Tin chính trị

Kết quả thực hiện Chỉ thị về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo ở Sơn La
Thu, 04/02/2016 09:00 | GMT +7

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Kế hoạch số 1711/KH-TTCP ngày 26/7/2013 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 1937/UBND-VX ngày 6/8/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung học phổ thông thuộc tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên để phục vụ việc giảng dạy.

Các trường Trung học phổ thông của tỉnh Sơn La đã thực hiện giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng tích hợp, lồng ghép vào môn Giáo dục công dân cho 50.809 lượt học sinh; Trường Chính trị tỉnh, Trường cao đẳng Sơn La, Cao đẳng nghề… của tỉnh đã tổ chức giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng cho 9.507 lượt học sinh, sinh viên của nhà trường.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40528721
Số người đang truy cập: 60