Số liệu thống kê

Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013
Fri, 19/07/2013 15:49 | GMT +7

 


I. Tăng trưởng kinh tế

(Theo giá so sánh 2010)

Lĩnh vực

So với 6 tháng đầu năm 2012 (%)

Tổng sản phẩm

Tăng 7,09

Nông nghiệp

Tăng 4,06

Lâm nghiệp

Giảm 12,11

Thủy sản

Tăng 5,77

CN khai khoáng

Giảm 6,67

CN chế biến

Tăng 7,82

Sản xuất và phân phối điện khí đốt

Tăng 35,46

CN nước, hoạt động quản lý và xử lý chất thải

Tăng 8,87

Xây dựng

Tăng 4,26

II. Tài chính, ngân hàng

1. Ngân sách nhà nước

Lĩnh vực

6 tháng đầu năm 2013

So với dự toán năm (%)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng thu ngân sách NN

3797 tỷ đồng

48,1

 

Thu ngân sách

830 tỷ đồng

46,1

 

Thu bổ sung từ cân đối ngân sách TW

2984 tỷ đồng

49,1

 

Thu thuế

830382 triệu đồng

46,1

Tăng 36,5

Chi ngân sách

3616 tỷ đồng

45,9

 

2. Ngân hàng, tín dụng

Lĩnh vực

6 tháng đầu năm 2013 (tỷ đồng)

So với cùng kỳ năm trước

Tổng thu tiền mặt

29094

Tăng 15,9%

Tổng chi tiền mặt

29625

Tăng 14,8 %

Bội chi tiền mặt

531

 

Dư nợ tín dụng

12600

Tăng 24,4%

Dư nợ ngắn hạn

5600

Tăng 23,4%

Dư nợ trung dài hạn

7000

Tăng 25,1%

III. Vốn đầu tư

Lĩnh vực

 

6 tháng đầu năm 2013 (triệu đồng)

Tổng vốn đầu tư

 

5799262

Vốn NN

4606841

Vốn ngoài nhà nước

1163793

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

28628

Tổng vốn đầu tư thuộc ngân sách NN do tỉnh quản lý

 

477844

Vốn cân đối ngân sách NN

278900

Vốn TW hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu

135109

IV. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.     Nông nghiệp

1.1  Trồng trọt

·         Cây hàng năm

Cây trồng

Diện tích (ha)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Cây lương thực có hạt

161382

Giảm 2,9

Cây lấy củ có chất bột

32351

Tăng 4,3

Cây mía

4848

Tăng 3,9

Cây lấy sợi

431

Giảm 52,3

Cây có hạt chứa dầu

2962

Giảm 24,8

Cây rau, đậu, hoa, cây cảnh

5104

Tăng 0,2

Cây hàng năm khác

3074

Tăng 35,3

·         Cây lâu năm

Cây trồng

Diện tích (ha)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Cây ăn quả

17781

Giảm 1,4

Cây lấy sản phẩm cho CN chế biến

20468

Tăng 4,5

 

·          Chăn nuôi

Vật nuôi

Số lượng (con)

Sản lượng (tấn)

Trâu

165508

2855

194190

2364

Bò lai

10856

 

Gia cầm

5448,2 nghìn con

4219

 

1.2  Lâm nghiệp

Lĩnh vực

Giá trị (triệu đồng)

Sản xuất lâm nghiệp

409640

Trồng rừng và nuôi dưỡng rừng

80640

Khai thác lâm sản

238600

Thu nhặt từ rừng

22690

1.3 .Thuỷ sản.

Lĩnh vực

Giá trị (triệu đồng)

Nuôi trồng thủy sản

114960

Khai thác thủy sản

21360

V. Sản xuất công nghiệp

1. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp:

 Sản xuất công nghiệp

So với cùng kỳ năm trước (%)

CN khai khoáng

Giảm 9,75

CN chế biến, chế tạo

Giảm 4,76

CN sx phân phối điện, khí đốt, nước nóng và điều hòa không khí

Tăng 34,79

CN nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải

Tăng 9,07

  

2.2 Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Sản phẩm

So với cùng kỳ năm trước (%)

Trà xanh

Tăng 11,1

Sữa chua

Tăng 15,6

Sản phẩm sữa chế biến khác

Tăng 8,8

Đường kính

Tăng 16

Gạch xây

Tăng 15,1

Xi măng

Tăng 193,4

Cột bê tông

Tăng 4,6

Điện thương phẩm

Tăng 4,9

Nước thương phẩm

Tăng 9,1

Than khai

Giảm 26,3

Đá xây dựng

Giảm 3,8

Sữa tươi tiệt trùng

Tăng 10,1

Điện sản xuất

Tăng 59,8

2.3. Giao thông, vận tải

Loại hình

6 tháng đầu năm 2013

So với cùng kỳ năm trước (%)

Vận chuyển hàng hoá

1695 nghìn tấn

Tăng 4,8

Hàng hoá luân chuyển

177478 nghìn tấn.km

Tăng 5,2

Doanh thu vận tải hàng hoá

 

Tăng 17,9

Vận chuyển hành khách

1415 nghìn luợt người

Tăng 4,7

Luân chuyển hành khách

133657 triệu lượt người

Tăng 6,4

Doanh thu vận tải hành khách

 

Tăng 18,1

 

VI. Thương mại, dịch vụ và giá cả

1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng.

Thành phần

6 tháng năm 2013 (tỷ đồng)

Tăng so với cùng kỳ năm trước (%)

Kinh tế NN

1098,67

7,3

Kinh tế ngoài NN

5799,29

15,0

0,79 (KT tập thể)

13,2

4078,17 (KT cá thể)

11,5

1720,33 (KT tư nhân)

24,5

Thương nghiệp

5783,09

13,6

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

467,37

19,5

Dịch vụ

647,50

11,1

2. Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hoá

Kim nghạch

6 tháng đầu năm 2013 (nghìn USD)

So với cùng kỳ năm truớc

Xuất khẩu

1437,6

Tăng 23,5 %

Nhập khẩu

2037,6

Bằng 13,2%

3. Tình hình giá cả thị trường

      Chỉ số giá tiêu dùng chung bình quân hàng tháng từ đầu năm đến nay so với cùng kỳ năm trước tăng 10,49%, chỉ số giá tháng 1, tháng 2 tăng mạnh đến tháng 3, tháng 4, tháng 5 giá cả đã chững lại và giảm thấp dần tuy nhiên một số nhóm hàng giá vẫn giữ ở mức cao (So với cùng kỳ năm trước tháng 1 tăng 10,83%, tháng 2 tăng 11,06%, tháng 3 tăng 11,46%, tháng tư tăng 9,91%, tháng 5 tăng 9,20%).. Hầu hết các nhóm, ngành hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng  riêng giá ngành bưu chính viễn thông  giảm. Chỉ số tăng cao nhất là nhóm hàng thuốc và dụng cụ y tế tăng 143,74%  tiếp đến là nhóm hàng giáo dục tăng 11,52%, nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng 10,63%, nhóm hàng may mặc, mũ nón, dầy dép tăng 9,79%, nhóm hàng  nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 9,74%, nhóm hàng thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 6,69%, nhóm hàng văn hoá, giải chí và du lịch tăng 5,26%, nhóm hàng giao thông  tăng 5,04%, nhóm hàng đồ uống và thuốc lá tăng 4,20%, nhóm hàng  ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,17% (trong đó lương thực giảm 6,80%, thực phẩm tăng 2,36%, ăn uống ngoài gia đình tăng 15,30%). Chỉ số giá vàng bình quân 5 tháng giảm 0,17% và giá USD tăng 0,94% so với cùng kỳ năm trước.

VII- CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Đời sống dân cư

       Nhìn chung đời sống dân cư trong tỉnh 6 tháng cơ bản ổn định không có biến động lớn, giá cả một số hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng  có giảm nhưng vẫn giữ ở mức cao nên đời sống dân cư chưa thực sự được cải thiện nhiều.

Đời sống  nông dân chậm được cải thiện đặc biệt là đối với hộ nghèo, người có thu nhập thấp. Các hộ dân vùng tái định cư còn gặp nhiều khó khăn nhất là trong việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và đất sản xuất, tình trạng thiếu đói giáp hạt vẫn sảy ra. Đời sống cán bộ, công nhân viên chức và người hưởng bảo hiểm xã hội tương đối ổn định, hiện nay giá hàng hoá tiêu dùng cơ bản trên thị trường chững lại và tăng nhẹ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2013 so với tháng trước tăng 0,12 %, trong đó khu vực thành thị tăng 0,07%, khu vực nông thôn tăng 0,14%.

 Công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là dân cư khu vực III và vùng cao biên giới được Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành quan tâm. Năm 2013 Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục đầu tư các nguồn ngân sách cho các chương trình trọng điểm của tỉnh: Hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho 1105 bản có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn 5 tỷ đồng; đầu tư  trụ sở xã 30 tỷ đồng; đầu tư đề án phát triển kinh tế- xã hội xã Lóng Luông huyện Mộc Châu 3 tỷ đồng; đầu tư đề án phát triển kinh tế- xã hội xã Huổi Một huyện Sông Mã 4 tỷ đồng; hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 11 tỷ đồng. Hiện nay đời sống của một bộ phận dân cư trong khu vực III là khu vực đặc biệt khó khăn của tỉnh và dân cư vùng tái định cư Thuỷ điện Sơn La vẫn còn gặp khó khăn nhất là trong việc chuyển đối cây trồng vật nuôi và đất sản xuất.

     Để nhân dân các dân tộc trong tỉnh đón tết cổ truyền Quý Tỵ vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, trước và trong tết  các ngành, các cấp, các huyện/thành phố đã tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm hỏi và tặng quà của Chủ tịch nước, tỉnh, huyện/thành phố, các xã/phường/thị trấn tới các đối tượng chính sách, nhân dân các xã biên giới, các điểm tái định cư, cán bộ chiến sỹ các đơn vị lực lưỡng vũ trang trực tết. Gặp mặt các đối tượng tiêu biểu, viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi động viên các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đã chi trả trợ cấp và quà kịp thời đúng đối tượng, đúng quy định. Kết quả tặng quà và trợ cấp xã hội Tết Quý Tỵ với tổng số suất quà là  25622 suất trị giá 10154,2 triệu đồng trong đó tặng quà của Chủ tịch nước 5557 suất trị giá 1132 triệu đồng , tặng quà và trợ cấp khó khăn cho các đối tượng ( theo thông báo số 1004-TB/TU ngày 15/01/2013 của Thường trực Tỉnh ủy), tặng quà các đối tượng chính sách 4346 suất trị giá 1001,9 triệu đồng, các đối tượng xã hội 1732 suất trị giá 335,3 triệu đồng, trợ cấp các gia đình đặc biệt khó khăn của 204 xã, phường, thị trấn  trên  6345 suất  trị giá 1269 triệu đồng, tặng quà 94 xã, điểm di dân tái định cư trị giá 126,8 triệu đồng .... Ngoài ra còn giúp đỡ  ngày công lao động 3400 công, xây 2 nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng.

    2. Giáo dục và đào tạo

      Năm học 2012 - 2013 các trường học trong toàn tỉnh đã hoàn thành chương trình dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức kiểm tra đánh giá công khai chất lượng giáo dục đối với các cấp học.Tổ chức thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông  có 8 thí sinh đạt giải quốc gia (1 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích). Ban hành Điều lệ, thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo và tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học toàn tỉnh năm học 2012; có 91giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.Tổ chức cuộc thi Olimpic Tiếng Anh qua internet cấp tỉnh cho học sinh phổ thông lớp 5, lớp 9 và lớp 11. Có 23 học sinh đạt giải (2 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 9 Huy chương đồng và 9 giải Khuyến khích). Tổ chức thi, giao lưu học sinh giỏi lớp 5 tỉnh Sơn La năm học 2012 – 2013 có 147 em đạt giải, tham gia giải Olimpic Vật lý Châu Á tại Inđônnsia đạt 1 HCV. Thành lập Hội đồng ra đề thi, tổ chức in sao đề thi, Quyết định thành lập Hội đồng chấm thi chọn học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2012 – 2013 có 334 em đạt giải (9 giải nhất, 75 giải nhì, 97 giải ba, 153 giải khuyến khích). Tổ chức cuộc thi giải Toán qua internet cấp tỉnh cho học sinh phổ thông lớp 5, lớp 9 và lớp 11: có 32 em đạt giải (1vàng, 6 bạc, 10 đồng, 15 khuyến khích). Hoàn thành công tác đăng ký tuyển sinh các trường Đại học, Cao đẳng năm 2013, nhập dữ liệu theo quy trình, cập nhật số liệu tuyển sinh; nộp hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các điểu kiện tổ chức thi tuyển sinh vào các trường Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sơ bộ số hồ sơ dự thi năm 2013 là 11.275 hồ sơ, trong đó có 9.226 hồ sơ dự thi đại học (81,83%), 2.049 hồ sơ dự thi cao đẳng (18,17%). So với năm trước số hồ sơ đăng kí dự thi giảm 10,62% (1.340 hồ sơ).

Tham gia cuộc thi giải Toán và tiếng Anh cấp quốc gia qua internet cho học sinh phổ thông: Môn toán có 15 em đạt giải (6 bạc, 5 đồng, 4 khuyến khích), Tiếng anh được 4 bằng danh dự. Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp đầu cấp, các trường PTDT Nội trú các huyện, tỉnh và trường THPT Chuyên Sơn La.

Chỉ đạo, tổ chức công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013; Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông năm 2013 được tổ chức vào 3 ngày. Toàn tỉnh thành lập 33 hội đồng coi thi với 425 phòng thi (360 phòng thi tốt nghiệp THPT và 65 phòng thi tốt nghiệp bổ túc THPT); số thí sinh dự thi có 9.932 thí sinh, số bỏ thi là 18 thí sinh; theo đánh giá ban đầu của ngành Giáo dục kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông năm học 2012-2013 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không xảy ra hiện tượng giám thị và thí sinh vi phạm quy chế bị lập biên bản; ngày 7/6/2013 đã Khai mạc Hội đồng chấm thi tốt nghiệp năm học 2012-2013, cuối tháng 6 sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh.

          3. Y tế                

Theo báo cáo của ngành Y tế từ đầu năm đến nay đã thực hiện tốt việc theo dõi, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh cúm gia cầm, cúm A (H5N1) ở người, sởi, thương hàn, sốt xuất huyết, chỉ đạo các đơn vị chủ động phòng chống dịch bệnh tiêu chảy cấp …

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS: Các bệnh gây dịch mắc cúm có 12637 ca, tiêu chảy 5205 ca, tay chân miệng 82 ca, sốt rét có 24 ca không có sốt rét ác tính và tử vong. Số người nhiễm HIV là 246 người, số bệnh nhân AIDS 164 người, tử vong do AIDS 56 người.

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa xuân-hè, tăng cường giám sát, phát hiện, phòng chống, khống chế các bệnh dịch.Tăng cường công tác thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, kiểm tra hoạt động các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Kiểm tra sát sao các cơ sở sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc do thức ăn, tổng số người mắc ngộ độc thức ăn trong 6 tháng là 575 trường hợp, không có tử vong. Tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân, tổng số lần khám bệnh tại các cơ sở y tế là 535425 lần; Số bệnh nhân điều trị nội trú 51564 người; Số bệnh nhân điều trị ngoại trú (gồm cả kê đơn) 233718 người; tổng số ngày điều trị nội trú 335425 ngày.

Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế như Dự án LIFE- GAP; dự án phòng chống HIV/AISD do WB tài trợ; dự án "Hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên" sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới; dự án nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng; dự án tiểu vùng sông Mê Kông; dự án quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét; chương trình "Giảm nhẹ tử vong mẹ và tử vong sơ sinh" do Hà lan tài trợ; dự án chăm sóc mắt ban đầu do CBM tài trợ.

      4.  Văn hoá thông tin, thể thao, phát thanh truyền hình

Tập trung tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2013); các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Tỵ 2013; ngày quốc tế lao động 1/5; ngày sinh nhật Bác 19/5 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh…

Tổ chức biểu diễn thành công chương trình nghệ thuật Mùa xuân dâng Đảng; Vòng tay ấm áp; Xuân chiến sỹ; Sơn La kết nối trái tim;Thuỷ điện Sơn La trọn vẹn niềm tin; Dâng Đảng tiếng hát niềm tin mừng Đảng-mừng Xuân Quý Tỵ 2013, chào mừng Lễ khánh thành Nhà máy thuỷ điện Sơn La và chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2.

Tổ chức thành công đăng cai Liên hoan Âm nhạc khu vực phía Bắc năm 2013 tại Sơn La, đoàn Sơn La có 5 tác phẩm tham dự liên hoan, trong đó đạt giải A 3 tác phẩm đoạt giải khuyến khích 1 tác phẩm.

Tổ chức chiếu phim 2365 buổi, trong đó chiếu phim tại vùng cao 2140 buổi, vùng thấp 225 buổi, phục vụ 611927 lượt người xem. Tổ chức phục vụ khách thăm quan tại Bảo tàng tỉnh và các di tích cho 26786 lượt người.  

Thể dục thể thao quần chúng  tổ chức thành công Giải Quần vợt Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Tỵ 2013; giải đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ năm 2013. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Giải Điền kinh học sinh lần thứ IX năm 2013; tham gia Giải Cầu lông câu lạc bộ các tỉnh, ngành toàn quốc tại tỉnh Hải Dương đạt 2 HCĐ; tham gia Giải Quần vợt hữu nghị Hùng Vương lần thứ VII năm 2013 tại tỉnh Phú Thọ; xây dựng kế hoạch tuyển chọn VĐV tham dự Hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực I tại tỉnh Lào Cai; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Giải vô địch Bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo Sơn La và phát hành Điều lệ Giải Cờ vua thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh năm 2013.

       Thể thao thành tích cao được duy trì, củng cố và phát triển các đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ và đội tuyển năng khiếu (đội tuyển tỉnh 24 VĐV, đội tuyển trẻ 44 VĐV, đội tuyển năng khiếu 85 VĐV) .Tham gia thi đấu giải Taekwondo Cúp các câu lạc bộ toàn quốc tại Thành phố Hà Nội đạt 1 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ, 2 VĐV được phong kiện tướng; thi đấu giải Taekwondo vô địch học sinh toàn quốc tại Hà Nội đạt 11 HCV, 6 HCB, 12 HCĐ; thi đấu giải vô định điền kinh nhóm tuổi trẻ tại Hà Nội đạt 1 HCV, 1 HCB; tham gia giải trẻ toàn quốc môn Taekwondo tại Hậu Giang  đạt 4 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ, 4 VĐV được phong kiện tướng quốc gia, 3 VĐV cấp một quốc gia, xếp thứ 3 toàn đoàn; tham gia thi đấu môn PencakSilat giải vô địch câu lạc bộ toàn quốc năm 2013 tại Hà Tĩnh đạt 1 HCB, 1 HCĐ; tham gia thi đấu môn Taekwondo tại Myanma đạt 1 HCĐ...Tổ chức kiểm tra chuyên ngành về kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, dịch vụ du lich trên địa bàn thành phố Sơn La tịch thu 932 đĩa ca nhạc không tem nhãn, xử phạt vi phạm hành chính 7 cơ sở với số tiền phạt 22 triệu đồng.

     5. Công tác phòng chống ma tuý

       Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 03 tỉnh đến ngày 31/5/2013 có 8363 người nghiện ma túy trong danh sách quản lý, trong đó 2614 người đang cai nghiện tại cơ sở nhà nước quản lý; 24 người chuyển khỏi địa bàn dưới 24 tháng; 73 người tái nghiện chưa cai tái nghiện; 5 người không đủ sức khỏe hỗ trợ cắt cơn bằng thuốc hướng thần; 5 người chưa hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện; 966 người trốn, về chữa bệnh, về việc hiếu chưa quay lại Trung tâm giáo dục lao động thực hiện quy trình cai nghiện; 4676 người đang quản lý tại gia đình, cộng đồng không tái nghiện.

     Đến nay trên địa bàn tỉnh còn 43 điểm, 45 đối tượng có biểu hiện bán lẻ trái phép chất ma túy tại 32 tổ bản của 22 xã, thị trấn thuộc địa bàn 7 huyện.       

    6. An toàn giao thông

   Ban An toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành, Ban ATGT các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 32, Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ; triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động "Năm An toàn giao thông"; Kế hoạch của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch tổ chức chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm theo đúng tiến độ của Uỷ ban ATGT Quốc gia và UBND tỉnh đề ra. Duy trì hoạt động thường xuyên Ban ATGT các cấp.

      Công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước và tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông được các Sở, Ban, Ngành chức năng thực hiện thường xuyên.

     Tính chung 5 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn tỉnh xảy ra 146 vụ tai nạn giao thông làm chết 53 người và làm bị thương 145 người. So với cùng kỳ năm trước số vụ tai nạn tăng 12 vụ, số người chết tăng 14 người và số người bị thương giảm 1 người.

   7. Thiệt hại do thiên tai

     Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra các đợt thiên tai rét đậm, rét hại, mưa to và rất to, gió lốc, nắng hạn làm thiệt hại về người, tài sản và sản xuất kinh doanh, trong  đợt rét đậm, rét hại đầu năm toàn tỉnh có 78 con gia súc bị chết rét trong đó trâu, bò 75 con, ngựa 01 con, dê 2 con. Ước tổng giá trị thiệt hại 647,6 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh nhiều nơi có mưa to và rất to đã gây thiệt hại về người, tài sản và sản xuất của nhân dân cụ thể:

    Thiệt hại về người: 06 người chết, 01 người mất tích và 18 người bị thương.

    Thiệt hại về nhà ở: 87 nhà bị sập, cuốn trôi; 10323 nhà ở bị sạt lở, tốc mái.

   Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp: 203,4 ha lúa, 548,8 ha hoa màu và 7,05 ha cây ăn quả bị ngập, bị hư hỏng.

Ước tính tổng giá trị thiệt hại do mưa lớn, mưa đá, gió lốc gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La 6 tháng đầu năm 2013 là 64974 triệu đồng./.

8. Phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường

      Theo phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Sơn La, từ đầu năm đến nay  trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 vụ cháy thiệt hại ước tính khoảng 1941,399 triệu đồng, 6,5 ha rừng phòng hộ, 4,95 ha cây cao su. Từ đầu năm đến nay các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 2 vụ vi phạm môi trường với số tiền phạt là 25 triệu đồng.  

    

Như Thủy (Tổng hợp)

 


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40633068
Số người đang truy cập: 41