Số liệu thống kê

Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2014
Tue, 08/04/2014 09:18 | GMT +7

I. Sản xuất nông, lâm nghiệp (Tính đến ngày 15/3)

1. Sản xuất nông nghiệp

1.1. Sản xuất vụ đông

Địa phương

Đất đã cày bừa (ha)

Diện tích mạ đã gieo (ha)

Thành phố

320

34

Quỳnh Nhai

527

39

Thuận Châu

1482

100

Mường La

676

35

Bắc Yên

334

20

Phù Yên

2100

01

Mộc Châu

455

17

Yên Châu

700

 

Mai Sơn

915

105

Sốp Cộp

804

30

Sông Mã

1300

118

Vân Hồ

558

21

 

Cây trồng

Diện tích phát dọn để trồng (ha)

Diện tích đã trồng (ha)

Lúa

11455

 

Ngô

88868

1707

Sắn

18210

1050

Dong riềng

 

89

Mía

 

4

đậu tương

 

32

Rau các loại

 

942

1.2 Chuẩn bị trồng mới cây lâu năm

Địa phương

Cà phê giống (nghìn cây)

Thành phố Sơn La

44

Thuận Châu

25

Mai Sơn

550

Sốp Cộp

20

1.3. Thu hoạch, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi

Thu hoạch

Sản lượng ước (tấn)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Mía

224272

Tăng 29,6

Sắn

338715

Tăng 6,4

      Trong tháng xuất hiện dịch bệnh đối với một số cây trồng: Cà phê có 395 ha bị sâu bệnh, trong đó 345 ha bị bệnh khô cành nhiều nhất ở thành phố Sơn La 203 ha, huyện Mai Sơn 135 ha; 87 ha chè và 30 ha rau bị sâu bệnh. Các loại cây trồng bị nhiễm bệnh không có diện tích mất trắng.

       Trong tháng xảy ra dịch bệnh Lở mồm long móng tại 7 xã của 3 huyện Thuận Châu, Mộc Châu và Vân Hồ, số gia súc mắc bệnh là 351 con, 6 con trâu bò và 20 con lợn bị chết; Bệnh Niu cát xơn xảy ra ở xã Mường Tè huyện Vân Hồ có 1200 con gia cầm bị măc, đã chữa khỏi 300 con, chết 900 con; Bệnh tụ huyết trùng xẩy ra ở xã Chiềng Lương, Chiềng Chăm huyện Mai Sơn có 9 con trâu, bò mắc, đã chữa khỏi 5 con, chết 4 con.

2. Sản xuất lâm nghiệp

Trong tháng đã chuẩn bị được 1075 nghìn cây giống các loại, trong đó bạch đàn mô 270 nghìn cây, sơn tra 580 nghìn cây, ban 80 nghìn cây, lát 10 nghìn cây, keo 20 nghìn cây, mỡ 55 nghìn cây, keo 20 nghìn cây, mỡ 55 nghìn cây, xoan 10 nghìn cây…

Trong tháng xảy ra 96 vụ vi phạm lâm luật với tổng giá trị thiệt hại 506 triệu đồng gồm: 2 vụ cháy rừng với 37,8 ha bị cháy; 48 vụ lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy với 6,6 ha bị chiếm; 6 vụ khai thác lâm sản trái phép; 35 vụ buôn bán lâm sản trái phép; 5 vụ tàng trữ lâm sản trái phép.

 II. Sản xuất Công nghiệp

1. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp

Thu hoạch

Sản lượng ước (tấn)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Mía

224272

Tăng 29,6

Sắn

338715

Tăng 6,4

Tháng 3/2014

So với tháng truớc (%)

So với cùng kỳ năm truớc (%)

Chỉ số phát triển CN

Tăng 33,74

Tăng 12,76

CN khai khoáng

Tăng 142,40

Tăng 65,50

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

Tăng 3,36

Tăng 5,40

CN chế biến, chế tạo

Tăng 13,68

Giảm 6,63

CN SX và phân phối điện, nuớc, khí đốt,nước nóng, điều hòa không khí

Tăng 36,93

Tăng 26,23

2. Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Sản phẩm công nghiệp

So với cùng kỳ năm trước

Gạch xây

Tăng 3,4%

Đá xây dựng các loại

Tăng 130,7 %

Các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên chưa phân vào đâu

Tăng  10,9%

Sữa chua, sữa và kem lên men hoặc axit hóa

Tăng 25,9%

Chè các loại

Giảm 17%

Sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha thêm đường và chất ngọt khác

Tăng 20,3%

Cấu kiện làm sẵn cho xây dựng hoặc kỹ thuật dân dụng bằng xi măng

Giảm 38,1%

Xi măng

Tăng 29,3%

Điện sản xuất

Tăng 11,5%

Điện thương phẩm

Tăng 26,4%

Đường chưa tinh luyện

Tăng 14,9 %

Than đá các loại

Giảm  11%

Nước uống được

Tăng 1,8%

III. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Dự ước tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý tháng 3/2014 thực hiện 80611 triệu đồng, đạt 6,2% kế hoạch năm. Trong đó: Vốn cân đối ngân sách Nhà nước 30801 triệu đồng đạt 8,2% kế hoạch năm; Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 40310 triệu đồng đạt 5,3% kế hoạch năm, vốn nước ngoài 3000 triệu đồng đạt 3,9% kế hoạch năm.

IV. THƯƠNG MẠI, GIÁ CẢ VÀ DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Thành phần

Tháng 3/2014 (tỷ đồng)

Tăng so tháng trước trước (%)

Tăng so với cùng kỳ năm trước (%)

Kinh tế NN

89,65

0,8

2,9

Kinh tế ngoài NN

930,98

1,9

17,2

0,53 (KT tập thể)

1,9

9,7

557,47 (KT cá thể)

1,7

18

372,98 (KT tư nhân)

2,3

16,2

2. Giá tiêu dùng

Các mặt hàng

So với tháng trước (%)

Nhà ở, điện, nước, chất đốt, VLXD

Giảm 1,11

Văn hóa và dịch vụ khác

Tăng  0,45

Thiết bị và đồ dùng gia đình

Tăng 0,08

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống và dịch vụ ăn uống

Giảm 2,29

Chỉ số giá vàng

Tăng 2,74

Chỉ số giá đô la Mỹ

Tăng 0,04

Giao thông

Tăng 0,27

3. Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá

Kim nghạch

So với tháng truớc

So với cùng kỳ năm truớc

Xuất khẩu

Giảm 29,70%

Giảm 77,68%

Nhập khẩu

Giảm 58,91 %

Tăng 4,65 lần

4. Giao thông vận tải

Loại hình

Tháng 3/2014

So với tháng trước (%)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Vận chuyển hàng hoá

289 nghìn tấn

Tăng 4,0

Tăng 5,0

Hàng hoá luân chuyển

31437 nghìn tấn.km

Tăng 4,2

Tăng 5,9

Doanh thu vận tải hàng hoá

81407 triệu đồng

Tăng 5,1

Tăng 16,3

Vận chuyển hành khách

259 nghìn luợt người

Tăng 0,8

Tăng 5,5

Luân chuyển hành khách

24717 nghìn  lượt người

Giảm 0,8

Tăng 0,2

Doanh thu vận tải hành khách

19966 triệu đồng

Tăng 0,2

Tăng 15,1

V. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1. Thu ngân sách tại địa phương

Lĩnh vực

Tháng 3/2014

So với dự toán năm

Thu thuế

167000 triệu đồng

Đạt 8,0%

2. Thu chi tiền mặt qua quỹ ngân hàng, tín dụng

Lĩnh vực

Tổng tháng 3/2014 (tỷ đồng)

So với tháng trước (%)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Thu tiền mặt

4500

Tăng 4,5

Giảm 9,4

Tổng chi

4700

Tăng 38,8

Giảm 4,5

Dư nợ tín dụng

14900

Tăng 1,7

Tăng 23,4

 VI. GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO

1. Giáo dục và đào tạo

          Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình kế hoạch giáo dục -  đào tạo học kỳ 2, tổ chức Hội thi giáo viên dậy giỏi cấp tỉnh bậc trung  học cơ sở năm 2013 – 2014. Triển khai kế hoạch kiểm tra, thanh tra tại các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh giáo dục toàn diện cả về học lực, thể chất, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường; Tiếp tục tập trung bồi dưỡng học sinh yếu, kém; Tăng cường ôn luyện kiến thức, tiếp tục thực hiện các hoạt động thiết thực trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

     2. Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân

      Ngành y tế tiếp tục triển khai chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là dịch bệnh cúm A(H1N1), A (H5N1), A (H7N9), bệnh sởi, sốt rét; Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học và môi trường; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động của Dự án hợp tác Quốc tế về lĩnh vực y tế như dự án Life-Gap, Dự án phòng chống HIV/AIDS do WB tài trợ, Dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc" sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới tại Sơn La...

3. Văn hóa, thông tin, thể thao

         Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Chủ động triển khai các phương án đảm bảo chất lượng thông tin liên lạc, an toàn mạng lưới và an ninh thông tin đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc; Tập trung bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng vận động viên và tham dự các giải thi đấu cấp quốc gia và khu vực. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

4. Công tác phòng chống ma túy

        Đến ngày 25/12/2013 có 8031 người nghiện ma túy trong danh sách quản lý. Trong đó: 2752 người đang cai nghiện tại cơ sở nhà nước quản lý; 38 người chuyển khỏi địa bàn dưới 24 tháng; 124 người nghi tái nghiện; 44 người tái nghiện chưa cai tái nghiện; 79 người không đủ sức khỏe hỗ trợ cắt cơn; 15 người chưa hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện; 358 người trốn, về chữa bệnh, về việc hiếu chưa quay lại trung tâm giáo dục lao động thực hiện quy trình cai nghiện; 4594 người đang quản lý tại gia đình, cộng đồng được kiểm soát thường xuyên.

 VII.  MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI  

1. Tình hình đời sống dân cư

Đời sống cán bộ, công nhân, viên chức và người hưởng bảo hiểm xã hội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2014 so với tháng trước giảm 0,96%, trong đó khu vực thành thị giảm 1,2%, khu vực nông thôn giảm 0,88%, nên đời sống cán bộ, công nhân, viên chức và người hưởng bảo hiểm xã hội ổn định.

Đời sống nông dân: Được cải thiện, nhưng thiếu tính bền vững đặc biệt là đối với bộ phận người nghèo, người có thu nhập thấp, các hộ vùng tái định cư còn gặp nhiều khó khăn nhất là trong việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và đất sản xuất; Tình trạng thiếu đói giáp hạt vẫn xảy ra; Để hỗ trợ cho các hộ gia đình thiếu đói Chính phủ đã hỗ trợ dịp tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2014  2120 tấn gạo cho 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

    2. An toàn giao thông

  Đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả của Ban ATGT các cấp, đôn đốc thành lập Ban ATGT huyện Vân Hồ, tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm TTATGT nhằm góp phần kiềm chế tại nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT, đặc biệt tập trung công tác tuyên truyền trực tiếp đến người tham gia giao thông  như tuyên truyền thông qua xử lý vi phạm đến các tổ, bản, tiểu khu. Tiếp tục phát động phong trào tiên phong, gương mẫu của người thực thi công vụ, cán bộ hưởng lương ngân sách nhà nước và vận động người thân thực hiện tốt quy định về TTATGT, xây cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy định về TTATGT. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo đảm TTATGT trên các lĩnh vực: quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, đào tạo, sát hạch, đăng ký, đăng kiểm phương tiện tham gia giao thông; tổ chức vận tải hành khách. Huy động tối đa các lực lượng để thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm minh các vi phạm về TTATGT, kết hợp tốt việc xử lý vi phạm với việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật.

      Trong tháng 2/2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông làm 10 người chết, 22 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ tai nạn giao thông giảm 27 vụ, số người chết giảm 4 người, số người bị thương giảm 24 người.

       3. Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ

      Trên địa bàn tỉnh trong tháng 2/2014  đã phát hiện và xử phạt hành chính 01 vụ vi phạm môi trường, với số tiền phạt 245 triệu đồng; Xẩy ra 4 vụ cháy trên địa bàn tỉnh tại thành phố Sơn La, huyện Mường La, Mai Sơn, Sốp Cộp, thiệt hại ước tính khoảng 486 triệu đồng.

 

Như Thủy (tổng hợp)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40633148
Số người đang truy cập: 86