Phòng chống tham nhũng

Chỉ thị về việc nghiêm cấm dùng quỹ công làm quà biếu và tiếp khách sai quy định
Sat, 17/12/2016 23:00 | GMT +7
Ngày 01/8/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/2006/CT - TTg về việc nghiêm cấm dùng quỹ công làm quà biếu và tiếp khách sai quy định.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy định việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cấm sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước để thưởng, biếu, cho, tặng các tổ chức, cá nhân sai quy định, nhưng tình trạng này vẫn còn khá phổ biến; làm thất thoát, lãng phí lớn công quỹ, ảnh hưởng xấu tới đạo đức, phẩm chất cán bộ, công chức và gây bất bình trong xã hội.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, chỉ thị nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sử dụng công quỹ để thưởng, cho, tặng sai quy định và nhấn mạnh: Các tổ chức, cá nhân khi được thưởng, biếu, cho, tặng sai quy định phải kiên quyết từ chối. Trường hợp không thể từ chối được phải báo cáo với thủ trưởng trực tiếp của mình và nộp lại tiền, hiện vật để trả lại hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Người quyết định việc sử dụng công quỹ để thưởng, cho, tặng sai chế độ phải bồi hoàn theo giá thị trường; cán bộ, công chức đưa nhận quà biếu dù ở bất kỳ cương vị nào đều phải bị kiểm điểm, xử lý kỷ luật. Trường hợp có dấu hiệu phạm tội phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ thị khuyến khích các tổ chức, cá nhân đã đưa hoặc đã nhận thưởng, biếu, cho, tặng bằng tiền công quỹ sai quy định nay tự giác báo cáo, bồi hoàn, nộp trả lại sẽ được xem xét miễn giảm hình thức kỷ luật.

Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải triệt để tiết kiệm trong việc tổ chức hội nghị, tiếp khách, khai trương, khởi công, khánh thành, tổng kết mừng công... và nghiêm cấm dùng các loại rượu ngoại để chiêu đãi, tiếp khách. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra việc tiếp khách sai quy định sẽ phải trực tiếp chịu trách nhiệm và bồi hoàn kinh phí.

Các cơ quan có chức năng quản lý phải kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng công quỹ vào việc chi tiêu nói trên; kiên quyết không thanh toán, quyết toán các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn; đối tượng; tổ chức, cá nhân duyệt thanh toán các khoản chi sai quy định không những phải bồi hoàn mà còn bị xử lý nghiêm theo quy định. Các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm; các cấp cần có hình thức kỷ luật thích đáng đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân không chấp hành nghiêm những quy định trong chỉ thị này.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40486840
Số người đang truy cập: 34