Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2015

Giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La
Tin văn hoá - xã hội | 11-09-2017
Ngày 11/9/2017, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc họp giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn...
Chính phủ ban hành chương trình công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2016 và các năm tiếp theo
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 06-10-2016
Ngày 12 /7 / 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1379/QĐ-TTg, Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành...
Trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 18-08-2016
Ngày 5 /7 /2016, tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1650/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Sơn La ban hành Quy chế làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh Sơn La
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 10-08-2016
Ngày 14/6/2016, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1406/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh Sơn La.
Thực hiện đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 – 2016
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 14-10-2016
Ngày 30/12/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch số 3177/KH-TTCP về kế hoạch thực hiện đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 – 2016.
Vai trò của thi tìm hiểu pháp luật
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 15-07-2016
Thi tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo là hình thức thi được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích đối tượng tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về pháp luật khiếu nại, tố cáo. Thi tìm hiểu pháp luật là một trong những hình thức phổ biến, giáo dục...
Quyết định số 1406/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2016
Quyết định số 1406/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh Sơn La.
Quyết định số 1467/QĐ-VPCP Về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo của Văn phòng Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2016
Quyết định số 1467/QĐ-VPCP Về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo của Văn phòng Chính phủ.
Quyết định số 1650/QĐ-UBND Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ ...
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2016
Quyết định số 1650/QĐ-UBND Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Luật số: 87/2015/QH13 Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2016
Luật số: 87/2015/QH13 Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Nghị định số 64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2016
Nghị định số 64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân
Thông tư số 59/2016/TT-BQP Quy định tiếp công dân trong bộ quốc phòng
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2016
Thông tư số 59/2016/TT-BQP Quy định tiếp công dân trong bộ quốc phòng.
Thông tư số 06/2014/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2016
Thông tư số 06/2014/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân.
Thông tư số 12 /2015/TT-BCA Quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
Văn bản chỉ đạo | 30-11-2015
Thông tư số 12 /2015/TT-BCA Quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
Sơn La: Hội nghị tập huấn, quán triệt Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 02-11-2016
Trong 2 ngày từ 28/10 đến ngày 29/10/2016, Sở Tài chính phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La và Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt Luật Đầu tư công năm 2014; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các...
Những điểm mới của Luật Thống kê năm 2015
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 14-10-2016
Nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê và khắc phục những hạn chế của Luật Thống kê năm 2003 đồng thời tiếp thu những nguyên tắc mới của thống kê Liên hiệp quốc trong tiến trình hội nhập. Ngày...
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 14-10-2016
Ngày 20/11/2015, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật số 87/2015/QH13 về Luật hoạt động giám sát của Quốc hội (QH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) với 05 Chương và 91 Điều.
Quy định giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của Văn phòng Chính phủ
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 14-10-2016
Việc giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của Văn phòng Chính phủ được quy định tại điều 20 và 21 của Quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của văn phòng chính phủ (Ban hành kèm theo Quyết...
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 14-10-2016
Ngày 22 tháng 6 năm 2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2016.
Quy định chung về hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của văn phòng Chính phủ
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 14-10-2016
Tại chương I, từ điều 1 đến điều 6 của Quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của văn phòng chính phủ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1467/QĐ-VPCP ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính...
Quy định chi tiết thẩm quyền của Tòa án các cấp
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 14-10-2016
Ngày 25 /11/2015 Luật số 93/2015/QH13 về Tố tụng hành chính đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua. Luật gồm 23 chương, 372 điều có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, tại điều 31 và điều 32, chương II...
Giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 14-10-2016
Việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ được quy định tại điều 22 và 23 của Quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của văn phòng chính phủ (Ban hành kèm theo Quyết định...
Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra của văn phòng Chính phủ
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 14-10-2016
Tại chương II, từ điều 7 đến điều 10 của Quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của văn phòng Chính phủ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1467/QĐ-VPCP ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính...
Quy định về tố cáo, giải quyết tố cáo của Văn phòng Chính phủ
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 14-10-2016
Quy định về tố cáo, giải quyết tố cáo của Văn phòng Chính phủ được quy định tại điều 24 và 25 của Quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Văn phòng Chính phủ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1467/QĐ-VPCP ngày 24...
Thành lập tổ công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của văn phòng Chính phủ
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 14-10-2016
Việc thành lập tổ công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của văn phòng Chính phủ được quy định chi tiết tại điều 10 và 11 của Quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại,...
Quy định về hoạt động thanh tra, kiểm tra của văn phòng Chính phủ
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 14-10-2016
Hoạt động thanh tra, kiểm tra của văn phòng Chính phủ được quy định chi tiết tại chương IV, từ điều 13 đến điều 19 của Quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của văn phòng Chính phủ (Ban hành kèm theo Quyết định số...
Vai trò, ý nghĩa của tư vấn pháp luật về khiếu nại, tố cáo
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 14-10-2016
Tư vấn pháp luật về khiếu nại, tố cáo được hiểu là việc giải đáp pháp luật về khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài xử sự đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo; cung cấp dịch vụ pháp lý, giúp các cá nhân, tổ chức...
Vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 14-10-2016
Với đặc tính cơ bản của báo chí là tính phổ cập, nhanh chóng, kịp thời và rộng khắp, do vậy trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng, báo chí đóng vai trò quan trọng, là công cụ, phương tiện...
Một số hình thức tuyên truyền miệng về pháp luật khiếu nại, tố cáo
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 14-10-2016
Tuyên truyền miệng trong phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo là hình thức mà người nói trực tiếp nói với người nghe về các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao nhận thức, niềm tin, ý thức pháp luật cho người...
Quy định về phối hợp trong việc theo dõi, đôn đốc hoạt động tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 14-10-2016
Điều 15, chương IV, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủQuy định về phối hợp trong việc theo dõi, đôn đốchoạt động tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân.
Phối hợp trong việc quản lý, điều hành hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 14-10-2016
Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định việc phối hợp trong việc quản lý, điều hành hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân như sau:
Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo được bảo vệ
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 14-10-2016
Theo quy định việc bảo vệ người tố cáo được thực hiện tại nơi cư trú, công tác, làm việc, học tập, nơi có tài sản của người cần được bảo vệ hoặc những nơi khác do cơ quan có thẩm quyền quy định. Đối tượng bảo vệ gồm người tố cáo và người thân...
Hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo ở Sơn La
Tin chính trị | 11-10-2016
Ngày 10/10/2016, Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Tham dự hội nghị có Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo...
Phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 06-10-2016
Điều 11, chương IV, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân về phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 06-10-2016
Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập trong việc tiếp công dân tại các cơ quan thuộc chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập như sau:
Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân cấp huyện
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 06-10-2016
Nghị định 64/2014/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân cấp huyện như sau:
Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân trung ương
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 06-10-2016
Điều 6, Chương III Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân trung ương như sau:
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 03-10-2016
Khiếu nại, tố cáo là những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp. Việc Hiến pháp ghi nhận quyền khiếu nại, tố cáo của công dân cho thấy vị trí, vai trò vô cùng quan trọng của quyền năng pháp lý này. Xét trên phương diện lý thuyết...
Quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 03-10-2016
Trong thực tiễn, ngoài các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì có một loại hành vi mà thực tiễn thường xảy ra rất phổ biến đó là hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực....
Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân cấp tỉnh
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 27-09-2016
Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân cấp tỉnh được quy định tại điều 7, chương III, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP như sau.
Phối hợp trong việc bảo vệ Trụ sở tiếp công dân, người tiếp công dân, bảo vệ người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 27-09-2016
Điều 16, chương IV, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định phối hợp trong việc bảo vệ Trụ sở tiếp công dân, người tiếp công dân, bảo vệ người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cụ thể như sau.
Quy định việc tiếp công dân cử người đại diện của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 27-09-2016
Điều 12, chương IV, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định việc tiếp công dân, cử người đại diện của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân như sau.
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 27-09-2016
Ngày 26/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiếp công dân.
Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 19-09-2016
Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong cơ quan quản lý nhà...
Quy định về tiếp công dân trong Bộ Quốc phòng
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 19-09-2016
Ngày 21 tháng 4 năm 2016 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 59/2016/TT-BQP về Quy định tiếp công dân trong Bộ Quốc phòng. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến tiếp công dân trong Bộ Quốc phòng; công dân đến khiếu...
Nguyên tắc giải quyết tố cáo
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 19-09-2016
Trong quá trình giải quyết tố cáo, trên cơ sở quy định tại Điều 4 của Luật tố cáo đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011, người giải quyết tố cáo phải quán triệt các nguyên tắc sau:
Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan và cơ quan Thanh tra nhà nước hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân...
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 12-09-2016
Thông tư số 06/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, ngày 31 tháng 10 năm 2014 quy định quy trình tiếp công dân. Điều 32, chương V quy định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan và cơ quan Thanh tra nhà nước hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân...
Quy định tiếp công dân của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 12-09-2016
Thông tư số 06/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, ngày 31 tháng 10 năm 2014 quy định quy trình tiếp công dân. Tại điều 32, chương V quy định trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trong việc trực tiếp tiếp công dân như sau.
Sơn La nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 12-09-2016
Ngày 31/8/2016, Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Sơn La lần thứ 3 thành công tốt đẹp. Hội thi thực sự trở thành diễn đàn để các đội thi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; đồng thời đã lựa chọn được những đội thi xuất sắc nhất,...
Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Sơn La lần thứ III
Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn | 05-09-2016
Ngày 31/8/2016, Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2016 đã khai mạc tại Trung tâm văn hóa tỉnh. Dự và chỉ đạo Hội thi có Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi.
Hiển thị 1 - 50 of 185 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 50
của 4

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THƯ VIỆN VIDEO

Không có video nào

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49943671
Số người đang truy cập: 136