Số liệu thống kê

Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2013
Fri, 26/04/2013 01:49 | GMT +7

I. Sản xuất nông, lâm nghiệp

1. Sản xuất nông nghiệp

1.1. Sản xuất vụ đông  xuân(tính đến ngày 10/3)        

            Thực hiện

Diện tích (ha)

Cày bừa đất ruộng

9457

Gieo mạ

528

Cấy lúa đông xuân

6482

Sản xuất cây trên nương

 Chuẩn bị đất

Diện tích (ha) 

 Trồng lúa nương

 8243

 Trồng ngô

 71070

 Trồng sắn

 16789

 1.2. Chuẩn bị cây trồng mới lâu năm (Cây cà phê)

Địa phương

Số cây đã ươm (nghìn cây)

Thành phố Sơn La

236

Thuận Châu

200

Mai Sơn

800

Yên Châu

42

Sốp Cộp

500

 1.3. Thu hoạch, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi 

Cây trồng

Thu hoạch (ha)

Sản lượng ước (tấn)

Mía

2576

173074

Sắn

24699

318357

Chăm sóc bảo vệ cây trồng, vật nuôi: Hiện nay các huyện, thành phố đang tiến hành chăm sóc bón phân, phòng trừ sâu bệnh diện tích rau các loại, lúa đông xuân đã cấy, cây chè và cây cà phê.

Trong tháng xảy ra dịch Tai xanh lợn của Trung tâm giáo dục lao động tỉnh số lợn ốm chết phải tiêu hủy 26 con. Bệnh THT trâu, bò xảy ra tại 2 huyện Mai Sơn và Sốp Cộp, tổng số trâu, bò bị ốm 105 con, chữa khỏi 92 con, chết 15 con. Bệnh THT lợn xảy ra tại huyện Mai Sơn ốm 8 con, chữa khỏi 4 con, chết 4 con. Các dịch bệnh nguy hiểm như: Lở mồm long móng, Cúm gia cầm, Dịch tả lợn trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra. Công tác tiêm phòng và kiểm dịch vật nuôi được duy trì tốt.

2. Sản xuất lâm nghiệp

       Chuẩn bị trồng rừng năm 2013: Các dự án đang tiến hành xác minh địa bàn để trồng rừng đến nay đã ươm được 5049 nghìn cây giống các loại, trong đó dự án 661 chuyển tiếp ươm được 2329 nghìn cây.

Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng: Trong tháng các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cơ sở và nhân dân không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, tập trung chủ yếu vào việc tuyên truyền các nhiệm vụ trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, các quy định trong sản xuất nương rẫy, thực hiện các quy định trong quy chế quản lý mốc giới và quản lý lâm sản tại địa phương; đôn đốc chỉ đạo các đơn vị, dự án chăm sóc rừng trồng và khoanh nuôi bảo vệ rừng.

Tình hình vi phạm lâm luật: Trong tháng 2 và tháng 3/2013 xảy ra 96 vụ với tổng giá trị thiệt hại 442,9 triệu đồng gồm: Phát vén rừng làm nương 25 vụ với diện tích bị thiệt hại 1,02 ha; Khai thác lâm sản trái phép 16 vụ với số lượng gỗ vi phạm 6,89 m3; Buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép 29 vụ với số lượng gỗ vi phạm 16,91 m3 và tàng trữ lâm sản trái phép 26 vụ với số lượng gỗ vi phạm 32,62 m3. So với cùng kỳ năm trước tổng số vụ vi phạm giảm 44,8% (78 vụ); Phát vén rừng làm nương giảm 78,1% (89 vụ); Khai thác lâm sản trái phép tăng 60% (6 vụ); Buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép tăng 7,4% (2 vụ); Tàng trữ lâm sản trái phép tăng 44,4% (8 vụ).

II. Sản xuất Công nghiệp

1. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 

Tháng 3/2013

So với tháng truớc (%)

So với cùng kỳ năm truớc (%)

Chỉ số phát triển CN

Tăng 41,08

Tăng 33,21

CN khai khoáng

Tăng 187,18

Tăng 83,36

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

Tăng 18,27

Tăng 21,46

CN chế biến, chế tạo

Tăng 37,41

Tăng 2,43

CN SX và phân phối điện, nuớc, khí đốt,nước nóng, điều hòa không khí

Tăng 11,78

Tăng 68,38

2. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu 

Sản phẩm công nghiệp

So với tháng trước

Gạch xây

Tăng 5,9%

Đá xây dựng các loại

Tăng 0,3%

Các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên chưa phân vào đâu

Tăng 37,9%

Sữa chua, sữa và kem lên men hoặc axit hóa

Tăng 7,4%

Chè các loại

Tăng 55,6 %

Sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha thêm đường và chất ngọt khác

Giảm 32,3%

Cấu kiện làm sẵn cho xây dựng hoặc kỹ thuật dân dụng bằng xi măng

Tăng 1,3 %

Xi măng

Tăng 10,6 lần

Điện sản xuất

Tăng 71,2%

Điện thương phẩm

Tăng 4,2%

Đường chưa tinh luyện

Tăng 2,9%

Than đá các loại

Giảm 21,3%

 Tình hình tiêu thụ sản phẩm nhìn chung các sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ tương đối thuận lợi. Riêng một số sản phẩm có khối lượng sản xuất lớn tháng này tiêu thụ như sau: Sản phẩm xi măng sản xuất và tiêu thụ trong tháng 2 tiêu thụ bình thường, tỷ lệ tiêu thụ so với sản xuất bằng 76,5% nhưng lượng tồn kho đến đầu tháng 3 vẫn còn khá lớn 52821 tấn; Sản phẩm gạch tuynel những tháng đầu năm tiêu thụ chậm, đến đầu tháng 3 này tiêu thụ nhanh hơn vì vậy lượng tồn kho giảm đáng kể; Sản phẩm đường kính lượng tồn kho còn nhiều 6799 tấn.

III. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Dự ước tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý tháng 3/2013 thực hiện 46478 triệu đồng đạt 5,1% kế hoạch năm và tăng 82,5% so với tháng trước. Trong đó: Vốn cân đối ngân sách tỉnh 19905 triệu đồng đạt 5,2% kế hoạch năm, vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 26573 triệu đồng đạt 6,6% kế hoạch năm. Do công tác rà soát, phân bổ vốn chậm nên tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển đạt thấp so với kế hoạch. 

IV. THƯƠNG MẠI, GIÁ CẢ VÀ DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

 

Thành phần

Tháng 3/2013 (tỷ đồng)

Giảm so tháng trước trước (%)

Kinh tế NN

178,17

7,7

Kinh tế ngoài NN

933,10

6,3

0,15 (KT tập thể)

10,6

659,06 (KT cá thể)

5,6

273,89 (KT tư nhân)

8,1

Thương nghiệp

928,85

6,3

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

72,15

9,4

Dịch vụ

110,27

7,0

2. Giá tiêu dùng 

Các mặt hàng

So với tháng trước (%)

So với cùng kỳ năm trước (%)

May mặc, mũ nón, giày dép

Tương đương tháng trước

Tăng từ 2,62 - 11,79

Nhà ở, điện, nước, chất đốt, VLXD

Giảm 0,19

Tăng từ 2,62 - 11,79 

Đồ uống và thuốc lá

Tương đương tháng trước

Tăng từ 2,62 - 11,79 

Thiết bị và đồ dùng gia đình

Tương đương tháng trước

Tăng từ 2,62 - 11,79

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống

Giảm 1,02

Tăng từ 2,62 - 11,79 

Chỉ số giá vàng

 

Giảm 1,32

Chỉ số giá đô la Mỹ

 

Tăng 0,06

Thuốc và dụng cụ y tế

Tương đương tháng trước

Tăng 143,94

Bưu chính viễn thông

Tương đương tháng trước

Giảm 0,15

Giao thông

Giảm 0,53 

Tăng từ 2,62 - 11,79

Giáo dục, văn hóa, giải trí và du lịch

Tương đương tháng trước

Tăng từ 2,62 - 11,79

Hàng hóa và dịch vụ khác

Giảm 0,31

Tăng từ 2,62 - 11,79

3. Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá  

Kim nghạch

So với tháng truớc

So với cùng kỳ năm truớc

Xuất khẩu

Bằng 28,9%

Bằng 34,0%

Nhập khẩu

Bằng 0,25%

Bằng 0,03%,

4. Giao thông vận tải  

Loại hình

Tháng 3/2013

So với tháng trước (%)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Vận chuyển hàng hoá

280,4 nghìn tấn

Tăng 1,6

Tăng 6,2

Hàng hoá luân chuyển

28,8 nghìn tấn.km

Tăng 2,8

Tăng 8,1

Doanh thu vận tải hàng hoá

 74440 triệu đồng

Tăng 3,1

Tăng 20,4

Vận chuyển hành khách

233,9 nghìn luợt người

Giảm 1,8

Tăng 6,0

Luân chuyển hành khách

22,2 triệu  lượt người

Giảm 1,3

Tăng 6,6

Doanh thu vận tải hành khách

 17049 triệu đồng

Giảm 1,5

Tăng 20,3

 V. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1. Thu ngân sách tại địa phương  

Lĩnh vực

Tháng 3/2013

So với dự toán năm

Thu thuế

82334 triệu đồng

Đạt 4,6%

 2. Thu chi tiền mặt qua quỹ ngân hàng, tín dụng 

Lĩnh vực

Tổng tháng 3/2013 (tỷ đồng)

So với tháng trước (%)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Thu tiền mặt

5000

Tăng 10,6

Tăng 19,0

Tổng chi

5200

Tăng 29,2

Tăng 20,9

Dư nợ tín dụng

12000

Tăng 0,8

Tăng 18,5

VI. GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO

1. Giáo dục và đào tạo

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học ổn định nền nếp dạy học, thực hiện chương trình kế hoạch học kỳ 2 năm học 2012 - 2013, tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng: Tiếp tục tập trung bồi dưỡng học sinh yếu, kém; tăng cường ôn luyện kiến thức; tổ chức kiểm tra thi thử các môn thi tốt nghiệp tập huấn và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên tập trung các giải pháp khắc phục và giảm hẳn tỷ lệ học sinh bỏ học.

2. Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngành y tế tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tăng cường giám sát phát hiện, phòng chống, khống chế các bệnh dịch, đặc biệt là cúm A (H1N1); cúm A (H5N1) ở người; dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm và dịch chân tay miệng. Tăng cường quản lý nhà nước trong công tác khám, chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và y đức tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động của Dự án hợp tác Quốc tế về lĩnh vực y tế như dự án LIFE-GAP; dự án phòng chống HIV/AIDS do WB tài trợ; dự án "Hỗ trợ chăm sức khoẻ cho người nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây nguyên" do EC viện trợ; dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía bắc" sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới tại Sơn La; dự án quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét; chương trình "Giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh" do Hà Lan tài trợ.

3.Văn hóa, thông tin, thể thao

Tập trung tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, trong đó: tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chương trình xây dựng Nông thôn mới, chương trình phát triển cây Cao su, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống Ma tuý trên địa bàn. 

Phong trào thể dục thể thao được duy trì. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao mừng các ngày lễ lớn.

4. Công tác phòng chống ma túy

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 03 tỉnh đến ngày 28/02/2013 có 8407 người nghiện ma túy trong danh sách quản lý, trong đó: 2593 người đang cai nghiện tại cơ sở nhà nước quản lý; 32 người chuyển khỏi địa bàn dưới 24 tháng; 80 người tái nghiện; 7 người không đủ sức khỏe hỗ trợ cắt cơn; 7 người chưa hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện; 916 người trốn, về chữa bệnh, việc hiếu chưa quay lại Trung tâm giáo dục lao động thực hiện quy trình cai nghiện; 4772 người đang quản lý tại gia đình, cộng đồng không tái nghiện.

VII.  MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Tình hình đời sống dân cư

Đời sống cán bộ, công nhân viên chức và người hưởng bảo hiểm xã hội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2013 so với tháng trước giảm 0,48%, trong đó khu vực thành thị giảm 0,09%, khu vực nông thôn giảm 0,63% nên đời sống cán bộ, công chức và người hưởng bảo hiểm xã hội tương đối ổn định. Đời sống công nhân chưa được cải thiện nhiều do một số sản phẩm có khối lượng sản xuất lớn nhưng tiêu thụ chậm, lượng hàng tồn kho nhiều, do đó đời sống của công nhân còn gặp nhiều khó khăn.

Đời sống nông dân: Đời sống của nông dân đang dần được cải thiện, tuy nhiên một bộ phận dân cư đời sống dựa vào nương rẫy, phụ thuộc hoàn hoàn vào điều kiện tự nhiên nên đời sống còn nhiều khó khăn. Theo báo cáo của 11 huyện, thành phố tính đến 15/3/2013 toàn tỉnh có 03/11 huyện có thiếu đói giáp hạt là Bắc Yên, Mộc Châu và Mai Sơn với 2967 hộ nông nghiệp và 13159 nhân khẩu, chiếm 1,19% số hộ và 1,15% số nhân khẩu nông nghiệp toàn tỉnh, số nhân khẩu thiếu đói chủ yếu là thiếu gạo, toàn tỉnh không có đói gay gắt. Biện pháp khắc phục thiếu đói dân tự vay nhau để khắc phục thiếu đói. So với cùng kỳ năm trước đời sống nông dân được cải thiện hơn.

2. An toàn giao thông

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban An toàn giao thông đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 4/3/2013 về tổ chức thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2013. Công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước và tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT được các sở, ban, ngành chức năng duy trì thực hiện thường xuyên.

Duy trì việc thông báo công khai danh sách người vi phạm về trật tự ATGT và kết cấu hạ tầng giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Tăng cường quản lý nhà nước về giao thông vận tải trong các lĩnh vực: quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch; đăng ký, đăng kiểm phương tiện tham gia giao thông; quản lý xe ô tô chở quá tải lưu thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 02/2013 trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông (bao gồm cả số vụ va chạm giao thông) làm 18 người chết, 47 người bị thương. So với tháng trước số vụ tai nạn tăng 19 vụ, số người chết tăng 06 người, số người bị thương tăng 15 người. So với cùng kỳ năm trước số vụ TNGT tăng 15 vụ, số người chết tăng 07 người, số người bị thương tăng 08 người./.


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40633361
Số người đang truy cập: 61