Số liệu thống kê

Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2014
Fri, 11/07/2014 07:56 | GMT +7

I. Tăng trưởng kinh tế

(Theo giá so sánh 2010)

Lĩnh vực

So với 6 tháng đầu  năm 2014 (%)

Tổng sản phẩm

Tăng 8,93

Nông nghiệp

Tăng 3,04

Lâm nghiệp

Tăng 2

Thủy sản

Tăng 7,82

CN khai khoáng

Tăng 14,06 lần

CN chế biến, chế tạo

Tăng 5,06

Sản xuất và phân phối điện khí đốt

Tăng 3,67

CN nước, hoạt động quản lý và xử lý chất thải

Tăng 4,05

Xây dựng

Giảm 2,63

II. Tài chính, ngân hàng

1. Ngân sách nhà nước

Lĩnh vực

6 tháng đầu năm 2014

So với dự toán năm (%)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng thu ngân sách NN

4597 tỷ đồng

53,2

 

Thu ngân sách

1215 tỷ đồng

57,9

Tăng 46,6 

Thu bổ sung từ cân đối ngân sách TW

3384 tỷ đồng

51,7

 

Thu thuế

1215000 triệu đồng

57,9

Tăng 46,6

Chi ngân sách

4188 tỷ đồng

48,5

 

2. Ngân hàng, tín dụng

Lĩnh vực

6 tháng đầu năm 2014 (tỷ đồng)

So với cùng kỳ năm trước

Tổng thu tiền mặt

32067

Tăng 8,6%

Tổng chi tiền mặt

32670

Tăng 8,9 %

Bội chi tiền mặt

603

 

Dư nợ tín dụng

15300

Tăng 20,1%

Dư nợ ngắn hạn

7000

Tăng 24,5%

Dư nợ trung dài hạn

8300

Tăng 16,6%

III. Vốn đầu tư và xây dựng

  1. 1. Vốn đầu tư

Lĩnh vực

 

6 tháng đầu năm 2014 (triệu đồng)

Tổng vốn đầu tư

 

5465627

Vốn NN

3733564

Vốn ngoài nhà nước

1660963

  1. 2. Xây dựng

Hoạt động xây dựng

Giá trị (triệu đồng)

Doanh nghiệp

Nhà nước

8350

Ngoài nhà nước

1724216

 

 

 

 

Các loại hình khác

1537532

IV Các ngành kinh tế then chốt

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1  Nông nghiệp

Cây trồng

Diện tích (ha)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Cây lương thực có hạt

163782

Tăng 0,6

Cây lấy củ có chất bột

32251

Giảm 0,1

cây mía

5215

Tăng 7,8

Cây lấy sợi

398

Giảm 7,7

Cây có hạt chứa dầu

2635

Giảm 11

Cây rau, đậu, hoa, cây cảnh

5305

Tăng 3,8

Cây hàng năm khác

3495

Tăng 13,3

Gieo cấy lúa đông xuân

11340

Tăng 1,7

Ngô

152442

Tăng 0,5

1.2 Lâm nghiệp

 

Diện tích (ha)

Trồng mới rừng sản xuất

465

Trồng mới rừng phòng hộ

60

Diện tích rừng trồng được chăm sóc

3600

Rừng khoanh nuôi tái sinh

47014

Rừng được giao khoán, bảo vệ

322314

 

1.3 .Thuỷ sản.

Thủy sản

Diện tích nuôi (ha)

2461

Tôm

1

Hỗn hợp và thủy sản khác

13

Ươm giống thủy sản

14

V. Sản xuất công nghiệp

1. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp:

 Sản xuất công nghiệp

Giá trị (triệu đồng)

CN khai khoáng

805689

CN chế biến, chế tạo

2803100

CN sx phân phối điện

697500

CN nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải

48720

  

2. Giao thông, vận tải – bưu chính, viễn thông

Loại hình

6 tháng đầu năm 2014

So với cùng kỳ năm trước (%)

Vận chuyển hàng hoá

1763 nghìn tấn

Tăng 4,6

Hàng hoá luân chuyển

189454 nghìn tấn.km

Tăng 5,5

Doanh thu vận tải hàng hoá

 490121

Tăng 14,9

Vận chuyển hành khách

1571 nghìn luợt người

Tăng 4,2

Luân chuyển hành khách

149877 triệu lượt người

Tăng 4,8

Doanh thu vận tải hành khách

 122084

Tăng 14,1

 

VI. Thương mại, dịch vụ và giá cả

1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng.

Thành phần

6 tháng đầu năm 2014 (tỷ đồng)

Tăng so với cùng kỳ năm trước (%)

Kinh tế NN

647,58

17,5

Kinh tế ngoài NN

5820,82

17,6

3,32(KT tập thể)

8,9

3551,43(KT cá thể)

17,4

2302,07 (KT tư nhân)

18,0

2. Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hoá

Kim nghạch

6 tháng đầu năm 2014 (nghìn USD)

So với cùng kỳ năm truớc

Xuất khẩu

32968,3

Tăng 121,2 lần

Nhập khẩu

1605,8

Giảm 35,5%

  1. 3.     Tình hình giá cả thị trường

Chỉ số giá tiêu dùng chung bình quân hàng tháng từ đầu năm đến nay so với cùng kỳ năm trước tăng 4,58%. Chỉ số giá tháng 1, tháng 2 tăng mạnh đến tháng 3 giảm 0,96%, tháng 4, tháng 5 giá cả vẫn tiếp tục tăng nhẹ. Hầu hết các nhóm, ngành hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng riêng giá ngành bưu chính viễn thông giảm.

III. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Đời sống dân cư

Đời sống  nông dân được cải thiện nhưng thiếu tính bền vững đặc biệt là đối với người nghèo, người có thu nhập thấp, các hộ dân vùng tái định cư còn gặp nhiều khó khăn nhất là trong việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và đất sản xuất, tình trạng thiếu đói giáp hạt vẫn sảy ra, theo báo cáo của cục Thống kê huyện, thành phố đói giáp hạt xuất hiện sớm từ tháng 1/2014 với 5217 hộ và 21766 nhân khẩu, chiếm 2,04% số hộ và 1,88% số nhân khẩu toàn tỉnh. Chính phủ đã hỗ trợ các hộ gia đình trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2014 là 2120 tấn gạo cho 12 huyện thành phố.

Đời sống cán bộ, công nhân viên chức và người hưởng bảo hiểm xã hội ổn định; chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ nă trước tăng 4,03%, trong đó khu vực thành thị tăng 4,42%, khu vực nông thôn tăng 3,86%.

 Các  chương trình xoá đói giảm nghèo, cho vay vốn phát triển sản xuất, cho vay hỗ trợ lãi suất, chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên nghèo và các đối tượng chính sách tiếp tục được các cấp chính quyền địa phương, cơ quan chức năng chỉ đạo, phối hợp thực hiện. Năm 2014 Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục đầu tư các nguồn ngân sách cho các chương trình trọng điểm của tỉnh: Hỗ trợ đầu tư các dự án tại các bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng I là 5 tỷ đồng; hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 20 tỷ đồng; đầu tư các dự án thuộc Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Lóng Luông huyện Vân Hồ 2,290 tỷ đồng và xã Huổi Một huyện Sông Mã 2,355 tỷ đồng…

Công tác chăm lo đời sống người có công, các đối tượng chính sách xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn luôn được quan tâm và chú trọng; tỉnh, các cấp, các ngành, các huyện/thành phố thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về các chính sách: Chăm sóc đời sống các đối tượng người có công trong dịp tết cổ truyền, ngày Thương binh liệt sỹ chuyển quà của Chủ tịch nước, tặng quà của tỉnh, huyện/thành phố tới các đối tượng chính sách, đơn vị và các đối tượng xã hội. Các cấp tỉnh, huyện/thành phố và các xã/phường/thị trấn trong tỉnh đã tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm hỏi và tặng quà đến các đơn vị và đối tượng; đã chi trả kịp thời đúng đối tượng, đúng quy định. Kết quả tặng quà, trợ cấp xã hội trong dịp tết Giáp Ngọ năm 2014 với tổng số xuất quà: 31891 suất trị giá 9184,33 triệu đồng.

2. Giáo dục, đào tạo

Giáo dục phổ thông: Năm học 2013-2014 các trường học trong toàn tỉnh đã hoàn thành chương trình dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức kiểm tra đánh giá công khai chất lượng giáo dục đối với các cấp học; tổ chức thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông, có 8 thí sinh đạt giải quốc gia (3 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích); tổ chức thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2013 – 2014, kết quả có 309 e đoạt giải (10 giải nhất, 63 giải nhì, 93 giải ba, 143 giải khuyến khích); tổ chức thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh, kết quả có 184 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi và 55 giáo viên đạt giải xuất sắc…

Chỉ đạo, tổ chức công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2013 – 2014: kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT được tổ chức vào các ngày 02, 03, 04 tháng 6/2014. Toàn tỉnh thành lập 31 cụm thi với 34 hội đồng coi thi, 541 phòng thi…

Giáo dục chuyên nghiệp thu nhận hồ sơ và dữ liệu đăng ký dự thi; tổng hợp hồ sơ, nhập dữ liệu đăng ký dự thi toàn tỉnh, bàn giao cho Bộ GD&ĐT; sơ bộ tổng số hồ sơ dự thi năm 2014 là 9126 hồ sơ…

3. Y tế

Ngành Y tế tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh xây dựng thực hiện tốt việc theo dõi, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt là dịch cúm gia cầm, cúm A (H5N1) ở người, bệnh sởi, thương hàn, sốt xuất huyết, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm và dịch chân tay miệng… không để bệnh dịch phát sinh và lan rộng.

Toàn tỉnh 13426 số ca mắc cúm, 5270 ca tiêu chảy, 60 ca tay chân miệng. Tính đến 7/6/2014 toàn tỉnh có 349 ca mắc sởi, số ca đã chữa khỏi là 339, không có tử vong.

Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế trong toàn tỉnh: Tổng số lần khám bệnh tại các sở y tế là 568214 lần/người; số bệnh nhân điều trị nội trú là 53314người.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế như Dự án LIFE-GAP; dự án phòng chống HIV/AISD do WB tài trợ; dự án "Hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên" do EC viện trợ; dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía bắc"; dự án nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng; dự án tiểu vùng sông Mê Kông; dự án quỹ toàn cầu phòng chống Sốt rét; chương trình "Giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh" do Hà Lan tài trợ; dự án chăm sóc mắt ban đầu do CBM tài trợ.

4. Văn hoá thông tin, thể thao, phát thanh truyền hình

Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền phục vụ công tác sau di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La, xây dựng nông thôn mới phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh… tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại''.

Tổ chức phục vụ tốt khách tham quan tại bảo tàng tỉnh và các di tích lịch sử đạt 178.363 lượt người; tổ chức trưng bày triển lãm ảnh tại bảo tàng tỉnh 02 chuyên đề "Sơn La hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ", " Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị anh hùng dân tộc Việt Nam" phục vụ  lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; tổ chức chiếu phim 2344 buổi, trong đó chiếu phim tại vùng cao 2220 buổi, vùng thấp 124 buổi phục vụ 606011 lượt người…

5. An toàn giao thông

Tiếp tục củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả của Ban An toàn giao thông các cấp; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm TTATGT nhằm góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT, hoàn thành việc ký cam kết giữa người tham gia giao thông với chủ thể quản lý. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT trên các lĩnh vực: quản lý kết cấu hạ tầng gia thông; đào tạo, sát hạch; đăng ký, đăng kiểm phương tiện tham gia giao thông; phối hợp tổ chức kiểm tra và xử lý theo các chuyên đề về xe chở quá khổ, quá tải trọng cho phép và xe chạy quá tốc độ...

Tính chung 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 100 vụ TNGT làm 53 người chết, 84 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ TNGT giảm 47 vụ, số người chết bằng cùng kỳ năm trước, số người bị thương giảm 61 người.

6. Thiệt hại do thiên tai

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to và rất to, gió lốc, nắng hạn, lũ lụt làm thiệt hại về người, tài sản và sản xuất của nhân dân gồm:

Thiệt hại về người: 1người chết,1 người mất tích và 8 người bị thương.

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp: 308 ha lúa bị ngập, 48ha mạ hư hỏng, 217 ha hoa màu bị hư hỏng, 2700 cây công nghiệp,180 tấn hoa quả bị rụng, 758 con trâu, bò bị chết…

Thiệt hại về công trình thuỷ lợi, giao thông: 8 công trình thủy lợi bị sập, trôi; 6 cột điện hạ thế bị gãy đổ, 2 trạm TT-TH bị hỏng do sét đánh...

Ước tính tổng giá trị thiệt hại do mưa lớn, mưa đá, gió lốc gây ra trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2013 khoảng 223145 triệu đồng.

7. Phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường

Theo báo cáo của phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 20 vụ cháy thiệt hại ước tính khoảng 1352triệu đồng. Từ đầu năm đến nay các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 5 vụ vi phạm môi trường với số tiền phạt là 255 triệu đồng. 

Như Thủy (Tổng hợp)

 

 


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40531047
Số người đang truy cập: 61