Tin chính trị

Đẩy mạnh giảng dạy phòng, chống tham nhũng tại trường học
Tue, 04/10/2016 08:00 | GMT +7
Ngày 24/8/2016, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Công văn số số 4145/BGDĐT-TTr gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp về việc về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Công văn yêu cầu đối với cấp trung học phổ thông: Việc lồng ghép, tích hợp nội dung PCTN vào giảng dạy cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục đạo đức liêm chính, kết hợp giảng dạy pháp luật về PCTN với thời lượng phù hợp; khuyến khích giáo viên các môn khoa học xã hội lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức liêm chính và pháp luật về PCTN vào giáo án và sử dụng phương pháp giảng dạy linh hoạt, hiệu quả.

Đối với các trường, khoa Dự bị đại học: căn cứ vào thực tế của đơn vị, lựa chọn hình thức phù hợp để lồng ghép, tích hợp nội dung giảng dạy về pháp luật PCTN cho học sinh và báo cáo Bộ GDĐT về cách thức tổ chức của Trường, Khoa để có cơ sở kiểm tra, đánh giá, báo cáo Chính phủ.

Đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng: nghiêm túc thực hiện đưa nội dung PCTN vào cả chương trình chính khóa và ngoại khóa, đảm bảo đủ thời lượng theo quy định, trong đó:

Các chương trình đào tạo chuyên về luật: nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào học phần Luật Hành chính, Luật Hình sự hoặc học phần bắt buộc khác phù hợp với thời lượng 15 Tiết, trong đó có 5 Tiết tự nghiên cứu.

Các chương trình đào tạo không chuyên về luật: nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào học phần Pháp luật đại cương hoặc học phần bắt buộc khác phù hợp với thời lượng 5 Tiết.

Bộ GDĐT đề nghị các địa phương và cơ sở giáo dục, đào tạo tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Có hình thức chủ động, tích cực trong việc tham khảo các tài liệu chính thống của địa phương để phục vụ cho việc giảng dạy PCTN. Chủ động xây dựng kế hoạch hằng năm về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về PCTN cho giáo viên, giảng viên; tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi về nội dung - phương pháp giảng dạy nội dung PCTN đạt hiệu quả. Đa dạng hóa các hình thức trong hoạt động ngoại khóa để tuyên truyền pháp luật về PCTN.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc tổ chức đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở GDĐT nhằm đánh giá toàn diện về thực trạng triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị 10 để có kế hoạch triển khai phù hợp với thực tế địa phương và đơn vị. Chủ động tiến hành việc biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với hình thức phù hợp.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41406115
Số người đang truy cập: 83