Số liệu thống kê

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2017
Fri, 18/08/2017 15:00 | GMT +7

I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Nông nghiệp

a) Trồng trọt

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào thu hoạch lúa vụ đông xuân và gieo trồng lúa vụ mùa. Tính đến ngày 15/7 toàn tỉnh đã thu hoạch được 11.695 ha lúa đông xuân (đạt 97% diện tích gieo trồng), sản lượng 68.439 tấn, trong đó 7 huyện đã thu hoạch xong gồm: Quỳnh Nhai, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp; còn lại đang tập trung thu hoạch, do mưa nhiều nên tiến độ thu hoạch chậm lại.

Tiến độ gieo trồng lúa mùa năm nay thấp hơn cùng kỳ năm trước, tính đến ngày 23/7 toàn tỉnh đã gieo cấy được 18.462 ha lúa ruộng, giảm 1,9% so với cùng kỳ.

Đến trung tuần tháng Bảy, trên địa bàn tỉnh gieo trồng được 19.726 ha lúa nương, 140.742 ha ngô vụ mùa, 379 ha đậu tương, 840 ha lạc, 3.338 ha dong giềng; 5.799 ha rau và đậu đỗ các loại. So với cùng kỳ năm trước, diện tích lúa nương giảm 6,1%; ngô đã trồng tăng 2,1%; dong giềng tăng 46,0%; rau và đậu đỗ các loại tăng 5,5%; lạc giảm 8,0%; đậu tương giảm 32,4%.

Cây công nghiệp lâu năm tiếp tục phát triển, tính chung từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh trồng mới 303 ha cà phê; 107 ha chè; 4.152 ha cây ăn quả trong đó trồng trên đất dốc 2.259 ha (nhãn 653 ha; mận 580 ha; chanh leo 326 ha; xoài 228 ha; chuối 153 ha; cam 63 ha; bưởi 60 ha…). Diện tích cây lâu năm hiện có 6.206 ha cao su; 12.384 ha cà phê; 4.397 ha chè; 30.449 ha cây ăn quả. So với cùng kỳ năm trước diện tích cao su tăng 0,6%; cà phê tăng 1,1%; chè tăng 2,3%; cây ăn quả tăng 21,3%.

Đã thu hoạch được 16.886 tấn nhãn, tăng 6,1%; 12.248 tấn xoài, giảm 2,3%; 26.709 tấn mận, tăng 16,5%; 13.104 tấn chuối, tăng 12,2%; 1.444 tấn mơ, tăng 2,4%; 19.365 tấn chè, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước; cao su 96 tấn.

Trong tháng xuất hiện dịch bệnh đối với một số cây trồng: Lúa 277 ha; chè 109 ha; cà phê 221 ha; cây ăn quả 39 ha; cây hàng năm khác 125 ha, tuy nhiên không có diện tích mất trắng, dự ước giá trị thiệt hại 210 triệu đồng.

b) Chăn nuôi

Chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tháng không biến động nhiều, ước tính tổng đàn trâu hiện có 145.287 con, giảm 3,1%; đàn bò 271.559 con, tăng 12,9%; đàn lợn 600.398 con, tăng 9,1%; đàn gia cầm 6.104 nghìn con, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng sản lượng sản phẩm thịt trâu xuất chuồng ước đạt 374 tấn, thịt bò 399 tấn, thịt lợn 3.126 tấn, thịt gia cầm 907 tấn, sản lượng sữa tươi 6.835 tấn. So với cùng kỳ năm trước sản lượng thịt trâu xuất chuồng tăng 3,9%, thịt bò tăng 3,4%, thịt lợn tăng 12,2%, thịt gia cầm tăng 9,4%, sữa tươi tăng 16,9%.

Trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm đối với gia súc, gia cầm. Công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm được 158.435 liều vắc xin THT; 43.500 liều vắc xin lở mồm long móng; 15.850 liều vắc xin tả; 1.053 liều vắc xin dại. Công tác kiểm dịch xuất và nhập gia súc, gia cầm đuợc kiểm soát chặt chẽ đảm bảo kịp thời phát hiện và xử lý nhanh các trường hợp gia súc, gia cầm mắc bệnh, tránh dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

2. Lâm nghiệp

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm Lâm, trong tháng toàn tỉnh trồng mới 10 ha rừng trồng tập trung, bằng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng gỗ khai thác đạt 2.743 m3, tăng 1,6%; củi khai thác đạt 92.830 ste, tăng 8,0% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng sản lượng gỗ khai thác đạt 22.957 m3, tăng 24,9%; củi khai thác đạt 756.970 ste, tăng 1,5%.

Trong tháng xảy ra 41 vụ vi phạm lâm luật với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước 224 triệu đồng. Tính chung 7 tháng toàn tỉnh xảy ra 382 vụ vi phạm lâm luật, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước; số tiền phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước 2.411 triệu đồng, tăng 74,0%.

3. Thuỷ sản

Toàn tỉnh hiện có 2.725 ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản, 8.881 lồng bè nuôi trồng thủy sản với thể tích 780.302 m3. So với cùng kỳ năm trước diện tích nuôi trồng thuỷ sản tăng 3,6%, số lồng bè tăng 5,5 lần, thể tích tăng 6,6 lần do có chính sách khuyến khích phát triển nuôi cá lồng bè theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sản lượng thuỷ sản tháng 7/2017 ước tính đạt 521 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng 406 tấn, khai thác 115 tấn. Tính chung 7 tháng, sản lượng thủy sản ước tính đạt 3.982 tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng nuôi trồng 3.314 tấn, tăng 6,5%; khai thác 668 tấn, tăng 10,8%.

Sản lượng giống thủy sản trong tháng ước tính đạt 12 triệu con, bao gồm cá giống các loại. Tính chung 7 tháng ước đạt 81 triệu con, tăng 39,7% so với cùng kỳ năm trước.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7/2017 ước tính giảm 17,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 10,0% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 88,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,8%; sản xuất và phân phối điện giảm 21,3%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,1%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 7 tháng sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước: Đá xây dựng các loại tăng 41,9%; đường tăng 34,9%; sữa chua, sữa và kem lên men hoặc axít hoá tăng 14,5%; chè nguyên chất tăng 14,2%; sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha thêm đường và chất ngọt khác tăng 12,9%; nước uống được tăng 2,1%; gạch xây dựng tăng tăng 1,7%. Một số sản phẩm sản xuất giảm: Điện thương phẩm giảm 0,3%; xi măng giảm 5,4%; các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên chưa phân vào đâu giảm 12,9%; cấu kiện làm sẵn cho xây dựng hoặc kỹ thuật dân dụng giảm 14,6%; mật đường giảm 22,0%; điện sản xuất giảm 28,5%.

Các sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ thuận lợi, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 6/2017 tăng 30,6% so với tháng trước và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ 6 tháng tăng so với cùng kỳ: Chè nguyên chất tăng 18,3%; sữa chua, sữa và kem len men hoặc axit hóa tăng 18,0%; sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha thêm đường và chất ngọt khác tăng 17,0%; cấu kiện làm sẵn cho xây dựng tăng 6,5%. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm: Đường giảm 23,5%; các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên chưa phân vào đâu giảm 12,3%; gạch xây dựng giảm 10,7%; xi măng giảm 7,5%.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/7/2017 tăng 223,1% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: Chè nguyên chất giảm 24,6%; xi măng tăng 1,1%; sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha thêm đường và chất ngọt khác tăng 2,9%; các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên chưa phân vào đâu tăng 52,1%; sữa chua, sữa và kem len men hoặc axit hóa tăng 195,3%; cấu kiện làm sẵn cho xây dựng tăng 199,9%. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so với mức tăng chung: Gạch xây dựng tăng 238,9%; đường tăng 385,1%.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng toàn tỉnh có 32 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 340.800 triệu đồng, tăng 39,1% về số doanh nghiệp và tăng 208,7% số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10.650 triệu đồng, tăng 121,9%. Trong tháng có 07 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, không có doanh nghiệp giải thể.

Lũy kế từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 156 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.014.913 triệu đồng, tăng 28,9% về số doanh nghiệp và giảm 52,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 6.506 triệu đồng, tăng 18,4%. Số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động là 33 doanh nghiệp, tăng 175,0%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 08 doanh nghiệp, giảm 86,7% so với cùng kỳ năm trước.

IV. HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

1. Bán lẻ hàng hóa

Trong tháng diễn ra ngày Hội văn hóa, thể thao, du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II, kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ngày ký hiệp ước Hữu nghị Việt Nam - Lào; tổ chức Hội chợ triển lãm Thương mại và Du lịch Việt Nam - Lào thu hút 130 gian hàng tham gia đã kích cầu hàng hóa và dịch vụ làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng đáng kể. Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 7/2017 ước tính đạt 1.471,5 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm ngành hàng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước đều tăng, trong đó tăng cao nhất là nhóm lương thực, thực phẩm tăng 17,6%; ô tô các loại tăng 16,2%; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy tăng 13,3%; các nhóm ngành hàng khác tăng từ 6,4% đến 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 9.849,8 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Lương thực, thực phẩm tăng 14,0%; ô tô các loại tăng 13,7%; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy tăng 12,2%; các nhóm ngành hàng khác tăng từ 5,2% đến 10,3%.

2. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2017 ước tính đạt 343,3 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 18,8 tỷ đồng, tăng 8,0% và tăng 18,2%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 141,8 tỷ đồng, tăng 2,6% và tăng 17,7%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 1,9 tỷ đồng, tăng 6,0% và tăng 16,6%; doanh thu dịch vụ khác đạt 180,9 tỷ đồng, tăng 0,6% và tăng 8,7%.

Tính chung 7 tháng doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.284,0 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Dịch vụ lưu trú tăng 36,1%; ăn uống tăng 29,4%; du lịch lữ hành tăng 29,7%; dịch vụ khác tăng 8,8%.

3. Vận tải hành khách và hàng hoá

Sau kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 lượng hành khách trên các tuyến giảm đáng kể. Vận tải hành khách tháng 7/2017 ước tính đạt 283 nghìn lượt khách vận chuyển và 29.074 nghìn lượt khách.km luân chuyển, giảm 2,4% và giảm 1,8% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng vận tải hành khách ước đạt 1.982 nghìn lượt khách vận chuyển, tăng 5,1% và 199.828 nghìn lượt khách.km luân chuyển, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vận tải hành khách đường bộ ước đạt 1.814 nghìn lượt khách vận chuyển, tăng 5,2% và 198.063 nghìn lượt khách.km luân chuyển, tăng 7,0%. Ước tính doanh thu vận tải hành khách 7 tháng đạt 180.735 triệu đồng, tăng 9,1%, trong đó doanh thu vận tải hành khách đường bộ 175.432 triệu đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng mưa nhiều, một số tuyến đường bị sạt lở đã làm ảnh hưởng đến tình hình vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và xây dựng các công trình trong tỉnh. Vận tải hàng hóa tháng 7/2017 ước tính đạt 370 nghìn tấn vận chuyển, giảm 2,1% và 44.099 nghìn tấn.km luân chuyển, giảm 1,0% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng vận tải hàng hóa ước tính đạt 2.555 nghìn tấn vận chuyển và 302.019 nghìn tấn.km luân chuyển. So với cùng kỳ năm trước khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng 5,2%, luân chuyển tăng 6,9%, trong đó vận tải hàng hóa đường bộ ước đạt 2.524 nghìn tấn, tăng 5,2% và 301.140 nghìn tấn.km, tăng 6,9%. Ước tính doanh thu vận tải hàng hóa 7 tháng đạt 889.447 triệu đồng, tăng 8,7%, trong đó doanh thu vận tải hàng hóa đường bộ 885.733 triệu đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 7/2017 ước tính đạt 3.569 triệu đồng, giảm 0,1% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng ước đạt 25.774 triệu đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 25.539 triệu đồng, tăng 10,3%.

V. VỐN ĐẦU TƯ

Dự ước vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý tháng 7/2017 thực hiện 182.867 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 143.466 triệu đồng, cấp huyện 39.401 triệu đồng.

Tính chung 7 tháng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 1.192.025 triệu đồng, bằng 50,0% kế hoạch năm và tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 945.170 triệu đồng, bằng 49,0% và tăng 34,3%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 246.855 triệu đồng, bằng 54,3% và tăng 29,1%.

Nhìn chung tình hình giải ngân và thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tăng so với cùng kỳ do cố gắng, nỗ lực của các địa phương và các sở, ban, ngành trong quá trình tổ chức triển khai. Dự kiến vốn đầu tư trên đia bàn tỉnh trong thời gian tới tiếp tục tăng do đã thu hút được các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước và sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017 tổ chức thành công ngày 17/7 tại huyện Mộc Châu. Bên cạnh kết quả đạt được trong quá trình thực hiện còn một số hạn chế như: Tiến độ thực hiện so với kế hoạch giao còn chậm; tỷ lệ giải ngân một số nguồn vốn thấp (vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt 5%; các dự án do UBND các huyện, thành phố làm chủ đầu tư đạt 37%); vốn trái phiếu chính phủ phân bổ chậm… Để đảm bảo tiến độ các chương trình, dự án cần tiếp tục rà soát, phân bổ bổ sung các nguồn vốn chưa phân bổ; kịp thời nắm bắt các yếu tố phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án, báo cáo UBND tỉnh đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch vốn, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp chậm trễ, vi phạm. Các chủ đầu tư cần sớm hoàn thiện hồ sơ, giải ngân thanh toán theo khối lượng hoàn thành.

VI. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1. Thu, chi ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 7/2017 ước tính đạt 981,9 tỷ đồng, trong đó: Thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 360,0 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên đạt 587,0 tỷ đồng; thu ngân sách cấp dưới nộp lên 21,7 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 1,3 tỷ đồng.

Tính chung 7 tháng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 7.663,9 tỷ đồng, bằng 66,3% dự toán năm, trong đó: Thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 1.904,5 tỷ đồng, bằng 47,0%; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên đạt 4.238,0 tỷ đồng, bằng 57,4%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 14,2 tỷ đồng, bằng 314,5%. Trong thu cân đối ngân sách nhà nước, có 6 khoản thu đạt trên 66,3% so với dự toán năm gồm: Thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 196,6%; thu khác ngân sách đạt 95,7%; thuế thu nhập cá nhân đạt 93,7%; thu tiền sử dụng đất đạt 77,3%; thu tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 73,8%; thu phí, lệ phí đạt 73,6%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 7/2017 ước tính đạt 1.069,1 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng ước đạt 6.420,6 tỷ đồng, bằng 55,4% dự toán năm, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại và nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, cụ thể: Chi thường xuyên đạt 4.617,4 tỷ đồng, bằng 54,0%; chi đầu tư phát triển đạt 1.236,2 tỷ đồng, bằng 91,8%; chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ, mục tiêu đạt 421,1 tỷ đồng, bằng 47,3%.

2. Thu chi tiền mặt qua quỹ ngân hàng, tín dụng

Hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn ổn định, tổng thu tiền mặt qua quỹ ngân hàng 7 tháng ước thực hiện 53.105 tỷ đồng, tổng chi tiền mặt ước thực hiện 53.602 tỷ đồng, bội chi 497 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước tổng thu tiền mặt tăng 14,3%, tổng chi tiền mặt tăng 12,2%.

Dư nợ tín dụng ước đạt 27.150 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 11.550 tỷ đồng, tăng 27,4%; dư nợ trung dài hạn đạt 15.600 tỷ đồng, tăng 26,2%. Trong tổng dư nợ, dư nợ cho vay các đối tượng chính sách đến 30/6/2017 là 3.423 tỷ đồng, chiếm 12,6%; nợ xấu toàn địa bàn là 439 tỷ đồng, chiếm 1,6%.

Huy động vốn tại địa phương ước đến hết tháng 7/2017 đạt 13.950 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tiền gửi tiết kiệm 11.200 tỷ đồng, tăng 18,2%; tiền gửi các tổ chức kinh tế 2.700 tỷ đồng, tăng 16,9%; tiền gửi giấy tờ có giá 50 tỷ đồng, giảm 17,6%.

VII. XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

1. Xuất khẩu hàng hóa

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7/2017 ước tính đạt 746,9 nghìn USD, tăng 17,4% so với tháng trước, tăng chủ yếu ở mặt hàng chè xuất khẩu đạt 743,0 nghìn USD, tăng 18,1%; xuất khẩu xi măng đạt 3,9 nghìn USD, tăng 44,4%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Bảy giảm 82,0% chủ yếu do công ty TNHH mỏ Niken bản Phúc ngừng hoạt động (sản phẩm quặng niken chiếm 87,8% tổng kim ngạch xuất khẩu cùng kỳ năm 2016); xuất khẩu xi măng giảm 74,7%. Thị trường xuất khẩu chủ yếu trong tháng: Đài Loan, Apganixtan, Lào.

Tính chung 7 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 3.489,1 nghìn USD giảm 87,3% so với cùng kỳ năm trước. Về thị trường xuất khẩu 7 tháng, Apganixtan là thị trường lớn nhất với kim ngạch đạt 1.582,9 nghìn USD; tiếp đến là Đài Loan đạt 1.251,6 nghìn USD; Lào đạt 153,2 nghìn USD; Pakixtan đạt 67,1 nghìn USD; Hàn Quốc đạt 39,4 nghìn USD; Nhật Bản đạt 30,0 nghìn USD.

2. Nhập khẩu hàng hóa

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 7/2017 ước tính đạt 2.678,0 nghìn USD, giảm 9,2% so với tháng trước, giảm chủ yếu do nhập khẩu máy móc thiết bị giảm 11,3%; nhập khẩu cỏ Anphapha giảm 6,2%; nhập khẩu phân bón tương đương tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Bảy tăng 18,0% chủ yếu do nhập khẩu máy móc thiết bị tăng 27,0%; nhập khẩu cỏ Anphapha tăng 16,7%.

Tính chung 7 tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 12.264,3 nghìn USD, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước, giảm do nhập khẩu phân bón giảm 52,5%; nhập khẩu cỏ Anphapha tăng 4,9%; nhập khẩu máy móc thiết bị tăng 16,1%.

VIII. CHỈ SỐ GIÁ

1. Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2017 giảm 0,04% so với tháng trước, trong đó khu vực thành thị và khu vực nông thôn đều giảm 0,04%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, 02 nhóm có chỉ số giá giảm so với tháng trước: Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,03% (một số mặt hàng vật liệu xây dựng giảm, giá gas giảm); giao thông giảm 1,27% (chủ yếu do giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm 3,35% vào ngày 05/7/2017, tuy được điều chỉnh tăng ngày 20/7/2017 nhưng tính chung mỗi lít xăng vẫn giảm 780 đồng/lít, mỗi lít dầu giảm 170 đồng/lít). 06 nhóm có chỉ số giá tăng: Giáo dục tăng 1,37% (do giá học phí nhà trẻ, mầm non tư thục, tiểu học dân lập tăng); may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,24%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,21%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,18%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,05% (chủ yếu do giá thực phẩm tăng 0,12%; riêng giá lương thực giảm 0,13%; ăn uống ngoài gia đình ổn định); văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,02%. Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số không thay đổi.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2017 giảm 1,12% so với tháng 12/2016 và tăng 3,39% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng tăng 5,10% so với bình quân cùng kỳ năm 2016. Dự báo tháng 8/2017 giá cả thị trường tăng nhẹ.

2. Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá vàng tháng 7/2017 giảm 0,52% so với tháng trước, tăng 0,65% so với tháng 12/2016 và tăng 1,59% so với cùng kỳ năm trước, giá vàng 99,99% bán ra bình quân trong tháng là 3.636.000 đồng/chỉ.

Chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,16% so với tháng trước, tăng 0,23% so với tháng 12/2016 và tăng 1,93% so với cùng kỳ năm trước.

IX. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Đời sống dân cư và bảo đảm an sinh xã hội

Trong tháng đời sống công chức, viên chức và người hưởng bảo hiểm xã hội ổn định, đời sống dân cư được cải thiện, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng thiếu đói giáp hạt.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện: Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao 150 suất học bổng trị giá 150 triệu đồng cho trẻ em khó khăn tại huyện Mộc Châu và Thuận Châu; Trung tâm II, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức phẫu thuật cho 145 trẻ em khuyết tật; đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, phó Chủ tịch thường trực Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Hua La và xã Chiềng Đen, TP Sơn La đã trao tặng 300 mũ bảo hiểm cho phụ nữ và học sinh, tặng 60 bộ máy tính cho Trường tiểu học xã Hua La và Trường THCS xã Chiềng Đen; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội đến thăm và tặng 30 bộ máy tính cho Trường THCS Phiêng Khoài, huyện Yên Châu; một số tổ chức đoàn thể trong và ngoài tỉnh đã trao trên 100 suất quà, 01 con bò, 05 đàn gà cùng cặp sách, vở, bánh kẹo, máy lọc nước, đồng phục cho học sinh… trị giá trên 504 triệu đồng.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ, UBND tỉnh đã phê duyệt đối tượng, mức tặng quà cho người có công, cụ thể: Lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng… được tặng mức quà 700.000 đồng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất cơ bản hàng tháng, thương binh, bệnh binh người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 61% đến 80% đang hưởng trợ cấp hàng tháng được tặng mức quà 500.000 đồng; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 60% đang được hưởng trợ cấp hàng tháng được tặng mức quà 400.000 đồng. Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức "Lễ tri ân người có công với các mạng vùng Tây Bắc" tại Thành phố Sơn La.

Trong tháng Ngân hàng chính sách xã hội đã thực hiện các chương trình cho vay đối với 4.766 lượt hộ, tổng số tiền 137.869 triệu đồng. Công tác dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm đã tuyển sinh và đào tạo được 1.010 học sinh; đăng thông tin tuyển dụng lên Website cho 09 hồ sơ tuyển dụng, 25 hồ sơ tìm việc; thông tin thị trường lao động cho 13.470 lượt người.

2. Giáo dục và đào tạo

Trong tháng ngành Giáo dục tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong hè; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học 2017 - 2018; tổng hợp, xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, gửi kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết thúc năm học 2016 - 2017 toàn tỉnh có 1.922 học sinh bỏ học (chiếm 0,8% tổng số học sinh phổ thông các cấp đầu năm học), trong đó: Tiểu học 174 học sinh; trung học cơ sở 1.026 học sinh; trung học phổ thông 722 học sinh.

Duyệt kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông Chuyên và các trường Phổ thông dân tộc nội trú; xét tuyển vào lớp 10 cho các trường Trung học phổ thông; xét tuyển vào các trường dân tộc nội trú Trung ương; cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2017, cụ thể: Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017 toàn tỉnh có 8.972 thí sinh dự thi, trong đó có 8.757 thí sinh tốt nghiệp đạt 97,6%.

Chuẩn bị cơ sở vật chất, lựa chọn nội dung tập huấn, công tác bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các cấp.

3. Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngành y tế tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè và các dịch có nguy cơ xảy ra như cúm A(H7N9), (H5N1), sốt xuất huyết, các bệnh mùa hè… Trong tháng toàn tỉnh có 01 ca mắc bệnh dại và tử vong; 01 ca uốn ván sơ sinh và tử vong; 71 ca mắc quai bị; 60 người nhiễm HIV, 26 trường hợp tử vong do AIDS; 157 trường hợp ngộ độc thực phẩm (trong đó mắc theo vụ: 03 vụ với 20 trường hợp), không có tử vong.

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác khám, điều trị, cấp cứu, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ; tiếp tục triển khai các quy định mới về khám chữa bệnh BHYT; từng bước mở rộng, triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới. Tổng số lượt khám bệnh tại các sở y tế trong tháng là 131.764 lượt; số bệnh nhân điều trị nội trú 16.587 người; số bệnh nhân điều trị ngoại trú 79.364 người; số bệnh nhân chuyển tuyến 8.073 người, trong đó chuyển về Trung ương 406 người.

Trong tháng Hội chữ thập đỏ tỉnh đã bàn giao trang thiết bị y tế và vật tư sửa chữa cơ sở hạ tầng cho Trạm y tế xã Chiềng San, huyện Mường La trị giá 88,7 triệu đồng. Thực hiện chương trình "Hành trình tri ân" khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ.

Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế.

4. Văn hóa, thông tin, thể thao

Tiếp tục tập trung tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền kỷ niệm 55 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 40 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào; Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017; kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong tháng phục vụ chiếu phim 378 buổi cho 67.500 lượt người xem; phục vụ 44.990 lượt khách tham quan tại Bảo tàng và các điểm di tích; tổ chức 10 cuộc giáo dục truyền thống với 1.000 giáo viên và học sinh tham gia.

Tổ chức thành công triển lãm ảnh "Thành tựu hợp tác phát triển Việt Nam - Lào"; Hội chợ triển lãm thương mại và du lịch Việt Nam - Lào năm 2017; khánh thành khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào.

Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình và phát thanh trực tiếp Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào; truyền hình trực tiếp Lễ bế mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II, năm 2017.

Phối hợp tổ chức thành công Liên hoan văn nghệ quần chúng với sự tham gia của 08 đoàn Việt Nam và 07 đoàn nước bạn Lào với 56 tiết mục, kết quả: Ban tổ chức đã trao 20 giải A; 13 giải B và 09 giải C cho các tiết mục tham gia Liên hoan của đoàn Việt Nam và trao giải cho 15 tiết mục tham gia biểu diễn giao lưu của các tỉnh nước bạn Lào; trong đó Sơn La đạt 06 giải A và 05 giải B.

Thể thao quần chúng: Tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II, Việt Nam tham gia 07 đoàn, thi đấu 03 nội dung: kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, kết quả: Đoàn vận động viên tỉnh Sơn La đạt giải nhất toàn đoàn với 15 HCV, 07 HCB, 06 HCĐ. Tham gia thi đấu thể thao khuyết tật toàn quốc năm 2017 tại TP Hồ Chí Minh đạt 01 HCV, 01 HCB, 03 HCĐ; giải trẻ và thiếu niên võ cổ truyền toàn quốc tại tỉnh Đắk Nông đạt 01 HCB.

Thể thao thành tích cao được duy trì, củng cố và phát triển các đội tuyển tỉnh (35 VĐV), đội tuyển trẻ (43 VĐV) và đội tuyển năng khiếu (25 VĐV). Tham gia thi đấu giải vô địch Muay toàn quốc tại TP Hồ Chí Minh đạt 02 HCĐ; giải vô địch Boxing trẻ tại tỉnh Đắk Lắk đạt 01 HCĐ.

Phát thanh tiếng phổ thông 94 chương trình, sử dụng 661 tin, bài, phóng sự, 145 chuyên đề, chuyên mục. Tiếng dân tộc 120 chương trình, sử dụng 1.543 tin, bài, phóng sự, gương người tốt, việc tốt, 146 chuyên đề, chuyên mục.

Truyền hình tiếng phổ thông thực hiện 273 chương trình, sử dụng 184 lượt chuyên đề, chuyên mục, 2.673 tin, bài, phản ánh, phỏng vấn, phóng sự, gương người tốt, việc tốt, 30 trang truyền hình cơ sở. Tiếng dân tộc thực hiện 70 chương trình, sử dụng 1.331 phóng sự, gương người tốt, việc tốt, 51 lượt chuyên đề, chuyên mục.

5. Công tác phòng chống ma tuý

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 2968 đến ngày 15/6/2017 toàn tỉnh có 8.420 người nghiện ma tuý đang trong diện quản lý, trong đó có 1.500 người đang cai nghiện tập trung tại các Trung tâm giáo dục lao động, 107 người đang quản lý tại cơ sở quản lý sau cai, 1.406 người đang điều trị bằng Methadone. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 12 điểm, 62 đối tượng có biểu hiện bán lẻ, chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy ở 32 tổ, bản thuộc 18 xã, thị trấn.

6. An toàn giao thông

Trong tháng trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn, va chạm giao thông làm chết 06 người và bị thương 06 người. Lũy kế từ đầu năm đến nay toàn tỉnh xảy ra 71 vụ tai nạn, va chạm giao thông làm chết 40 người và bị thương 61 người. So với cùng kỳ năm trước số vụ tai nạn giảm 06 vụ, số người chết giảm 11 người, số người bị thương giảm 01 người.

7. Thiệt hại do thiên tai

Từ cuối tháng 6 đến trung tuần tháng 7, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to kéo dài, lũ quét, sạt lở và ngập úng làm 04 người chết, 02 người bị thương; 198 ha lúa, 85 ha hoa màu, 07 ha cây ăn quả bị ngập, hư hỏng; 141 con gia súc, gia cầm bị chết; 11 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng; 08 cơ quan, trường học bị ảnh hưởng; 422 nhà ở bị sập, bồi lấp, cuốn trôi, ngập nước, sạt lở, tốc mái; 17 cột điện bị nghiêng, đổ, gãy; sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường đi xã Sam Kha (Sốp Cộp) và tuyến đường Mường La (Sơn La) - Than Uyên (Lai Châu); 17 cầu, cống bị phá hủy, hư hỏng; 3.553m kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi; 12.462m đường xe cơ giới bị ngập, sạt lở, cuốn trôi; 61.159 m3 đất, đá, bê tông bị sạt lở, cuốn trôi... Ước giá trị thiệt hại 26.729 triệu đồng.

8. Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ

Trong tháng cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 63 vụ với 64 đối tượng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác cát trái phép, gây ô nhiễm môi trường, nuôi nhốt động vật quý hiếm… Lũy kế từ đầu năm đến nay đã phát hiện, xử lý 276 vụ với 287 đối tượng vi phạm các quy định trên.

Trong tháng trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ cháy nhà làm thiệt hại ước tính 150 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay xảy ra 23 vụ cháy, nổ làm 01 người chết và thiệt hại ước tính 2.933 triệu đồng./.

CỤC THỐNG KÊ


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49705686
Số người đang truy cập: 155