Số liệu thống kê

Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2014
Wed, 03/12/2014 14:00 | GMT +7

I. Tăng trưởng kinh tế

(Theo giá so sánh 2010)

Lĩnh vực

So với 9 tháng đầu  năm 2014 (%)

Tổng sản phẩm

Tăng 9,81

Nông nghiệp

Tăng 5,59

Lâm nghiệp

Tăng 2,71

Thủy sản

Tăng 14,14

CN khai khoáng

Tăng 11,8lần

CN chế biến, chế tạo

Tăng 5,82

Sản xuất và phân phối điện khí đốt

Giảm  1,12

CN nước, hoạt động quản lý và xử lý chất thải

Tăng 6,19

Xây dựng

Tăng 1,77

II. Tài chính, ngân hàng

1. Ngân sách nhà nước

Lĩnh vực

9 tháng năm 2014

So với dự toán năm (%)

Tổng thu ngân sách NN

7250 tỷ đồng

83,8

Thu ngân sách

2095 tỷ đồng

99,7

Thu bổ sung từ cân đối ngân sách TW

5155 tỷ đồng

80,3

Thu thuế

2095 triệu đồng

99,7

Chi ngân sách

5840 tỷ đồng

67,6

2. Ngân hàng, tín dụng

Lĩnh vực

9 tháng năm 2014 (tỷ đồng)

So với cùng kỳ năm trước

Tổng thu tiền mặt

46807

Tăng 8,3%

Tổng chi tiền mặt

49018

Tăng 8,5 %

Bội chi tiền mặt

2211

 

Dư nợ tín dụng

15700

Tăng 14,1%

Dư nợ ngắn hạn

6900

Tăng 7,6%

Dư nợ trung dài hạn

8800

Tăng 19,8%

III. Vốn đầu tư và xây dựng

  1. 1.     Vốn đầu tư:

      9 tháng năm 2014 (triệu đồng)

 Tổng vốn đầu tư

9041142

Lĩnh vực:

 

- Vốn NN

6208336

- Vốn ngoài NN

2717754

  1. 2.     Xây dựng

Hoạt động xây dựng

Giá trị (tỷ đồng)

Doanh nghiệp

Nhà nước

11,35

Ngoài nhà nước

4132,03

 

 

 

 

Các loại hình khác

565,79

IV. Các ngành kinh tế then chốt

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1                 . Nông nghiệp

Cây trồng

Diện tích (ha)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Cây lương thực có hạt

217102

Giảm 1,1

Cây lấy củ có chất bột

33473

Tăng 3

cây mía

5213

Tăng 7,8

Cây lấy sợi

390

Giảm 13,5

Cây có hạt chứa dầu

4368

Giảm 13,1

Cây rau, đậu, hoa, cây cảnh

8573

Tăng 6,4

Cây hàng năm khác

4111

Tăng 12,3

1.2. Lâm nghiệp

Lâm nghiệp

Diện tích (ha)

Trồng mới rừng sản xuất

898

Trồng mới rừng phòng hộ

1888

Diện tích rừng trồng được chăm sóc

7200

Rừng khoanh nuôi tái sinh

94038

Rừng được giao khoán, bảo vệ

635935

1.3 .Thuỷ sản

Thủy sản

Diện tích nuôi (ha)

2459

Hỗn hợp và thủy sản khác

14

Ươm giống thủy sản

14

V. Sản xuất công nghiệp

1. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp:

Sản xuất công nghiệp

Giá trị (triệu đồng)

CN khai khoáng

1398390

CN chế biến, chế tạo

3388280

CN sx phân phối điện

1374300

CN nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải

95170

   

2. Giao thông, vận tải – bưu chính, viễn thông

Loại hình

9 tháng năm 2014

So với cùng kỳ năm trước (%)

Vận chuyển hàng hoá

2684nghìn tấn

Tăng 5,2

Hàng hoá luân chuyển

288565nghìn tấn.km

Tăng 6,1

Doanh thu vận tải hàng hoá

 772714 triệu đồng

Tăng 16,4

Vận chuyển hành khách

2333nghìn luợt người

Tăng 3,0

Luân chuyển hành khách

225300nghìn lượt người

Tăng 4,5

Doanh thu vận tải hành khách

 186329 triệu đồng

Tăng 15,1

 

VI. Thương mại, dịch vụ và giá cả

1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng

Thành phần

9 tháng năm 2014 (tỷ đồng)

Tăng so với cùng kỳ năm trước (%)

Kinh tế NN

751,84

6,7

Kinh tế ngoài NN

1296,77

20,79

1,30(KT tập thể)

14,04

1074,90(KT cá thể)

22,57

220,57 (KT tư nhân)

12,86

2. Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hoá

Kim nghạch

9 tháng năm 2014 (nghìn USD)

So với cùng kỳ năm truớc

Xuất khẩu

63662,4

Tăng 16,8 lần

Nhập khẩu

2694,7

Giảm 30,9%

  1. 3.     Tình hình giá cả thị trường

Chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng trên địa bàn tỉnh biến động phức tạp, nhưng với sự kiểm soát giá có hiệu quả đã góp phần bình ổn giá cả trên thị trường. Chỉ số giá tiêu dùng chung bình quân so với cùng kỳ năm trước tăng 4,07%. Chỉ số giá tháng 1, 2 tăng mạnh đến tháng 3 giá giảm, tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 7 giá cả tăng nhẹ, tháng 8 giá giảm, tháng 9 giá tiếp tục tăng nhẹ.

III. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Đời sống dân cư

Đời sống  nông dân được cải thiện nhưng thiếu tính bền vững đặc biệt là đối với người nghèo, người có thu nhập thấp, các hộ dân vùng tái định cư còn gặp nhiều khó khăn nhất là trong việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và đất sản xuất, tình trạng thiếu đói giáp hạt vẫn sảy ra, theo báo cáo của cục Thống kê huyện, thành phố đói giáp hạt xuất hiện sớm từ tháng 1/2014 với 5217 hộ và 21766 nhân khẩu, chiếm 2,04% số hộ và 1,88% số nhân khẩu toàn tỉnh. Chính phủ đã hỗ trợ các hộ gia đình trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2014 là 2120 tấn gạo cho 12 huyện thành phố.

Đời sống cán bộ, công nhân viên chức và người hưởng bảo hiểm xã hội ổn định; chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ nă trước tăng 4,07%, trong đó khu vực thành thị tăng 4,24%, khu vực nông thôn tăng 4%.

 Các  chương trình xoá đói giảm nghèo, cho vay vốn phát triển sản xuất, cho vay hỗ trợ lãi suất, chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên nghèo và các đối tượng chính sách tiếp tục được các cấp chính quyền địa phương, cơ quan chức năng chỉ đạo, phối hợp thực hiện. Năm 2014 Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục đầu tư các nguồn ngân sách cho các chương trình trọng điểm của tỉnh: Hỗ trợ đầu tư các dự án tại các bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng I là 5 tỷ đồng; hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 20 tỷ đồng; đầu tư các dự án thuộc Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Lóng Luông huyện Vân Hồ 2,290 tỷ đồng và xã Huổi Một huyện Sông Mã 2,355 tỷ đồng…

Công tác chăm lo đời sống người có công, các đối tượng chính sách xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn luôn được quan tâm và chú trọng; tỉnh, các cấp, các ngành, các huyện/thành phố thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về các chính sách: Chăm sóc đời sống các đối tượng người có công trong dịp tết cổ truyền, ngày Thương binh liệt sỹ chuyển quà của Chủ tịch nước, tặng quà của tỉnh, huyện/thành phố tới các đối tượng chính sách, đơn vị và các đối tượng xã hội. Các cấp tỉnh, huyện/thành phố và các xã/phường/thị trấn trong tỉnh đã tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm hỏi và tặng quà đến các đơn vị và đối tượng; đã chi trả kịp thời đúng đối tượng, đúng quy định. Kết quả tặng quà, trợ cấp xã hội trong dịp tết Giáp Ngọ năm 2014 với tổng số xuất quà: 31891 suất trị giá 9184,33 triệu đồng.

2. Giáo dục, đào tạo

Giáo dục phổ thông: Năm học 2013-2014 các trường học trong toàn tỉnh đã hoàn thành chương trình dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức kiểm tra đánh giá công khai chất lượng giáo dục đối với các cấp học; tổ chức thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông, có 8 thí sinh đạt giải quốc gia (3 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích); tổ chức thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2013 – 2014, kết quả có 309 e đoạt giải (10 giải nhất, 63 giải nhì, 93 giải ba, 143 giải khuyến khích); tổ chức thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh, kết quả có 184 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi và 55 giáo viên đạt giải xuất sắc…

3. Y tế

Ngành Y tế tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh xây dựng thực hiện tốt việc theo dõi, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt là dịch cúm gia cầm, cúm A (H5N1) ở người, bệnh sởi, thương hàn, sốt xuất huyết, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm và dịch chân tay miệng… không để bệnh dịch phát sinh và lan rộng.

Toàn tỉnh 21992 số ca mắc cúm, 8615 ca tiêu chảy, 130 ca tay chân miệng. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế trong toàn tỉnh: Tổng số lần khám bệnh tại các sở y tế là 930607 lần/người; số bệnh nhân điều trị nội trú là 92273 người.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế như Dự án LIFE-GAP; dự án phòng chống HIV/AISD do WB tài trợ; dự án "Hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên" do EC viện trợ; dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía bắc"; dự án nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng; dự án tiểu vùng sông Mê Kông; dự án quỹ toàn cầu phòng chống Sốt rét; chương trình "Giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh" do Hà Lan tài trợ; dự án chăm sóc mắt ban đầu do CBM tài trợ.

4. Văn hoá thông tin, thể thao, phát thanh truyền hình

Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền phục vụ công tác sau di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La, xây dựng nông thôn mới phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh… tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại''.

Tổ chức phục vụ tốt khách tham quan tại bảo tàng tỉnh và các di tích lịch sử đạt 222078 lượt người; tổ chức trưng bày triển lãm ảnh tại bảo tàng tỉnh 03 chuyên đề "Sơn La hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ", " Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị anh hùng dân tộc Việt Nam" phục vụ  lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; tổ chức chiếu phim 3749 buổi, trong đó chiếu phim tại vùng cao 956186 buổi, …

5. An toàn giao thông

Tiếp tục củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả của Ban An toàn giao thông các cấp; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm TTATGT nhằm góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT, hoàn thành việc ký cam kết giữa người tham gia giao thông với chủ thể quản lý. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT trên các lĩnh vực: quản lý kết cấu hạ tầng gia thông; đào tạo, sát hạch; đăng ký, đăng kiểm phương tiện tham gia giao thông; phối hợp tổ chức kiểm tra và xử lý theo các chuyên đề về xe chở quá khổ, quá tải trọng cho phép và xe chạy quá tốc độ...

Tính chung 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 133 vụ TNGT làm 71 người chết, 118 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ TNGT giảm 79 vụ, số người chết bằng cùng kỳ năm trước, số người bị thương giảm 87 người.

6. Thiệt hại do thiên tai

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to và rất to, gió lốc, nắng hạn, lũ lụt làm thiệt hại về người, tài sản và sản xuất của nhân dân gồm:

Thiệt hại về người: 5 người chết,1 người mất tích và 13 người bị thương.

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp: 1392 ha lúa bị ngập, 48 ha mạ hư hỏng, 2813ha hoa màu bị hư hỏng, 3204 cây công nghiệp,180 tấn hoa quả bị rụng, 795 con trâu, bò bị chết…

Thiệt hại về công trình thuỷ lợi, giao thông: 120 công trình thủy lợi, trôi; 22 cột điện hạ thế bị gãy đổ, 2 trạm TT-TH bị hỏng do sét đánh... 

   Như Thủy (Tổng hợp)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47807224
Số người đang truy cập: 106