Tin chính trị

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp
Sun, 18/09/2016 19:00 | GMT +7
Ngày 8/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

Theo đó, Nghị định số 115/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định như sau:
ngoài hình thức xử phạt chính, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau: tước quyền sử dụng có thời hạn các loại Giấy phép, giấy chứng nhận theo quy định; đình chỉ có thời hạn hoạt động sản xuất, kinh doanh; hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm là hình phạt bổ sung chỉ được áp dụng đối với đối với một số trường hợp quy định.

Về áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính, Nghị định 115 chỉ rõ: hình thức xử phạt cảnh cáo là hình thức xử phạt chính, chỉ áp dụng với hành vi vi phạm có quy định áp dụng xử phạt cảnh cáo; bỏ quy định về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực vi phạm mà chỉ quy định hình thức phạt tiền là hình thức xử phạt chính và mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân; tổ chức vi phạm bị phạt gấp hai lần mức phạt tiền của cá nhân.

Nghị định số 115/2016/NĐ-CP sửa đổi mức phạt đối với một số hành vi vi phạm; đồng thời, cũng bổ sung thêm một số hành vi vi phạm:

Tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Phạt từ 5 đến 10 triệu đối với hành vi có xây dựng Kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhưng không đề nghị phê duyệt hoặc xác nhận; phạt từ 10 đến 15 triệu đối với hành vi không xây dựng Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. (Trước kia là phạt 5 đến 8 triệu nếu không xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất).

Bổ sung quy định phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng nếu sử dụng Giám đốc hoặc Phó giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách sản xuất hóa chất không đáp ứng điều kiện về chuyên môn; bổ sung quy định phạt tiền từ 1 triệu đến 7 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về Phiếu an toàn hóa chất;

Tăng mức phạt tiền là từ 10 triệu đến 50 triệu đồng nếu có hành vi vi phạm quy định về sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế (trước kia là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 đến 40 triệu).

Bổ sung nhiều quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về buôn bán, sử dụng, vận chuyển, nhập khẩu, khảo nghiệm, nhãn, quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.

Phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh phân bón.

Về thẩm quyền xử phạt: Nghị định 115/2016 sửa đổi thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thanh tra, Công an nhân dân; đồng thời, bổ sung quy định thẩm quyền xử phạt của một số đối tượng khác. Theo đó, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ có thẩm quyền xử phạt đến 50 triệu đồng trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp thay vì trước kia theo Nghị định 163/2013 là 100 triệu đồng; bổ sung thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ, cấp sở và trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao thanh tra chuyên ngành. Theo đó, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Bộ có quyền phạt tiền đến 35 triệu đồng trong lĩnh vực hóa chất và đến 70 triệu đồng trong lĩnh vực phân bón, vật liệu nổ công nghiệp.

Nghị định 115/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/9/2016.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40528708
Số người đang truy cập: 47