Số liệu thống kê

Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2014
Wed, 14/05/2014 16:51 | GMT +7

I. Sản xuất nông, lâm nghiệp (Tính đến ngày 15/4)

1. Sản xuất nông nghiệp

1.1. Sản xuất vụ đông

Địa phương

Gieo cấy lúa đông xuân (ha)

Tăng so với cùng kỳ năm trước (ha)

Thành phố

389

30

Quỳnh Nhai

527

144

Thuận Châu

1774

324

Mường La

676

 

Bắc Yên

360

16

Phù Yên

2100

100

Mộc Châu

460

17

Yên Châu

758

40

Mai Sơn

1044

194

Sốp Cộp

810

9

Sông Mã

1585

104

Vân Hồ

650

 


Cây trồng

Diện tích phát dọn để trồng (ha)

Diện tích đã trồng (ha)

Lúa

20023

155

Ngô

141137

27439

Sắn

25614

14136

Khoai sọ

 

100

Dong riềng

 

1035

Bông

 

36

đậu tương

 

857

Đậu đỗ các loại

 

238

Mía

 

1137

Rau các loại

 

1618

1.2 Chuẩn bị trồng mới cây lâu năm

Địa phương

Cà phê giống (nghìn cây)

Thành phố Sơn La

51

Thuận Châu

25

Yên Châu

100

Mai Sơn

550

Sốp Cộp

20

1.3. Thu hoạch, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi

Thu hoạch

Sản lượng ước (tấn)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Chè búp tươi

1566

Tăng 44,2

Mía

292721

Giảm 6,6

Sắn

345929

Giảm 1,9

        Trong tháng xuất hiện dịch bệnh đối với một số cây trồng: Lúa đông xuân có 38 ha bị sâu bệnh trong đó 15ha bị ốc bươu vàng; Ngô có 15 ha bị sâu bệnh; Cà phê có 326ha bị sâu bệnh…

       Trong tháng xảy ra dịch bệnh Lở mồm long móng tại Mộc Châu số gia súc mắc là 18 con trâu, 15 con bò, không có trâu, bò chết dịch.

2. Sản xuất lâm nghiệp

      Trong tháng đã chuẩn bị được 6019 nghìn cây giống các loại, trong đó thông mã vĩ 2250 nghìn cây, bạch đàn mô 740 nghìn cây, sơn tra 2115 nghìn cây, lát hoa 65 nghìn cây, vối thuốc 130 nghìn cây, ban 120 nghìn cây, xoan ta 245 nghìn cây…

       Trong tháng xảy ra 210 vụ vi phạm lâm luật với tổng giá trị thiệt hại 1026 triệu đồng gồm: 9 vụ cháy rừng với 1,9 ha bị cháy; 135vụ lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy với 12,9 ha bị chiếm; 6 vụ khai thác lâm sản trái phép; 50vụ buôn bán lâm sản trái phép;

 II. Sản xuất Công nghiệp

1. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp

Tháng 4/2014

So với tháng truớc (%)

So với cùng kỳ năm truớc (%)

Chỉ số phát triển CN

Tăng 44,86

Tăng 3,74

CN khai khoáng

Tăng 63,21

Tăng 4,62

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

Tăng 13,64

Tăng 1,58

CN chế biến, chế tạo

Giảm 14,01

Giảm 12,46

CN SX và phân phối điện, nuớc, khí đốt,nước nóng, điều hòa không khí

Tăng 118,67

Tăng 24,57

2. Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Sản phẩm công nghiệp

So với cùng kỳ năm trước

Gạch xây

Giảm 3,4%

Đá xây dựng các loại

Tăng 98%

Các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên chưa phân vào đâu

Tăng  7,6%

Sữa chua, sữa và kem lên men hoặc axit hóa

Tăng 12,2%

Chè các loại

Giảm 19%

Sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha thêm đường và chất ngọt khác

Giảm 0,9 %

Cấu kiện làm sẵn cho xây dựng hoặc kỹ thuật dân dụng bằng xi măng

Giảm 60,8%

Xi măng

Tăng 50,4%

Điện sản xuất

Giảm 0,6 %

Điện thương phẩm

Tăng 17,9%

Đường chưa tinh luyện

Tăng 8,9%

Than đá các loại

Giảm  51,8%

Nước uống được

Tăng 1,5%

III. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Dự ước tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý tháng 4/2014 thực hiện 94058 triệu đồng, đạt 7,3% kế hoạch năm. Trong đó: Vốn cân đối ngân sách Nhà nước 29529 triệu đồng đạt 7,9% kế hoạch năm; Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 53345 triệu đồng đạt 7,0% kế hoạch năm, vốn nước ngoài 5152 triệu đồng đạt 6,8% kế hoạch năm.

IV. THƯƠNG MẠI, GIÁ CẢ VÀ DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Thành phần

Tháng 4/2014 (tỷ đồng)

Tăng so tháng trước trước (%)

Tăng so với cùng kỳ năm trước (%)

Kinh tế NN

125,57

7,1

19,4

Kinh tế ngoài NN

965,34

3,5

17,3

0,53 (KT tập thể)

1,9

8,8

598,50 (KT cá thể)

4

19,5

366,31 (KT tư nhân)

2,8

14,1

2. Giá tiêu dùng

Các mặt hàng

So với tháng trước (%)

Nhà ở, điện, nước, chất đốt, VLXD

Giảm 0,17

Hàng hóa và dịch vụ khác

Tăng 0,31

May mặc, mũ nón, giầy dép

Giảm 0,41

Văn hóa và dịch vụ khác

Tăng 1,89  

Thiết bị và đồ dùng gia đình

Tăng 0,14

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống và dịch vụ ăn uống

Tăng 0,08

Chỉ số giá vàng

Giảm 1,38

Chỉ số giá đô la Mỹ

Giảm 0,01

Giao thông

Tăng 0,63

 3. Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá

Kim nghạch

So với tháng truớc

So với cùng kỳ năm truớc

Xuất khẩu

Tăng 15,55%

Tăng 20,62 lần

Nhập khẩu

Tăng 74,75 %

Giảm 73,36%

4. Giao thông vận tải

Loại hình

Tháng 4/2014

So với tháng trước (%)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Vận chuyển hàng hoá

300nghìn tấn

Tăng 2,4

Tăng 6,6

Hàng hoá luân chuyển

32317 nghìn tấn.km

Tăng 4,4

Tăng 8,9

Doanh thu vận tải hàng hoá

79063 triệu đồng

Tăng 4,5

Tăng 9,9

Vận chuyển hành khách

263nghìn luợt người

Tăng 1,2

Tăng 3,9

Luân chuyển hành khách

25051nghìn  lượt người

Tăng 2,7

Tăng 7,9

Doanh thu vận tải hành khách

20551 triệu đồng

Tăng 2,6

Tăng 15,4

V. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1. Thu ngân sách tại địa phương

Lĩnh vực

Tháng 4/2014

So với dự toán năm

Thu thuế

225000 triệu đồng

Đạt 10,7%

2. Thu chi tiền mặt qua quỹ ngân hàng, tín dụng

Lĩnh vực

Tổng tháng 4/2014 (tỷ đồng)

So với tháng trước (%)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Thu tiền mặt

5600

Tăng 0,1

Tăng 10

Tổng chi

5700

Tăng 2,9

Tăng 9,5

Dư nợ tín dụng

15300

Tăng 1,6

Tăng 24,2 v

 VI. GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO

1. Giáo dục và đào tạo

        Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học: Hướng dẫn ôn thi học kỳ II các cấp và thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014; Chỉ đạo hướng dẫn các trung tâm giáo dục thường xuyên ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT năm 2014; Tổ chức thi giải toán qua internet cấp tỉnh năm học 2013 – 2014, kế quả: 66 học sinh đạt giải trong đó có 3 giải nhất, 16 giải nhì, 19 học sinh đạt giải ba, 28 học sinh đạt giải khuyến khích.

        Tham gia hội nghị thi tốt nghiệp THPT năm 2014 do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức, tổ chức hội thi tốt nghiệp THPT toàn tỉnh năm 2014; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về thi tốt nghiệp, Quyết định thành lập ban chỉ đạo thi tốt nghiệp...

     2. Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân

         Ngành y tế tiếp tục triển khai chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là dịch bệnh cúm A(H1N1), A (H5N1), A (H7N9), bệnh sởi, sốt rét; Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học và môi trường; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động của Dự án hợp tác Quốc tế về lĩnh vực y tế như dự án Life-Gap, Dự án phòng chống HIV/AIDS do WB tài trợ, Dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc" sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới tại Sơn La...

3. Văn hóa, thông tin, thể thao

       Tập trung tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong đó tập trung tuyên truyền: Kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4; Ngày quốc tế lao động 1/5; Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ…

Triển khai việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ Festival Huế và tham gia Liên hoan múa quốc tế; Tổ chức lễ hội hoa ban thành phố Sơn La năm 2014; Khai trương chợ đêm thành phố Sơn La…

        Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VII năm 2014; Duy trì, củng cố và phát triển các đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ và đội tuyền năng khiếu tại Trung tâm đào tạo và huấn luyện VĐV thể thao tỉnh…

4. Công tác phòng chống ma túy


       Đến ngày 31/3/2014 toàn tỉnh có 8140 người nghiện ma túy trong diện quản lý. Trong đó: 5445 người nghiện đang quản lý tại cộng đồng; 2695 người đang cai nghiện tập trung tại các Trung tâm giáo dục lao động hoặc thuộc diện quản lý của các Trung tâm giáo dục lao động và nơi giam giữ của công an.

 

     VII.  MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI  

1. Tình hình đời sống dân cư

       Đời sống cán bộ, công nhân, viên chức và người hưởng bảo hiểm xã hội tương đối ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 so với tháng trước tăng nhẹ 0,12%.

       Đời sống nông dân có một số cải thiện, tình trạng thiếu đói trong nông dân vẫn xảy rra nhưng đã giảm

    2. An toàn giao thông

  Đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả của Ban ATGT các cấp, đôn đốc thành lập Ban ATGT huyện Vân Hồ, tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm TTATGT nhằm góp phần kiềm chế tại nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT, đặc biệt tập trung công tác tuyên truyền trực tiếp đến người tham gia giao thông  như tuyên truyền thông qua xử lý vi phạm đến các tổ, bản, tiểu khu. Tiếp tục phát động phong trào tiên phong, gương mẫu của người thực thi công vụ, cán bộ hưởng lương ngân sách nhà nước và vận động người thân thực hiện tốt quy định về TTATGT, xây cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy định về TTATGT. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo đảm TTATGT trên các lĩnh vực: quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, đào tạo, sát hạch, đăng ký, đăng kiểm phương tiện tham gia giao thông; tổ chức vận tải hành khách. Huy động tối đa các lực lượng để thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm minh các vi phạm về TTATGT, kết hợp tốt việc xử lý vi phạm với việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật.

      Trong tháng 3/2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông làm 8 người chết, 7 người bị thương. So với tháng trước số người chết giảm 2 người, số người bị thương giảm 15 người.

 Như Thủy (tổng hợp)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40531062
Số người đang truy cập: 59