Số liệu thống kê

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2017
Wed, 30/08/2017 09:00 | GMT +7

I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Nông nghiệp

a. Trồng trọt

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa mùa. Tính đến ngày 15/8 toàn tỉnh đã gieo cấy được 19.109 ha lúa ruộng vụ mùa, gieo trồng được 19.820 ha lúa nương, 139.607 ha ngô vụ mùa, 31.558 ha sắn, 275 ha đậu tương, 344 ha lạc, 3.338 ha dong giềng, 1.373 ha rau và đậu đỗ các loại. So với cùng kỳ năm trước, diện tích lúa ruộng tăng 1,6%; lúa nương giảm 6,2%; ngô đã trồng giảm 4,7%; sắn giảm 0,5%; đậu tương giảm 30,9% ; lạc tăng 1,2%; dong giềng tăng 46,0%; rau và đậu đỗ các loại tăng 6,4%. Đã thu hoạch được 6.323 ha ngô vụ mùa với sản lượng ước tính 30.014 tấn; 216 ha rau vụ mùa với sản lượng 2.222 tấn. So với cùng kỳ năm trước sản lượng ngô tăng 37,6%; rau các loại tăng 19,8%.

Cây công nghiệp lâu năm tiếp tục phát triển, diện tích cây lâu năm hiện có 6.039 ha cao su; 12.384 ha cà phê; 4.397 ha chè; 32.601 ha cây ăn quả. So với cùng kỳ năm trước diện tích cao su giảm 2,6%; cà phê tăng 1,1%; chè tăng 2,1%; cây ăn quả tăng 23,4%.

Thực hiện chủ trương chuyển dịch sản xuất cây trồng của tỉnh, 8 tháng trên địa bàn trồng mới 3.391 ha cây ăn quả trên đất dốc (trên đất trồng lúa nương 06 ha, đất trồng ngô 3.285 ha, đất trồng sắn 27 ha, đất trồng cà phê 73 ha), 805 ha cây lâu năm lai ghép cho năng suất và chất lượng cao. Toàn tỉnh hiện có 5.263 ha cây ăn quả trồng trên dất dốc; 3.416 ha cây lâu năm được ghép lai; 22 ha rau các loại, 248 ha chè, 45 ha nhãn, 05 ha mận, 26 ha xoài theo tiêu chuẩn VietGap.

Đã thu hoạch được 31.321 tấn nhãn, tăng 4,0%; 11.676 tấn xoài, tăng 6,8%; 26.709 tấn mận, giảm 4,6%; 15.750 tấn chuối, tăng 1,0%; 2.000 tấn bơ, tăng 54,1%; 952 tấn chanh leo, tăng 72,2 lần; 49 tấn sơn tra, tăng 53,1%; 24.739 tấn chè, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước; cao su 118 tấn.

Trong tháng xuất hiện dịch bệnh đối với một số cây trồng: Lúa 321 ha; chè 93 ha; cà phê 213 ha; cây ăn quả 129 ha; cây hàng năm khác 206 ha, tuy nhiên không có diện tích mất trắng, dự ước giá trị thiệt hại 324 triệu đồng.

b. Chăn nuôi

Chăn nuôi gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định, ước tính tổng đàn trâu hiện có 145.150 con, giảm 3,0%; đàn bò 274.018 con, tăng 13,3%; đàn lợn 601.431 con, tăng 7,7%; đàn gia cầm 6.102 nghìn con, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 8/2017, sản lượng sản phẩm thịt trâu xuất chuồng ước đạt 372 tấn, thịt bò 403 tấn, thịt lợn 3.132 tấn, thịt gia cầm 913 tấn, sản lượng sữa tươi 6.850 tấn. So với cùng kỳ năm trước sản lượng thịt trâu xuất chuồng tăng 3,3%, thịt bò tăng 3,1%, thịt lợn tăng 6,2%, thịt gia cầm tăng 4,0%, sữa tươi tăng 16,6%.

Trong tháng xảy ra dịch bệnh tụ huyết trùng trên gia súc tại huyện Mường La và Phù Yên làm chết 08 con trâu, bò và 01 con lợn, thiệt hại ước tính 121 triệu đồng. Công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm được 43.035 liều vắc xin THT; 11.055 liều vắc xin lở mồm long móng; 33.330 liều vắc xin tả; 32.400 liều vắc xin gia cầm; 1.900 liều vắc xin niu cát xơn. Công tác kiểm dịch xuất và nhập gia súc, gia cầm đuợc kiểm soát chặt chẽ đảm bảo kịp thời phát hiện và xử lý nhanh các trường hợp gia súc, gia cầm mắc bệnh, tránh dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

2. Lâm nghiệp

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm Lâm, trong tháng toàn tỉnh trồng mới 2.084 ha rừng trồng tập trung, giảm 21,4% so với cùng kỳ năm trước và đạt 34,9% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2017, nguyên nhân chủ yếu do thiếu vốn.

Sản lượng gỗ khai thác đạt 2.639 m3, tăng 7,3%; củi khai thác đạt 94.748 ste, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, sản lượng gỗ khai thác đạt 25.596 m3, tăng 22,8%; củi khai thác đạt 851.718 ste, tăng 0,6%.

Trong tháng xảy ra 39 vụ vi phạm lâm luật với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước 72 triệu đồng. Tính chung 8 tháng toàn tỉnh xảy ra 421 vụ vi phạm lâm luật, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước; số tiền phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước 2.483 triệu đồng, tăng 51,3%.

3. Thuỷ sản

Toàn tỉnh hiện có 2.639 ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản, 8.872 lồng bè nuôi trồng thủy sản với thể tích 780.032 m3. So với cùng kỳ năm trước diện tích nuôi trồng thuỷ sản tăng 6,7%, số lồng bè tăng 5,5 lần, thể tích tăng 8,7 lần do có chính sách khuyến khích phát triển nuôi cá lồng bè của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sản lượng thuỷ sản tháng 8/2017 ước tính đạt 508 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng 389 tấn, khai thác 119 tấn. Tính chung 8 tháng, sản lượng thủy sản ước tính đạt 4.445 tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng nuôi trồng 3.662 tấn, tăng 5,2%; khai thác 783 tấn, tăng 11,1%.

Sản lượng giống thủy sản trong tháng ước tính đạt 09 triệu con; tính chung 8 tháng ước đạt 90 triệu con, tăng 40,6% so với cùng kỳ năm trước.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8/2017 ước tính giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước và giảm 3,8% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 93,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,7%; sản xuất và phân phối điện tăng 14,1%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,5%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 8 tháng sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước: Đá xây dựng các loại tăng 42,6%; đường tăng 34,9%; điện sản xuất tăng 14,2% (trong đó thủy điện Sơn La tăng 18,9%); cấu kiện làm sẵn cho xây dựng hoặc kỹ thuật dân dụng tăng 12,0%; sữa chua, sữa và kem lên men hoặc axít hoá tăng 10,8%; sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha thêm đường và chất ngọt khác tăng 9,4%; gạch xây dựng tăng tăng 2,9%; chè nguyên chất tăng 0,2%. Một số sản phẩm sản xuất giảm: Nước uống được giảm 0,5%; điện thương phẩm giảm 3,0%; xi măng giảm 10,8%; các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên chưa phân vào đâu giảm 10,9%; mật đường giảm 16,7%.

Các sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ thuận lợi, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7/2017 tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ 7 tháng tăng so với cùng kỳ: Chè nguyên chất tăng 35,9%; cấu kiện làm sẵn cho xây dựng tăng 23,1%; sữa chua, sữa và kem len men hoặc axit hóa tăng 15,2%; sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha thêm đường và chất ngọt khác tăng 13,9%. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm: Đường giảm 17,0%; các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên chưa phân vào đâu giảm 12,1%; gạch xây dựng giảm 11,6%; xi măng giảm 9,1%.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/8/2017 tăng 3,0 lần so với cùng thời điểm năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: Sữa chua, sữa và kem len men hoặc axit hóa tăng 197,0%; gạch xây dựng tăng 153,1%; sữa và kem chưa cô đặc, ch cho năng suất và chất lượng cao ưa pha thêm đường và chất ngọt khác tăng 127,0%; cấu kiện làm sẵn cho xây dựng tăng 106,9%; các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên chưa phân vào đâu tăng 58,0%; chè nguyên chất giảm 40,1%; xi măng giảm 5,6%. Riêng sản phẩm đường có chỉ số tồn kho tăng cao so với mức tăng chung, tăng 5,1 lần.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng toàn tỉnh có 54 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.181.100 triệu đồng, tăng 2,0 lần về số doanh nghiệp và tăng 15,2 lần số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 21.872 triệu đồng, tăng 4,4 lần. Trong tháng có 07 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, không có doanh nghiệp giải thể.

Lũy kế từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 210 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 2.196.013 triệu đồng, tăng 51,1% về số doanh nghiệp và giảm 197,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 10.457 triệu đồng, tăng 97,1%. Số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động là 40 doanh nghiệp, tăng 150,0%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 08 doanh nghiệp, giảm 86,7% so với cùng kỳ.

IV. HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

1. Bán lẻ hàng hóa

Là tháng chuẩn bị bước vào năm học mới, nhu cầu mua sắm hàng hóa cho học sinh, sinh viên tăng cao đẩy tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng đáng kể. Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng tám ước tính đạt 1.398,9 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm ngành hàng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước đều tăng, trong đó tăng cao nhất là nhóm đồ dùng trang thiết bị gia đình tăng 12,8%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 12,6%; nhóm lương thực, thực phẩm tăng 11,9%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) tăng 11,7%; nhiên liệu khác tăng 11,4%; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy tăng 11,2%; hàng may mặc tăng 10,8%; các nhóm ngành hàng khác tăng từ 5,9% đến 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 11.164,4 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Lương thực, thực phẩm tăng 13,0%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 12,9%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 11,8%; ô tô các loại tăng 11,0%; các nhóm ngành hàng khác tăng từ 4,2% đến 10,7%.

2. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2017 ước tính đạt 333,6 tỷ đồng, giảm 1,7% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 16,8 tỷ đồng, giảm 8,9% và tăng 14,2%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 132,6 tỷ đồng, giảm 5,5% và tăng 22,7%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 1,9 tỷ đồng, tăng 4,0% và tăng 19,3%; doanh thu dịch vụ khác đạt 182,4 tỷ đồng, tăng 2,0% và tăng 7,9%.

Tính chung 8 tháng doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.613,5 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Dịch vụ lưu trú tăng 36,6%; ăn uống tăng 28,3%; du lịch lữ hành tăng 27,8%; dịch vụ khác tăng 8,4%.

3. Vận tải hành khách và hàng hoá

Vận tải hành khách trên các tuyến ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Dự ước vận tải hành khách tháng tám đạt 291 nghìn lượt khách vận chuyển và 27.337 nghìn lượt khách.km luân chuyển, tăng 1,0% và tăng 1,1% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng vận tải hành khách ước đạt 2.279 nghìn lượt khách vận chuyển, tăng 5,4% và 225.134 nghìn lượt khách.km luân chuyển, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vận tải hành khách đường bộ ước đạt 2.067 nghìn lượt khách vận chuyển, tăng 5,0% và 222.831 nghìn lượt khách.km luân chuyển, tăng 6,1%. Ước tính doanh thu vận tải hành khách 8 tháng đạt 202.584 triệu đồng, tăng 8,5%, trong đó doanh thu vận tải hành khách đường bộ 196.167 triệu đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hàng hóa tháng 8/2017 ước tính đạt 375 nghìn tấn vận chuyển, giảm 2,3% và 40.066 nghìn tấn.km luân chuyển, giảm 1,8% so với tháng trước do trong tháng mưa nhiều, một số tuyến đường bị sạt lở đã làm ảnh hưởng đến tình hình vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và xây dựng các công trình trong tỉnh. Tính chung 8 tháng vận tải hàng hóa ước tính đạt 2.944 nghìn tấn vận chuyển và 338.798 nghìn tấn.km luân chuyển. So với cùng kỳ năm trước khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng 6,2%, luân chuyển tăng 6,6%, trong đó vận tải hàng hóa đường bộ ước đạt 2.908 nghìn tấn, tăng 6,2% và 337.735 nghìn tấn.km, tăng 6,6%. Ước tính doanh thu vận tải hàng hóa 8 tháng đạt 1.005.425 triệu đồng, tăng 8,8%, trong đó doanh thu vận tải hàng hóa đường bộ 1.001.127 triệu đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng tám ước tính đạt 3.017 triệu đồng, tăng 4,8% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng ước đạt 28.102 triệu đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 27.812 triệu đồng, tăng 7,3%.

V. VỐN ĐẦU TƯ

Dự ước vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý tháng 8/2017 thực hiện 176.233 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 139.861 triệu đồng, cấp huyện 36.372 triệu đồng.

Tính chung 8 tháng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 1.369.714 triệu đồng, bằng 57,4% kế hoạch năm và tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 1.086.042 triệu đồng, bằng 56,3% và tăng 26,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 283.672 triệu đồng, bằng 62,4% và tăng 31,6%.

Nhìn chung vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn nhà nước tăng so với cùng kỳ năm trước do cố gắng, nỗ lực của các địa phương và các sở, ban, ngành trong quá trình tổ chức triển khai. Dự kiến vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm tiếp tục tăng sau khi đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017 với tổng số 42 dự án được trao quyết định, cấp giấy chứng nhận, ký biên bản ghi nhớ cam kết đầu tư..., tổng vốn đầu tư dự kiến 23.494 tỷ đồng. Bên cạnh kết quả đạt được trong quá trình thực hiện còn một số hạn chế như: Tiến độ thực hiện so với kế hoạch giao còn chậm; tỷ lệ giải ngân một số nguồn vốn thấp, vốn trái phiếu chính phủ phân bổ chậm… Để đảm bảo tiến độ các chương trình, dự án cần tiếp tục rà soát, phân bổ bổ sung các nguồn vốn chưa phân bổ; điều chuyển vốn đối với các dự án không còn khối lượng thanh toán, không có khả năng giải ngân, chậm tiến độ thực hiện cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành có nhu cầu vốn để thanh toán; các chủ đầu tư cần sớm hoàn thiện hồ sơ, giải ngân thanh toán theo khối lượng hoàn thành.

VI. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1. Thu, chi ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 8/2017 ước tính đạt 1.277,0 tỷ đồng, trong đó: Thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 550,0 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên đạt 722,4 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 4,6 tỷ đồng.

Tính chung 8 tháng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.914,4 tỷ đồng, bằng 77,1% dự toán năm, trong đó: Thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 2.418,3 tỷ đồng, bằng 59,7%; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên đạt 4.960,4 tỷ đồng, bằng 67,2%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 28,5 tỷ đồng, bằng 6,3 lần. Trong thu cân đối ngân sách nhà nước, có 6 khoản thu đạt trên 77,1% so với dự toán năm gồm: Thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 199,5%; thu tiền sử dụng đất đạt 130,7%; thu khác ngân sách đạt 127,8%; thuế thu nhập cá nhân đạt 102,4%; thu phí, lệ phí đạt 81,6%; thu tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 78,6%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng tám ước tính đạt 958,5 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng ước đạt 7.229,0 tỷ đồng, bằng 62,3% dự toán năm, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại và nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, cụ thể: Chi thường xuyên đạt 5.286,3 tỷ đồng, bằng 61,8%; chi đầu tư phát triển đạt 1.302,2 tỷ đồng, bằng 96,7%; chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ, mục tiêu đạt 491,4 tỷ đồng, bằng 55,2%.

2. Thu chi tiền mặt qua quỹ ngân hàng, tín dụng

Hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn ổn định, tổng thu tiền mặt qua quỹ ngân hàng 8 tháng ước thực hiện 59.877 tỷ đồng, tổng chi tiền mặt ước thực hiện 60.603 tỷ đồng, bội chi 726 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước tổng thu tiền mặt tăng 13,4%, tổng chi tiền mặt tăng 10,9%.

Dư nợ tín dụng ước đạt 27.150 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 11.550 tỷ đồng, tăng 24,6%; dư nợ trung dài hạn đạt 15.600 tỷ đồng, tăng 24,6%. Trong tổng dư nợ, dư nợ cho vay các đối tượng chính sách đến 31/7/2017 là 3.425 tỷ đồng, chiếm 12,6%; nợ xấu toàn địa bàn là 969 tỷ đồng, chiếm 3,6%.

Huy động vốn tại địa phương ước đến hết tháng tám đạt 14.060 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tiền gửi tiết kiệm 11.200 tỷ đồng, tăng 17,5%; tiền gửi các tổ chức kinh tế 2.800 tỷ đồng, tăng 22,2%; tiền gửi giấy tờ có giá 60 tỷ đồng, tăng 0,8%.

VII. XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

1. Xuất khẩu hàng hóa

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng tám ước tính đạt 533,5 nghìn USD, tăng 36,8% so với tháng trước, tăng chủ yếu ở mặt hàng chè xuất khẩu đạt 525,5 nghìn USD, tăng 37,2%; xuất khẩu xi măng đạt 8,0 nghìn USD, tăng 15,9%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng tám giảm 90,2% chủ yếu do công ty TNHH mỏ Niken bản Phúc ngừng hoạt động (sản phẩm quặng niken chiếm 82,8% tổng kim ngạch xuất khẩu cùng kỳ năm 2016); xuất khẩu xi măng giảm 44,1%; xuất khẩu chè giảm 42,1%. Thị trường xuất khẩu chủ yếu trong tháng: Đài Loan, Apganixtan, Lào.

Tính chung 8 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 3.665,7 nghìn USD giảm 88,8% so với cùng kỳ năm trước. Về thị trường xuất khẩu 8 tháng, Apganixtan là thị trường lớn nhất với kim ngạch đạt 1.817,2 nghìn USD; tiếp đến là Đài Loan đạt 1.182,9 nghìn USD; Lào đạt 164,2 nghìn USD; Pakixtan đạt 67,1 nghìn USD; Hàn Quốc đạt 39,4 nghìn USD; Nhật Bản đạt 30,0 nghìn USD.

2. Nhập khẩu hàng hóa

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng tám ước tính đạt 3.185,0 nghìn USD, tăng 17,0% so với tháng trước, tăng chủ yếu do nhập khẩu phân bón tăng 33,3% (mặt hàng phân bón chiếm 60,3% tổng kim ngạch nhập khẩu); riêng nhập khẩu cỏ Anphapha giảm 3,5%; nhập khẩu máy móc thiết bị giảm 1,1% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Tám tăng 145,8%, chủ yếu do nhập khẩu phân bón tăng 2,2 lần; nhập khẩu máy móc thiết bị tăng 61,6%; nhập khẩu cỏ Anphapha đạt 140 nghìn USD, cùng kỳ năm trước không phát sinh.

Tính chung 8 tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 15.493,6 nghìn USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước do nhập khẩu cỏ Anphapha tăng 26,3%; nhập khẩu máy móc thiết bị tăng 9,3%; nhập khẩu phân bón tăng 0,7%.

VIII. CHỈ SỐ GIÁ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2017 tăng 0,83% so với tháng trước, trong đó khu vực thành thị tăng 0,82%, khu vực nông thôn tăng 0,84%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, 08 nhóm có chỉ số giá tăng so với tháng trước: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,57% (giá lương thực tăng 0,05%; thực phẩm tăng 0,88%); may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,24% (do nhu cầu mua sắm chuẩn bị vào năm học mới tăng cao); Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,29% (giá gas tăng mạnh 8,8% và một số mặt hàng vật liệu xây dựng tăng); thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,04%; thuốc và dụng cụ y tế tăng 5,11% (tăng theo Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý); giao thông tăng 1,86% (chủ yếu do giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng 5,25% vào ngày 04 và 19/8/2017, giá xăng tăng 1.100 đồng/lít, giá dầu tăng 480 đồng/lít); giáo dục tăng 0,81% (do nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm phục vụ giáo dục tăng); hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,01%. Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số ổn định.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2017 giảm 0,3% so với tháng 12/2016 và tăng 0,65% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng tăng 4,54% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Dự báo tháng 9/2017 giá cả thị trường tăng nhẹ.

2. Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá vàng tháng 8/2017 tăng 0,16% so với tháng trước, tăng 0,81% so với tháng 12/2016 và giảm 0,87% so với cùng kỳ năm trước, giá vàng 99,99% bán ra bình quân trong tháng là 3.642.000 đồng/chỉ.

Chỉ số giá đô la Mỹ giảm 0,03% so với tháng trước, tăng 0,20% so với tháng 12/2016 và tăng 1,94% so với cùng kỳ năm trước.

IX. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Đời sống dân cư và bảo đảm an sinh xã hội

Trong tháng đời sống công chức, viên chức và người hưởng bảo hiểm xã hội ổn định, đời sống dân cư được cải thiện, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng thiếu đói giáp hạt.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ, tỉnh đã tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm hỏi, tặng quà và chi trả chính sách kịp thời với tổng số 16.396 suất quà, trị giá 5.408,3 triệu đồng, trong đó: Tặng quà của Chủ tịch nước 5.251 suất, trị giá 1.060,6 triệu đồng; quà của các Sở, Ban ngành 1.388 suất, trị giá 1.039,2 triệu đồng; quà theo Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La 3.946 suất, trị giá 1.783,9 triệu đồng; quà của UBND huyện, các xã, phường, thị trấn 1.998 suất, trị giá 507,1 triệu đồng; quà của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể… 3.813 suất, trị giá 1.017,5 triệu đồng; tặng 185 sổ tiết kiệm tình nghĩa, trị giá 382,8 triệu đồng; giúp đỡ 11.021 ngày công lao động, trị giá 298,4 triệu đồng.

Trong tháng Ngân hàng chính sách xã hội đã thực hiện các chương trình cho vay đối với 1.363 lượt hộ, tổng số tiền 36.468 triệu đồng. Công tác dạy nghề, tuyển sinh và đào tạo tháng Tám được 738 học viên; tư vấn việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động cho 1.500 lượt người.

2. Giáo dục và đào tạo

Trong tháng ngành Giáo dục tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong hè; hoàn thành công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học 2017 - 2018.

Tiếp tục tuyển sinh vào các lớp đầu cấp mầm non, phổ thông, bổ túc năm học 2017 - 2018; các đơn vị tập trung học sinh chuẩn bị khai giảng và tổ chức học văn hóa đối với cấp THCS và THPT. Ngày tựu trường đối với giáo dục mầm non, tiểu học, giáo dục thường xuyên vào ngày 21/8; trung học cơ sở và trung học phổ thông vào ngày 14/8; tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2017.

Năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh dự kiến huy động 358.500 học sinh các cấp mầm non, phổ thông và bổ túc đến trường, bao gồm: 100.384 trẻ trong độ tuổi đi học mầm non; 253.422 học sinh vào học phổ thông; 4.694 học sinh vào học bổ túc.

Các trường Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề và Trung cấp chuyên nghiệp dự kiến tuyển mới 7.525 sinh viên năm học 2017 - 2018, trong đó: Hệ đại học chính quy là 2.380 sinh viên; hệ cao đẳng là 2.165 sinh viên; hệ trung cấp là 2.200 sinh viên; còn lại là các hình thức đào tạo khác.

3. Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngành y tế tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phát hiện sớm, khống chế kịp thời các bệnh dịch, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, sởi, cúm gia cầm, cúm A(H7N9), tiêu chảy cấp, tay chân miệng... Trong tháng Tám toàn tỉnh có 01 ca uốn ván sơ sinh và tử vong; 09 người nhiễm HIV, 05 trường hợp tử vong do AIDS; 171 trường hợp ngộ độc thực phẩm, không có tử vong.

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác khám, điều trị, cấp cứu, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ; tiếp tục triển khai các quy định mới về khám chữa bệnh BHYT; từng bước mở rộng, triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới. Trong tháng tổng số lượt khám bệnh tại các sở y tế là 129.719 lượt; số bệnh nhân điều trị nội trú 16.993 người; số bệnh nhân điều trị ngoại trú 68.223 người; số bệnh nhân chuyển tuyến 8.888 người, trong đó chuyển về Trung ương 761 người.

Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế.

4. Văn hóa, thông tin, thể thao

Tiếp tục tập trung tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền kỷ niệm 55 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 72 năm ngày cách mạng tháng tám thành công 19/8 và Quốc khánh 2/9; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong tháng phục vụ chiếu phim 378 buổi cho 75.000 lượt người xem; phục vụ 30.135 lượt khách tham quan tại Bảo tàng và các điểm di tích.

Thể thao quần chúng: Tổ chức thành công giải bơi thiếu niên nhi đồng lần thứ XIV năm 2017; giải cầu lông trung cao tuổi năm 2017 tại Thành phố Sơn La.

Thể thao thành tích cao được duy trì, củng cố và phát triển các đội tuyển tỉnh (35 VĐV), đội tuyển trẻ (51 VĐV) và đội tuyển năng khiếu (28 VĐV). Tổ chức thành công giải Taekwondo các lứa tuổi tỉnh Sơn La lần thứ II năm 2017 với 09 đơn vị tham gia gồm 203 VĐV, kết quả trao 24 HCV, 24 HCB và 26 HCĐ cho các VĐV. Tham gia giải vô địch cầu lông thiếu niên các nhóm tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt 05 HCĐ; tham gia giải quần vợt vô địch thiếu niên toàn quốc tại Thành phố Cần Thơ đạt 01 HCĐ; tham gia giải vô địch các lứa tuổi trẻ Taekwondo tại tỉnh Quảng Ninh đạt 01 HCV, 01 HCB, 01 HCĐ, 02 lượt VĐV đạt cấp I, 01 lượt VĐV đạt kiện tướng; tham gia giải Cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2017 tại tỉnh Bắc Ninh đạt 01 HCV, 03 HCĐ; tham gia giải vô địch xe đạp địa hình toàn quốc và vô địch xe đạp địa hình trẻ toàn quốc năm 2017 tại Thành phố Hòa Bình đạt 05 HCV, 02 HCB, 02 HCĐ, xếp thứ 3 toàn đoàn.

Phát thanh tiếng phổ thông 95 chương trình, sử dụng 739 tin, bài, phóng sự, 101 chuyên đề, chuyên mục. Tiếng dân tộc 124 chương trình, sử dụng 556 tin, bài, phóng sự, gương người tốt, việc tốt, 96 chuyên đề, chuyên mục.

Truyền hình tiếng phổ thông thực hiện 280 chương trình, sử dụng 210 lượt chuyên đề, chuyên mục, 1.142 tin, bài, phản ánh, phỏng vấn, phóng sự, gương người tốt, việc tốt, 31 trang truyền hình cơ sở. Tiếng dân tộc thực hiện 70 chương trình, sử dụng 502 tin, bài phóng sự, 35 lượt chuyên đề, chuyên mục.

5. Công tác phòng chống ma tuý

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 2968 đến ngày 15/7/2017 toàn tỉnh có 8.420 người nghiện ma tuý đang trong diện quản lý, trong đó có 1.572 người đang cai nghiện tập trung tại các Trung tâm giáo dục lao động, 94 người đang quản lý tại cơ sở quản lý sau cai, 1.408 người đang điều trị bằng Methadone. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 11 điểm, 60 đối tượng có biểu hiện bán lẻ, chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy ở 31 tổ, bản thuộc 17 xã, thị trấn.

6. An toàn giao thông

Trong tháng tám trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn, va chạm giao thông làm chết 03 người và bị thương 14 người. Lũy kế 8 tháng xảy ra 88 vụ tai nạn, va chạm giao thông làm chết 45 người và bị thương 85 người. So với cùng kỳ năm trước số vụ tai nạn giảm 11 vụ, số người chết giảm 16 người, số người bị thương giảm 02 người.

7. Thiệt hại do thiên tai

Cuối tháng 7 và đầu tháng 8, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to đến rất to, gây lũ ống, lũ quét, sạt lở và đá lăn tại một số huyện (tiêu điểm là huyện Mường La), thiệt hại nghiêm trọng đến người, nhà cửa và tài sản của nhân dân, cụ thể: 30 người chết, mất tích và bị thương; 12.900 m chiều dài kênh mương bị sạt lở, vùi lấp, cuốn trôi; 08 ô tô, máy xúc bị trôi, hỏng; 47 cầu, cống bị phá hủy, hư hỏng; 103.699 m chiều dài đường xe cơ giới bị sạt lở, cuốn trôi; khoảng 54.270 m3 đất, đá, bê tông bị sạt lở, cuốn trôi; 83 cột điện bị gãy, đổ; 5,96 km đường dây điện bị đứt; 335 ha lúa bị ngập, hư hỏng; 393 ha hoa màu, rau bị ngập, hư hỏng; 14 ha cây ăn quả bị ngập úng, hư hỏng; 19.143 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 60 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 582 nhà bị sập, bồi lấp, cuốn trôi, đá lăn, ngập nước, sạt lở, phải di dời khẩn cấp; thiệt hại 24 trường, điểm trường, cơ sở y tế, công trình văn hóa, trụ sở cơ quan... Ước giá trị thiệt hại 707,6 tỷ đồng.

Công tác khắc phục hậu quả: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho các hộ bị thiên tai; hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho những hộ thiệt hại về người; chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến nay đã hỗ trợ và tiếp nhận hỗ trợ 46.652 triệu đồng, 114 tấn gạo, trên 15.500 thùng mỳ tôm, 6,5 tấn muối, trên 3.800 thùng quần áo… Đã xuất kho hỗ trợ cho các xã, thị trấn trên 43,7 tấn gạo, 3.200 bao quần áo, trên 8.000 thùng mì tôm, trên 800 chiếc chăn màn, trên 1.000 bộ đồ dùng nhà bếp và các nhu yếu phẩm khác. Đã khôi phục 2 đầu cầu Nặm Păm, sửa chữa khắc phục đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng; xây dựng đường giao thông nội bộ, đảm bảo giao thông đi lại và vận chuyển hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ; sửa chữa hệ thống điện, thông tin liên lạc, hệ thống nước sinh hoạt; lập trạm y tế dã chiến khám chữa bệnh kịp thời, phun tiêu độc khử trùng diện tích có nguy cơ lây lan dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát sau lũ. Bố trí chỗ ở tạm cho các hộ dân bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa và các hộ phải di dời khẩn cấp. Huy động lực lượng dọn, khắc phục các thiết bị, bàn ghế bị hỏng, các trường/điểm trường bị thiệt hại để đảm bảo cho công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới.

8. Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ

Trong tháng cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 22 vụ với 22 đối tượng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác cát trái phép, gây ô nhiễm môi trường, nuôi nhốt động vật quý hiếm… Lũy kế từ đầu năm đã phát hiện, xử lý 298 vụ với 309 đối tượng vi phạm các quy định trên.

Tháng tám trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ cháy nhà, ước tính thiệt hại 900 triệu đồng. Lũy kế 8 tháng xảy ra 26 vụ cháy, nổ làm 02 người chết và thiệt hại ước tính 3.919 triệu đồng./.

CỤC THỐNG KÊ


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49704896
Số người đang truy cập: 222