Tin chính trị

Huyện Quỳnh Nhai làm tốt công tác phòng chống tham nhũng trong quý III năm 2016
Wed, 14/12/2016 08:00 | GMT +7
Phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện Quỳnh Nhai đặc biệt quan tâm. Các giải pháp phòng ngừa được thực hiện tốt thời gian qua ở huyện đã góp phần hạn chế và ngăn chặn những hành vi tiêu cực, tham nhũng xảy ra.

Huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản của Trung ương và của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và công tác PCTN, lãng phí nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát, minh bạch tài sản, thu nhập; cải cách hành chính… Trong quý III trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai xảy ra 14 vụ liên quan đến tội phạm hình sự. Lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ 10 vụ 14 đối tượng đang điều tra 4 vụ. Bao gồm, vi phạm về trật tự quản lý kinh tế 13 vụ, tội phạm về ma túy 4 vụ, 7 đối tượng; xử lý hành chính 30 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, nộp Kho bạc Nhà nước trên 40 triệu đồng, vận động nhân dân giao nộp 139 khẩu súng tự chế các loại. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở.

Trong quý huyện đã tổ chức 4 cuộc thanh tra, khởi tố 1 vụ với 2 bị can liên quan đến tham nhũng có hành vi chiếm đoạt tài sản của Nhà nước với số tiền trên 75 triệu đồng; công tác cải cách thủ tục hành chính, kê khai tài sản thu nhập được thực hiện nghiêm túc. Việc công khai minh bạch trong xử lý, giải quyết công việc của từng cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông luôn được quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thuận tiên, đúng quy định. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được tăng cường không để xảy ra điểm nóng phức tạp, vụ việc bức xúc trong nhân dân. Đã thực hiện 56 lượt tiếp công dân với trên 100 lượt người.

Thời gian tới, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân; tăng cường công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, chính trị xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41452490
Số người đang truy cập: 37