Tin chính trị

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thẩm tra các nội dung trình kỳ họp lần thứ ba HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
Thu, 24/11/2016 08:00 | GMT +7
Ngày 24/11/2016, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thẩm tra các nội dung trình kỳ họp lần thứ ba HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;Thào A Só, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban HĐND, một số sở, ngành của tỉnh.

Ban pháp chế thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Khóa XIV

Tại hội nghị các đại biểu đã thẩm tra 4 nội dung: Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chính sách đối với lực lượng Dân quân của tỉnh Sơn La.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề nghị các cơ quan soạn thảo cần bổ sung, làm rõ một số nội dung: trong báo cáo cần nêu giải pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, cần quan tâm phòng ngừa các loại tội phạm như chạy chức chạy việc, tội phạm mua bán người, tội phạm về môi trường, tội phạm công nghệ cao, tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị tạo hiệu quả trong việc phòng ngừa tội phạm...; về công tác phòng, chống tham nhũng cần nêu cao việc tự thanh tra, kiểm tra trong đơn vị; báo cáo rõ các đơn thư khiếu nại tố cáo của cử tri, rà soát cụ thể các mức hỗ trợ cho từng mục, từng đối tượng lực lượng tham gia dân quân tự vệ.

Kết luận hội nghị đồng chí Thào A Só, Trưởng Ban Pháp chế đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên các ban của HĐND tỉnh để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44551112
Số người đang truy cập: 85