Chính sách của tỉnh về nông sản

Chính sách của tỉnh về nông sản
Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Sơn La năm 2019
Doanh nghiệp | 10-01-2019
Ngày 08/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về xúc tiến thương mại tỉnh Sơn La năm 2019.
Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021
Nông sản, thực phẩm sạch | 13-07-2018
Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51610330
Số người đang truy cập: 21