Số liệu thống kê

Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2013
Mon, 02/12/2013 10:56 | GMT +7

I. Sản xuất nông, lâm nghiệp

1. Sản xuất nông nghiệp

1.1. Sản xuất vụ đông

 

Chuẩn bị đất (ha)

Diện tích đã trồng (ha)

Rau đậu các loại

1122

964

Khoai tây

31

26

Cải lấy hạt

310

310

Chè

 

10

1.3. Thu hoạch, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi

Thu hoạch

Sản lượng ước (tấn)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Ngô mùa

431

Giảm 31,4

Lúa nương

23771

Tăng 28,8

Lúa ruộng

40046

Tăng 12,6

Đậu tương mùa

372

Giảm 53,7%

Mía

108

Bằng năm trước

Khoai sọ

1733

        Tăng 0,7

Sắn

53832

Tăng 26,2

Cà phê quả tươi

29545

Tăng 31,8

      Trong tháng xuất hiện dịch bệnh đạo ôn cổ bông, rầy, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ xít dài, sâu cắn gié, bạc lá, khô vằn có 293 ha lúa mùa bị nhiễm bệnh, trong đó thành phố bị nhiều nhất 58 ha. Các loại cây khác bị bệnh: Sắn 7120 ha bị bệnh chổi rồng nhiều nhất ở huyện Mai Sơn 3000 ha, Phù Yên 1927 ha; 1449 ha cà phê bị bệnh khô quả, mọt đục quả và khô cành, trong đó huyện Mai Sơn bị nhiều nhất 780 ha, 23 ha chè bị bệnh rầy xanh. Các loại cây trồng bị nhiễm bệnh không có diện tích mất trắng.

      Theo báo cáo của Chi cục thú y tỉnh trong tháng dịch bệnh THT trâu, bò  xảy ra  tại 3 bản của 3 xã thuộc huyện Mai Sơn có 7 con bị nhiễm bệnh, chết 2 con; các bệnh LMLM, tai xanh lợn, cúm gia cầm trong tháng không phát sinh.

2. Sản xuất lâm nghiệp

Công tác quản lý bảo vệ, chăm sóc và phòng chống cháy rừng tiếp tục được thực hiện tốt. Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm trong tháng xảy ra 29 vụ vị phạm với tổng thiệt hại 587 triệu đồng gồm: Lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy 7 vụ với diện tích bị lấn chiếm 0,9 ha; buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép 9 vụ với lượng gỗ vi phạm 6,1 m3 và tàng trữ chế biến lâm sản trái phép 12 vụ với lượng gỗ vi phạm 18,2 m3. So với cùng kỳ năm trước số vụ vi phạm lâm luật giảm 65,9% (54 vụ) trong đó: Lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy giảm 32 vụ; khai thác lâm sản trái phép giảm 8 vụ; buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép giảm 12 vụ, tàng trữ chế biến lâm sản trái phép giảm 2 vụ.

 II. Sản xuất công nghiệp

1. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp

Tháng 8/2013

So với tháng truớc (%)

So với cùng kỳ năm truớc (%)

Chỉ số phát triển CN

Tăng 0,15

Tăng 99,83

CN khai khoáng

Tăng 16,67

Tăng 16,67

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

Tăng 1,42

Tăng 1,42

CN chế biến, chế tạo

Tăng 5,42

Tăng 25,75

CN SX và phân phối điện, nuớc, khí đốt,nước nóng, điều hòa không khí

Giảm 10,49

Tăng 121,02

2. Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Sản phẩm công nghiệp

So với cùng kỳ năm trước

Gạch xây

Tăng 9,4%

Đá xây dựng các loại

Giảm 9,0%

Các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên chưa phân vào đâu

Tăng  19,7%

Sữa chua, sữa và kem lên men hoặc axit hóa

Tăng 28,5%

Chè các loại

Tăng 4,3%

Sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha thêm đường và chất ngọt khác

Giảm 11,9%

Cấu kiện làm sẵn cho xây dựng hoặc kỹ thuật dân dụng bằng xi măng

Giảm 15,2%

Xi măng

Tăng 74,4%

Điện sản xuất

Tăng 154,6%

Điện thương phẩm

Tăng 6,7%

Đường chưa tinh luyện

Tăng 16,0%

Than đá các loại

Giảm  41,7%

Nước uống được

Tăng 5,3%

                 Sản xuất công nghiệp tháng 11 năm 2013 tiếp tục có tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng này có thêm năng lực mới tăng nhà máy sản xuất phân bón NPK thuộc Công ty TNHH phân bón và hoá chất Sơn La đã khánh thành đi vào hoạt động, với công suất 60000 tấn/năm, dự kiến tháng 11 sản xuất đạt khoảng 360 tấn sản phẩm hỗn hợp và được tiêu thụ trên địa bàn 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Nhà máy tinh bột sắn Sơn La có công suất 100 tấn/ngày với công nghệ của Cộng hoà Liên Bang Đức cũng đã chính thức đi vào hoạt động, dự kiến tháng 11 sản xuất được 1800 tấn tinh bột sắn. Nhà máy khai thác quặng Nikel đã có sản phẩm quặng và tinh quặng Nikel nhưng vẫn chưa xuất bán được. Bên cạnh đó vẫn còn một số cơ sở khai thác than tiếp tục ngừng sản xuất do thu hồi nợ chưa được.

          III. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

      Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 11/2013 ước tính thực hiện 64030 triệu đồng đạt 7,0% kế hoạch năm và  bằng 83,4% so với tháng trước, trong đó: Vốn cân đối ngân sách nhà nước 9030 triệu đồng đạt 2,4% kế hoạch năm, vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 40000 triệu đồng đạt 9,9% kế hoạch năm. Tính chung 11 tháng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện được 880385 triệu đồng đạt 96,6% kế hoạch năm.

IV. THƯƠNG MẠI, GIÁ CẢ VÀ DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Thành phần

Tháng 11/2013 (tỷ đồng)

Tăng so tháng trước trước (%)

Tăng so với cùng kỳ năm trước (%)

Kinh tế NN

244,92

1,0

11,4

Kinh tế ngoài NN

1104,63

1,4

19,9

0,32 (KT tập thể)

Bằng tháng trước

20,5

779,77 (KT cá thể)

1,6

17,1

324,54 (KT tư nhân)

1,0

27,0

Thương nghiệp

1082,83

1,2

18,1

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

106,23

1,8

23,1

Dịch vụ

160,48

2,1

18,2

2. Giá tiêu dùng

Các mặt hàng

So với tháng trước (%)

Nhà ở, điện, nước, chất đốt, VLXD

Giảm 0,45

May mặc, mũ nón, giày dép

Tăng  0,05

Thiết bị và đồ dùng gia đình

Tăng 0,02

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống và dịch vụ ăn uống

Tăng 0,64

Chỉ số giá vàng

Giảm 1,36

Chỉ số giá đô la Mỹ

Giảm 0,07

Giao thông

Giảm 0,64

Hàng hóa và dịch vụ khác

Giảm 0,08

           3. Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá

Kim nghạch

So với tháng truớc

So với cùng kỳ năm truớc

Xuất khẩu

Giảm 23,91%

Bằng 77,3%

Nhập khẩu

Tăng 24,3 lần

Bằng 48,57%

4. Giao thông vận tải

Loại hình

Tháng 11/2013

So với tháng trước (%)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Vận chuyển hàng hoá

292 nghìn tấn

Tăng 1,4

Tăng 7,7

Hàng hoá luân chuyển

31567 nghìn tấn.km

Tăng 1,7

Tăng 8,3

Doanh thu vận tải hàng hoá

74535 triệu đồng

Tăng 1,8

Tăng 15,8

Vận chuyển hành khách

268 nghìn luợt người

Tăng 0,8

Tăng 5,5

Luân chuyển hành khách

26113 nghìn  lượt người

Tăng 0,9

Tăng 6,0

Doanh thu vận tải hành khách

19174 triệu đồng

Tăng 1,2

Tăng 15,0

V. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1. Thu ngân sách tại địa phương

Lĩnh vực

Tháng 11/2013

So với dự toán năm

Thu thuế

130000 triệu đồng

Đạt 7,2%

2. Thu chi tiền mặt qua quỹ ngân hàng, tín dụng

Lĩnh vực

Tổng tháng 11/2013 (tỷ đồng)

So với tháng trước (%)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Thu tiền mặt

5500

Tăng 2,4

Tăng 14,7

Tổng chi

6200

Tăng 1,8

Tăng 14,3

Dư nợ tín dụng

14300

Tăng 1,7

Tăng 22,6

 VI. GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO

1. Giáo dục và đào tạo

         Tổ chức giải bóng chuyền truyền thống ngành Giáo dục lần thứ X năm học 2013-2014 từ ngày 13 đến 16/11/2013 chào mừng Đại hội cựu giáo chức tỉnh Sơn La lần thứ nhất và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thành lập đội tuyển của ngành tham dự giải bóng chuyền cúp  " sông đà'' toàn tỉnh lần thứ V năm 2013, chọn đội tuyển tham dự giải cầu lông Người giáo viên nhân dân toàn quốc lần thức V năm 2013. Thanh tra coi thi, chấm thi học sinh giỏi lớp 12 THPT (vòng 1 và 2), tổng hợp kết quả chấm thi học sinh giỏi cấp tỉnh (vòng 1), lập danh sách thí sinh dự thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (vòng 2) lớp 12 THPT. Tiến  hành ra đề, duyệt đề, ra quyết định thành lập Hội đồng chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (vòng 2) lớp 12 THPT.

        Phối hợp với ban vận động Hội cựu giáo chức tổ chức Đại hội cựu giáo chức Sơn La lần thứ nhất.

       2. Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân

      Ngành y tế tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ y tế và của tỉnh. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tăng cường giám sát phát hiện, phòng chống, khống chế các bệnh dịch. Đặc biệt là  bệnh dại, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm và dịch chân tay miệng, không để bệnh dịch phát sinh và lan rộng.

Tăng cường quản lý nhà nước trong công tác khám, chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và y đức tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh; chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh trên toàn địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.

Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế như: Dự án LIFE-GAP; dự án Phòng chống HIV/AIDS do WB tài trợ trên địa bàn tỉnh Sơn La; dự án "Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên" do EC viện trợ; Dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc" sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới tại Sơn La; dự án nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng; Dự án tiểu vùng sông Mê Kông; dự án quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét; chương trình "Giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh" do Hà Lan tài trợ.

3. Văn hóa, thông tin, thể thao

Tập trung tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh (kỷ niệm 61 năm ngày giải phóng Sơn la 22/11/1952 -22/11/2013; ngày đại đoàn kết dân tộc 18/11… và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh), tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''; phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 của các cấp, các ngành địa phương.

Tập trung chuẩn bị tốt các nội dung  tổ chức thành công Hội thi "tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ II'' năm 2013 tại Bắc Yên.

Thể dục thể thao quần chúng phối hợp với UBND thành phố tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng kỷ niện 5 năm thành lập thành phố Sơn La, phối hợp với Tỉnh đoàn, UBND huyện Phù Yên tổ chức giải bóng đá nam toàn tỉnh vào ngày 06/11/2013, phối hợp tổ chức thành công đại hội TDTT ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La. Thể thao thành tích cao duy trì, củng cố và phát triển các đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ và đội tuyển năng khiếu tại trung tâm đào tạo và huấn luyện VĐV thể thao tỉnh (24 VĐV đội tuyển tỉnh, 54 VĐV đội tuyển trẻ và 85 VĐV đội tuyển năng khiếu)

 

     VII.  MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI  

1. Tình hình đời sống dân cư

Đời sống nông dân được ổn định; hiện nay nông dân trong tỉnh đang tập trung  chăm sóc lúa mùa và cây trồng vụ thu, chăm sóc cây công nghiệp, rừng trồng mới và thu hoạch ngô vụ xuân hè.

      Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng nhẹ so với tháng trước tăng 0,13%, trong đó khu vực thành thị  tăng 0,12%, khu vực nông thôn tăng 0,13%. Mặc dù giá có tăng nhưng đời sống dân cư khu vực thành thị, đời sống cán bộ, công chức và người hưởng bảo hiểm xã hội tương đối ổn định, đời sống công nhân đang dần ổn định, tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở sản xuất hiện nay còn gặp khó khăn, do đó đời sống công nhân chậm được cải thiện.

    2. An toàn giao thông

  Đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả của Ban ATGT các cấp, đôn đốc thành lập Ban ATGT huyện Vân Hồ, tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm TTATGT nhằm góp phần kiềm chế tại nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT, đặc biệt tập trung công tác tuyên truyền trực tiếp đến người tham gia giao thông  như tuyên truyền thông qua xử lý vi phạm đến các tổ, bản, tiểu khu. Tiếp tục phát động phong trào tiên phong, gương mẫu của người thực thi công vụ, cán bộ hưởng lương ngân sách nhà nước và vận động người thân thực hiện tốt quy định về TTATGT, xây cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy định về TTATGT. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo đảm TTATGT trên các lĩnh vực: quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, đào tạo, sát hạch, đăng ký, đăng kiểm phương tiện tham gia giao thông; tổ chức vận tải hành khách. Đôn đốc UBND các huyện, thành phố tổ chức ra quân giải toả hành lang đường bộ trên một số quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hửng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông'' tỉnh Sơn La. Huy động tối đa các lực lượng để thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm minh các vi phạm về TTATGT, kết hợp tốt việc xử lý vi phạm với việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật.

      Trong tháng 10/2013 trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông làm 05 người chết, 41 người bị thương. So với tháng trước số vụ tại nạn tăng 5 vụ, số người chết giảm 04 người, số người bị thương tăng 06 người.

  3. Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ

    Trên địa bàn tỉnh trong tháng 10/2013 không có vụ vi phạm môi trường nào xảy ra. Có 1 vụ cháy nổ xảy ra ở huyện Yên Châu, ước tính giá trị thiệt hại 100 triệu đồng./.

Như Thủy (tổng hợp)

 

 


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40633142
Số người đang truy cập: 80