Tin chính trị

Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La: Triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị nghị quyết của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Wed, 13/01/2016 14:00 | GMT +7
Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31/5/2013, theo Quyết định số 556-QĐ/TU của Tỉnh ủy Sơn La. Ban được thành lập trên cơ sở chuyển giao tổ chức, nhân sự của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và Phòng Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy về Ban Nội chính. Hiện nay Ban Nội chính Tỉnh ủy có 21 cán bộ, công chức, nhân viên; với 2 phòng nghiệp vụ và Văn phòng Ban.

Mặc dù còn khó khăn, song từ khi thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Từ đó tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ, nhân dân với Ban Nội chính Tỉnh ủy .

Hơn hai năm qua, được sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy đã khắc phục khó khăn, phát huy tốt vai trò tham mưu giúp Ban Thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị nghị quyết của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời kịp thời tham mưu với Ban Thường vụ tỉnh ủy xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ trì hoặc phối hợp tích cực với các ngành trong khối nội chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất kịp thời với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện việc sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; theo dõi nắm chắc tình hình, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan nội chính; tham mưu định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án phức tạp theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tham mưu giúp cấp uỷ tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, gắn với việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

Từ khi Ban Nội chính Tỉnh uỷ Sơn La được tái lập, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thực hiện đồng bộ, toàn diện, kịp thời, sâu sát và hiệu quả hơn. Công tác nội chính và hoạt động của các cơ quan nội chính ở cấp tỉnh, cấp huyện được Ban Nội chính tỉnh uỷ theo dõi, tổng hợp, cung cấp thông tin đầy đủ và chủ động tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan nội chính thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đảm bảo chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và nâng cao chất lượng hoạt động. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và chấp hành pháp luật của các cơ quan tư pháp hai cấp được tăng cường. Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm, nhiều vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng được phát hiện và chỉ đạo ngăn chặn, xử lý kịp thời đảm bảo ổn định tình hình, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ghi nhận những cố gắng và kết quả của ngành nội chính tỉnh Sơn La, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liền. Năm 2014 Ban Nội chính Tỉnh uỷ Sơn La đã vinh dự được Ban nội chính Trung ương tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc, năm 2015 được Ban Nội chính Trung ương tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề "phối hợp tham mưu đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án về nội chính và phòng, chống tham nhũng".

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40503507
Số người đang truy cập: 57