Tin chính trị

Sơn La quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ chương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Tue, 19/01/2016 09:00 | GMT +7
Qua 10 năm thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương và của tỉnh.

Thực hiện việc phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng các cấp, các ngành đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục được thực hiện như: tổ chức các cuộc họp, hội nghị, lớp học; phát sóng các chương trình về phòng, chống tham nhũng trên đài phát thanh, truyền hình; đăng tải các thông tin hoạt động, các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La… để truyền tải các nội dung phòng, chống tham nhũng đến các tầng lớp nhân dân.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Sơn La đã in sao 20 đĩa VCD giao cho Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Truyền thanh truyền hình các huyện, thành phố để tuyên truyền phim tài liệu "Cuộc chiến chống tham nhũng"; "Phòng chống tham nhũng - quyết tâm được thực thi" tại địa phương; toàn tỉnh đã thực hiện 3.691 cuộc tuyên truyền, phổ biến cho 543.266 lượt người nghe; phát hành, cung cấp 12.092 tài liệu, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền; các cơ quan báo chí và Đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố đưa hơn 4.800 tin bài, 1.676 ảnh, và 2.848 buổi tuyên truyền trên xe cổ động.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La trực tiếp chỉ đạo, tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và các văn bản quy phạm pháp luật quy định về minh bạch tài sản, thu nhập cho 240 đại biểu là các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; tập thể Thường trực huyện ủy, thành ủy; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy; Chánh Thanh tra các huyện, thành phố… Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và tổ chức trên 20 hội nghị cho hơn 2.400 đại biểu tham gia nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 33-CT/TW theo Kế hoạch số 69-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40503499
Số người đang truy cập: 71