Tin chính trị

Ngành Thanh tra tỉnh Sơn La làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh
Wed, 14/12/2016 08:00 | GMT +7
Trong những năm qua, ngành Thanh tra Sơn La đã tập trung thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra các đơn vị tổ chức cá nhân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thanh tra kinh tế, xã hội, phòng chống tham nhũng, đôn đốc các cơ quan phòng ban, các xã, phường thực hiện các quyết định, kết luận xử lý sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh, từng bước đổi mới hoạt động thanh tra và xử lý sau thanh tra.

Từ đầu năm đến nay, ngành Thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh tra đã tổ chức thanh tra với các nội dung có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm theo đúng định hướng. Thực hiện trên 100 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm về kinh tế trên 20 tỷ đồng, kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 15 tỷ đồng. Triển khai thanh kiểm tra tại trên 2.400 đơn vị tổ chức và cá nhân, phát hiện gần 500 tổ chức cá nhân có sai phạm với tổng số tiền trên 47 tỷ đồng, kiến nghị và thu hồi nộp ngân sách gần 40 tỷ đồng; tập trung xác minh, giải quyết kịp thời, gần 700 đơn thư khiếu nại, tố cáo, xem xét, chờ giải quyết 500 đơn.

Công tác phối hợp với các lực lượng trong điều tra, phát hiện, xử lý tội phạm về tham nhũng cũng được ngành chú trọng, chỉ tích riêng từ đầu năm 2016 đến nay, qua công tác thanh tra đã phát hiện 5 vụ với 9 đối tượng có hành vi tham nhũng với tổng số tiền gần 450 triệu đồng… góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng; ý thức tố giác, phát giác các hành vi tham nhũng của nhân dân ngày một được nâng cao.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2017 lực lượng thanh tra các cấp tiếp tục chủ động, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Thanh tra chính phủ và nhiệm vụ chính trị của địa phương thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham những; tuyên truyền phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức cho người dân.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40528699
Số người đang truy cập: 65