Số liệu thống kê

Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2015
Mon, 04/01/2016 15:00 | GMT +7

I. Sản xuất nông, lâm nghiệp (Tính đến ngày 15/12)

1. Sản xuất nông nghiệp

  1. Sản xuất cây hàng năm

Cây vụ đông

Diện tích trồng (ha)

Ngô

59

Rau, đậu các loại

1.662

Khoai tây

2

Cải lấy hạt

560

1.2. Thu hoạch, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi

Thu hoạch

Sản lượng (tấn)

Sắn

78.851

Ngô vụ mùa

114.098

Cà phê

20.168

Chè

1.923

Lạc

145

Đậu tương

235

Mía

281

Trong tháng xuất hiện dịch bệnh đối với một số cây trồng gây ảnh hưởng đến sự phát triển và năng suất cây trồng: cà phê bị sâu bệnh 85 ha, chè 39 ha, sơn tra 207 ha và 3ha rau. Các loại cây trồng bị nhiễm bệnh không có diện tích mất trắng chỉ ảnh hưởng đến năng suất và sự phát triển của cây.

Từ ngày 6/11/2015 đến ngày 16/11/2015 đã xảy ra dịch cúm H5N6 tại xã Hua La thành phố Sơn La có 326 con gia cầm mắc bệnh chết đã tiêu hủy; 381 con gà mắc bệnh Niu cát xơn tại bản Búng, xã Hát Lót, huyện mai Sơn (đã được chữa khỏi) hiện tình hình dịch đã được ổn định….

2. Sản xuất lâm nghiệp

Sản lượng gỗ khai thác trong tháng ước dạt 4.492m3, củi khai thác đạt 133.760 ste. So với cùng tháng năm trước gỗ khai thác giảm 5,3% chủ yếu do công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng có chuyển biến tích cực cùng với nhận thức của người dân về khai thác và sử dụng gỗ ngày càng được nâng lên.

Trong tháng xảy ra 35 vụ vi phạm lâm luật với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước 89 triệu đồng.

3.Thủy sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản 2.568 ha. Trong đó: cá 2.541 ha, thủy sản khác 10 ha và ươm giống thủy sản 17 ha. So với năm trước diện tích nuôi trồng thủy sản giảm 0,2%.

II. Sản xuất Công nghiệp

1. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp

Tháng 12/2015

So với tháng truớc (%)

So với cùng kỳ năm truớc (%)

Chỉ số phát triển CN

Tăng 29,11

Tăng 4,56

CN khai khoáng

Giảm 36,97

Tăng 67,82

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

Giảm 5,70

Tăng 4,37

CN chế biến, chế tạo

Tăng 44,51

Tăng 10,67

CN SX và phân phối điện, nuớc, khí đốt,nước nóng, điều hòa không khí

Tăng 24,59

Giảm 20,54

2. Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Sản phẩm công nghiệp

So với cùng kỳ năm trước

Gạch xây bằng đất sét nung

Giảm 1 %

Đá xây dựng các loại

Giảm 6,4 %

Các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên chưa phân vào đâu

Giảm 1,7%

Sữa chua, sữa và kem lên men hoặc axit hóa

Tăng 30,2%

Sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha thêm đường và chất ngọt khác

Giảm 0,7%

Xi măng

Tăng 5,8 %

Điện sản xuất

Giảm 13,6 %

Điện thương phẩm

Tăng 12,9%

Đường chưa luyện

Tăng 44,1 %

Mật đường

Tăng 48,5%

Chè xanh

Tăng 0,5 %

Cấu kiện làm sẵn cho xây dựng hoặc kỹ thuật dân dụng bằng xi măng

Giảm 68,8%

Quặng nikel

Tăng 97,6%

Nước uống được

Tăng 4,0%

III. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Dự ước tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý tháng 12/2015 thực hiện 96.153 triệu đồng, đạt 6,4% kế hoạch năm. Trong đó: Vốn cân đối ngân sách Nhà nước 12.431 triệu đồng đạt 4,9% kế hoạch năm; Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 39.863 triệu đồng đạt 4% kế hoạch năm; vốn ngước ngoài 10.924 triệu đồng đạt 19,4%.

IV. THƯƠNG MẠI, GIÁ CẢ VÀ DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Thành phần

Tháng 12/2015 (tỷ đồng)

Tăng so tháng trước trước (%)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Kinh tế NN

87,50

0,5

Giảm 19,3

Kinh tế ngoài NN

998,45

0,9

Tăng 14,5

0,13 (KT tập thể)

3,2

Tăng 2,1

629,68 (KT cá thể)

0,9

Tăng 14,2

368,64 (KT tư nhân)

0,8

Tăng 14,9

2. Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá

Kim nghạch

So với tháng truớc

So với cùng kỳ năm truớc

Xuất khẩu

Tăng 4,6 lần

Giảm 59,8%

Nhập khẩu

Giảm 31 %

Tăng 23,2%

3. Giao thông vận tải

Loại hình

Tháng 12/2015

So với tháng trước (%)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Vận chuyển hàng hoá

364,6 nghìn tấn

Tăng 2,2

Tăng 8,2

Hàng hoá luân chuyển

42.063 nghìn tấn.km

Tăng 2,8

Tăng 11,6

Doanh thu vận tải hàng hoá

133,6 tỷ đồng

Tăng 2,9

Tăng 23,5

Vận chuyển hành khách

287 nghìn luợt người

Tăng 0,7

Tăng 7,1

Luân chuyển hành khách

27.579 nghìn lượt người

Tăng 1

Tăng 10,3

Doanh thu vận tải hành khách

23,4 tỷ đồng

Tăng 1,1

Tăng 12,5

V. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1. Thu ngân sách tại địa phương

Lĩnh vực

Tháng 12/2015

So với dự toán năm

Thu thuế

242.134 triệu đồng

Đạt 8,6%

2. Thu chi tiền mặt qua quỹ ngân hàng, tín dụng

Lĩnh vực

Tổng tháng 12/2015 (tỷ đồng)

So với tháng trước (%)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Thu tiền mặt

6.500

Tăng 5,8

Giảm 2,6

Tổng chi

7.400

Tăng 7,5

Tăng 1,1

Dư nợ tín dụng

20.000

Tăng 1,4

Tăng 17,3

VI. GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO

  1. Giáo dục và đào tạo

Trong tháng ngành giáo dục tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện nề nếp, kỷ cương, thực hiện kế hoạch dạy học theo nhiệm vụ năm học của Bộ giáo dục và đào tọa, của UBND tỉnh; tiến hành rà soát và thực hiện chương trình chuẩn bị cho kiểm tra cuối kỳ và sơ kết học kỳ I năm 2015-2016; tiếp tục duy trì 214 trường phổ thông đã tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú; ...

Sơ bộ số sinh viên tuyển mới năm học 2015-2016 các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh là 6.071 sinh viên. Trong đó: 1.246 sin viên hệ đại học chính quy; 1.333 sinh viên hệ cao đẳng chính quy; 1.533 sinh viên hệ trung cấp chính quy; còn lại là các hình thức khác.

2. Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngành y tế tiếp tục triển khai chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là dịch bệnh cúm A(H1N1), A (H5N1), A (H7N9), bệnh sởi, sốt rét; Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học và môi trường; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động của Dự án hợp tác Quốc tế về lĩnh vực y tế như dự án Life-Gap, Dự án phòng chống HIV/AIDS do WB tài trợ, Dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc" sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới tại Sơn La...

3. Văn hóa, thông tin, thể thao

Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng , pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh như tuyên truyền về biển đảo và tình hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội …

Phục vụ chiếu phim 485 buổi cho 130.650 lượt người xem; Thể thao thành tích cao được duy trì, củng cố và phát triển các đội tỉnh, đội tuyển trẻ, và đội tuyển năng khiếu tại Trung tâm đào tạo và huấn luyện VĐV thể thao tỉnh.

4. Công tác phòng chống ma túy

Tính đến 15/11 có 8.226 người nghiện ma túy đang trong diện quản lý, có hồ sơ theo dõi. Trong đó 1.075 người nghiện ma túy đang được điều trị nghiện thay thế bằng Methadone tại 12 cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Tình hình đời sống dân cư

Đời sống công chức, viên chức, người hưởng bảo hiểm xã hội ổn định; đời sống nông dân trên địa bàn được cải thiện nhưng thiếu tính bền vững tình trạng đói giáp hạt vẫn xảy ra.

2. An toàn giao thông

Đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả của Ban ATGT các cấp, đôn đốc thành lập Ban ATGT huyện Vân Hồ, tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm TTATGT nhằm góp phần kiềm chế tại nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT, đặc biệt tập trung công tác tuyên truyền trực tiếp đến người tham gia giao thông như tuyên truyền thông qua xử lý vi phạm đến các tổ, bản, tiểu khu. Tiếp tục phát động phong trào tiên phong, gương mẫu của người thực thi công vụ, cán bộ hưởng lương ngân sách nhà nước và vận động người thân thực hiện tốt quy định về TTATGT, xây cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy định về TTATGT. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo đảm TTATGT trên các lĩnh vực: quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, đào tạo, sát hạch, đăng ký, đăng kiểm phương tiện tham gia giao thông; tổ chức vận tải hành khách. Huy động tối đa các lực lượng để thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm minh các vi phạm về TTATGT, kết hợp tốt việc xử lý vi phạm với việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật.

Trong tháng 11/2015 trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông làm 15 người chết, 20 người bị thương.

Như Thủy (tổng hợp)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 50035659
Số người đang truy cập: 107