Phòng chống tham nhũng

Phù Yên tăng cường giải pháp quản lý thu thuế đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu
Mon, 26/12/2016 08:00 | GMT +7
Nhằm tăng giải pháp quản lý thu thuế và phòng, chống tham nhũng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, ngày 28/11/2016, phòng văn hóa và tuyên truyền huyện Phù Yên ban hành kế hoạch số 51/KH-VHTT về tuyên truyền giải pháp quản lý thu thuế đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu bằng hình thức dán tem niêm phong đồng hồ trên các phương tiện đo xăng, dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu.

Công tác thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Phù Yên thông qua giải pháp dán tem niêm phong đồng hồ nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh xăng, dầu. chống tiêu cực trong việc mua bán hóa đơn của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu, tăng cường tính tự giác và gắn trách nhiệm có tính bắt buộc của cơ sở kinh doanh xăng, dầu trong việc cung cấp hóa đơn khi bán hàng hóa cho người tiêu dung và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình thông qua việc kê khai, nộp thuế đúng, đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Để làm tốt công tác thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và thực hiện dán tem niêm phong đồng hồ trên các phương tiện đo xăng, dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các chủ kinh doanh xăng dầu trên địa bàn bằng các hình thức như tuyên truyền miệng tại trung tâm huyện thông qua hệ thống phát thanh, tuyên truyền bằng pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu vượt đường tại các tuyến đường, trục đường chính của huyện, các phòng, ban của huyện cần phối hợp chặt chẽ để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47809454
Số người đang truy cập: 341