PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ TỆN NẠN XÃ HỘI

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Tin văn hoá - xã hội | 25-10-2017
Xác định việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, Tỉnh Sơn La đã xây dựng rất nhiều mô hình hay, điển hình tốt, cách làm sáng tạo ra đời, thu hút nhiều...
Hội nghị đánh giá công tác phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017
Tin chính trị | 25-10-2017
Ngày 24/10/2017, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 2968 tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá công tác phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) 9 tháng đầu năm,...
Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống ma túy giai đoạn 2006-2017
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 24-08-2017
Ngày 23/08/2017, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống ma túy giai đoạn 2006-2017, Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó...
Đoàn thanh tra về công tác phòng, chống ma túy của Bộ Công an làm việc với tỉnh Sơn La
Tin chính trị | 27-07-2017
Ngày 26/7/2017, Đoàn Thanh tra liên ngành của Bộ Công an đã làm việc với UBND tỉnh Sơn La.Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 2968 tỉnh. Đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tiếp, Phó...
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 20-07-2017
Ngày 20/7/2017, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 Quốc gia) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Chủ trì Hội nghị đồng...
Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 và các năm tiếp theo
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 17-07-2017
Ngày 13/6/2017, Ban Chỉ đạo 2968 tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 40/KH-BCĐ về tăng cường công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 và các năm tiếp theo.
Tổ chức Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 08-06-2017
Ngày 29/5/2017, UBND tỉnh Sơn la đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động phòng, chống ma túy năm.
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG Hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ trong việc xác minh...
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 25-08-2014
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG Hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán.
Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự...
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 20-08-2014
Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua bán người ; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em
Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/ BTC- BCA Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện...
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 23-08-2014
Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/ BTC- BCA Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người.
Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP...
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 23-08-2014
Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/1/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống mua bán người.
Nghị định số 62/2012/NĐ-CP Quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 23-08-2014
Nghị định số 62/2012/NĐ-CP Quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ.
Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân...
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 19-08-2014
Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/1/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng chống mua bán người
Quyết định số 187/QĐ-TTg về việc sáp nhập Ban chỉ đạo chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ...
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 21-08-2014
Quyết định số 187/QĐ-TTg về việc sáp nhập Ban chỉ đạo chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của...
Quyết định sáp nhập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 06-08-2014
Ngày 18/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 187/QĐ - TTg về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội...
Nghị định số 09/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 21-08-2014
Nghị định số 09/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người.
Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm phòng chống tội phạm mua, bán người năm 2015
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 20-11-2014
Năm 2014, tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Sơn La có chiều hướng giảm, nhưng hoạt động của tội phạm mua bán người còn nhiều diễn biến phức tạp, đối tượng hoạt động với những phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, có sự...
Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 20-11-2014
Thời gian qua lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các Sở, ban ngành thành viên tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán người nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho phụ nữ,...
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 20-11-2014
Ngay từ đầu năm 2014, các Sở, ban ngành thành viên Ban chỉ đạo 2968 tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan công...
Đài Phát thanh truyền hình tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2014
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 15-11-2014
Đảng ủy, Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể Đài PT-TH Sơn La đã nhận thức rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, thường xuyên đưa chương trình và nội dung của công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người gắn với nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch...
Báo Sơn La tích cực tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 15-11-2014
Trong những năm qua, Báo Sơn La đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.
Hội phụ nữ tỉnh tích cực tuyên truyền phòng, chống mua bán người
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 15-11-2014
Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La đã phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người đến phụ nữ và trẻ em gái.
Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 01-09-2014
Ngày 16 tháng 02 năm 2012, Bộ Tài chính và Bộ Công an đã có Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/ BTC- BCA về việc hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người.
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/1/2013 của Chính phủ...
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 01-09-2014
Ngày 30/12/2013 Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội đã ban hành thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/1/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng,...
Tăng cường đấu tranh với tội phạm mua bán người
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 30-08-2014
Thời gian qua, hoạt động của tội phạm mua bán người trên địa bàn huyện Vân Hồ có nhiều diễn biến phức tạp, gây hậu quả xấu. Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong quần...
Nạn buôn bán người tại Việt Nam: Ngày càng nhiều thủ đoạn tinh vi
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 06-08-2014
Thời gian gần đây, số vụ buôn bán người ở nước ta bị lực lượng chức năng triệt phá ngày càng nhiều và đang có chiều hướng gia tăng với nhiều biến tướng. Tội phạm mua bán người hoạt động ngày càng tinh vi xảo quyệt, có tổ chức chặt chẽ, xuyên quốc...
Sáu tháng đầu năm 2014, Toàn quốc xảy ra 301 vụ tội phạm mua bán người
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 06-08-2014
Trong 6 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn Toàn quốc, tội phạm mua bán người xảy ra 301 vụ, với 382 đối tượng và 651 nạn nhân, tăng 16% số vụ, 15% số đối tượng và 31% số nạn nhân bị mua bán, nhiều vụ quy mô lớn. Lực lượng công đã điều tra, làm rõ...
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 06-08-2014
Ngày 11/ 01/ 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người về cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân; tổ chức,...
Sơn La quan tâm phòng, chống tội phạm mua bán người 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 22-09-2016
Ngày 15/7/2016, Ban chỉ đạo 2968 tỉnh Sơn La ban hành báo cáo số 433/BC-BCĐ báo cáo sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm mua bán người 6 tháng đầu năm 2016.
Triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 22-09-2016
Ngày 9/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 372/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.
Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 14-09-2016
Ngày 1/7/2016, Chính phủ ban hành nghị định số 90/2016/NĐ-CP về quy định điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
Công an Sơn La tiêu huỷ hơn 4.000 vũ khí vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 11-04-2016
Ngày 08/4, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức tiêu huỷ số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ tại khu vực mỏ đá bản Mạt của Doanh nghiệp tư nhân Kim Thành, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn,...
Tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực Y tế
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 22-02-2016
Ngày 30/12/2015, Bộ Y tế ban hành công văn số 10302/BYT-KHTC về việc tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực Y tế.
Mai Sơn: Hội nghị triển khai Cuộc vận động toàn dân tham gia giao nộp Vũ khí vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ tại xã Chiềng Ban, Mai Sơn
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 11-01-2016
Vừa qua, UBND huyện Mai Sơn đã lựa chọn xã Chiềng Ban - huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La để tổ chức Hội nghị điểm triển khai cuộc vận động toàn dân tham gia giao nộp VKVLN – CCHT (Vũ khí vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ) trên địa bàn toàn huyện.
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 10-08-2015
Thực hiện công tác phòng, chống ma túy theo chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2011 và giai đoạn 2012 – 2015.Trong 5 năm,từ năm 2011 đến năm 2015,tỉnh Sơn La đã thực hiện được một số kết quả nhất định về công tác lãnh đạo chỉ...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La tích cực phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 18-08-2015
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao là thành viên Ban chỉ đạo 2968 tỉnh Sơn La, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động phối hợp tuyên truyền giáo dục phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.
Sơn La - quan tâm công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 13-05-2015
Trong những năm qua, tỉnh Sơn La luôn chú trọng, quan tâm tới công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong...
Triển khai thực hiện mục tiêu Chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Liên hiệp quốc tại Sơn La
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 31-08-2015
Ngày 28/8/2015, UBND tỉnh Sơn La làm việc với Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế và lãnh đạo Ban điều phối các dự án phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam về kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu Chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Liên hiệp...
Sơn La: Hội thảo nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và cai nghiện ma túy trong tình hình mới
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 31-08-2015
Ngày 28/8/2015, Ban Chỉ đạo 2968 tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.
Tỉnh đoàn Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tội phạm trong thanh niên
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 25-08-2015
Thời gian qua, Tỉnh đoàn Sơn La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều hình thức góp phần hạn chế vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên.
Điều trị methadone tại Mai Sơn
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 24-08-2015
Gần 2 năm qua, bắt đầu từ 8 giờ sáng hằng ngày, đội ngũ nhân viên y tế tại cơ sở điều trị methadonne huyện Mai Sơn lại tổ chức đón tiếp và điều trị methadone thay thế các chất dạng thuốc phiện cho 77 người nghiện trên địa bàn huyện.
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Ban chỉ đạo 2968
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 07-07-2015
Ngày 2/7/2015, Ban Chỉ đạo 2968 tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Phạm Văn Thủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 2968 tỉnh chủ trì Hội nghị.
Tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 29-06-2015
Sáu tháng đầu năm 2015 tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La cơ bản ổn định, an ninh biên giới được giữ vững; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình cơ sở, bảo vệ các địa bàn...
Tuyên truyền đợt cao điểm phòng, chống ma túy năm 2015
Tin văn hoá - xã hội | 17-06-2015
Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Sơn La về tổ chức đợt cao điểm phòng, chống ma túy năm 2015. Ngày 03/6/2015, Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 389/KH-STTTT về việc tổ chức tuyên truyền đợt...
Nhân dân xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu giao nộp 91 khẩu súng các loại
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 18-05-2015
Ngày 5/5/2015, Ban công an xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu đã giao nộp 91 khẩu súng các loại cho Công an huyện Mộc Châu.
Tăng cường phòng, chống ma túy và quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 20-04-2015
Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Ngày 7/01/2015 Ban chỉ đạo 2968 tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 04/BCĐ về...
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cháy nổ năm 2015
Tin văn hoá - xã hội | 12-04-2015
Để hạn chế đến mức độ thấp nhất số vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy gây ra, không để xảy ra cháy nổ lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở...
Phòng PC66 đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ trên địa bàn huyện Mường La và Công trình Thủy điện Sơn La
Tin văn hoá - xã hội | 06-01-2015
Trong năm 2014 phòng PC66 Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp, hướng dẫn Công an huyện Mường La triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ, trên địa bàn huyện Mường La và Công trình Thủy điện Sơn La.
TP HCM kêu gọi người dân giao nộp vũ khí
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 20-04-2014
Các loại súng, vũ khí thô sơ là đồ gia bảo, tự chế để trưng bày, trang trí… cũng được vận động giao nộp cho công an, đơn vị quân sự tiêu hủy.
Hội nghị Giao ban liên ngành tổng kết công tác phối hợp xử lý tin báo tố giác tội phạm huyện Mộc Châu năm 2014
Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội | 15-04-2015
Vừa qua, huyện Mộc Châu tổ chức Hội nghị giao ban liên ngành tổng kết công tác phối hợp xử lý tin báo tố giác tội phạm năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác phối hợp năm 2015.
Hiển thị 1 - 50 of 75 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 50
của 2

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THƯ VIỆN VIDEO

Không có video nào

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 38652917
Số người đang truy cập: 34