Tin kinh tế

Thực hiện Kế hoạch sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản năm 2019
Fri, 21/12/2018 09:00 | GMT +7
Nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xuất khẩu, phấn đấu năm 2019 giá trị hàng hóa nông sản tham gia xuất khẩu vượt 150 triệu USD, tạo tiền đề vững chắc cho hoạt động xuất khẩu những năm tiếp theo. Ngày 12/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4540/UBND-KT về việc thực hiện Kế hoạch sản xuất và chế biến và xuất khẩu nông sản năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy tại Thông báo kết luận số 1362-TB/TU ngày 29/11/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về kết quả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản năm 2018, kế hoạch 2019.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế phát triển của tỉnh, hình thành các vùng sản xuất tập trung có quy mô đủ lớn, đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm; từng bước nâng cao chuỗi giá trị cho các loại cây ăn quả chủ lực, phù hợp với nhu cầu thị trường. Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tập trung tại thành phố, các huyện có điều kiện phát triển thuận lợi; nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ; định hướng một số vùng sản xuất tập trung theo hướng hữu cơ sản phẩm; để có nhiều nông sản sạch, chất lượng, hương vị ngon hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Tiếp tục đánh giá và thực hiện chủ trương đặt hàng nghiên cứu các đề tài, dự án về phát triển nông nghiệp; nâng cao sức cạnh tranh về giá, hạ giá thành sản xuất theo hướng tăng năng suất chất lượng; cây trồng xen; phát triển nghề nuôi ong; gắn với chăn nuôi đại gia súc…

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xuất khẩu năm 2019; duy trì sự phát triển ổn định, đảm bảo sự tin cậy của thị trường, nhất là các thị trường ngoài nước đã xuất khẩu nhập khẩu nông sản của tỉnh năm 2018; chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động tham gia hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tại các thành phố lớn trong nước và quốc tế; kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản…

Chi tiết văn bản xem tại đây: Cong van so 4540/UBND-KT.pdf

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51609358
Số người đang truy cập: 122