Tin chính trị

Hơn 200 cuộc khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong 10 năm qua
Wed, 27/01/2016 10:00 | GMT +7
10 năm qua Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã tăng cường giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Từ năm 2006 đến nay, Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Sơn La đã tổ chức hơn 200 cuộc khảo sát, giám sát tập trung vào: kết quả thực hiện các dự án thủy điện vừa và nhỏ; tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Khoáng sản; tình hình nợ vốn của nhà nước đối với các doanh nghiệp tư vấn, khảo sát, thiết kế; tình hình triển khai thực hiện Chương trình 134, 135, 30a, 925; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kế hoạch bảo vệ phát triển rừng; đào tạo nghề cho lao động nông thôn;… Sau khảo sát Hội đồng nhân dân các cấp đã ban hành 807 kiến nghị.

Các Ban của Hội đồng nhân dân tổ chức được 62 cuộc khảo sát, giám sát tập trung vào những nội dung quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực và tác động trực tiếp đến người dân. Sau khảo sát, giám sát các Ban của Hội đồng nhân dân đã ban hành 640 kiến nghị.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39870836
Số người đang truy cập: 29