Tin kinh tế

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2016 - ước thực hiện 2018
Fri, 28/12/2018 20:00 | GMT +7
Đến nay diện tích gieo trồng cây hàng năm: 242.136 ha, giảm 7,6% so với năm 2016. Diện tích trồng cây lâu năm: 87.906 ha, tăng 74,4% so với năm 2016.

Hình thành được các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung với diện tích một số cây trồng chủ lực của tỉnh năm 2018 như sau: Rau các loại: 7.589 ha, tăng 20,9% so với năm 2016; Hoa các loại: 332 ha, tăng 132,2% so với năm 2016; Mía: 9.451 ha, tăng 50% so với năm 2016; Cà phê: 18.507 ha, tăng 7,1% so với năm 2016; Chè: 4.816 ha, tăng 12,3% so với năm 2016; Cao su: 6.039 ha, giảm 2,7% so với năm 2016; Cây ăn quả: 57.439,3 ha, tăng 115,5% so với năm 2016. Hiện nay có 14 sản phẩm nông sản chủ lực mang địa danh của tỉnh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ và 01 sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ tại Thái Lan, gồm: 03 sản phẩm được bảo hộ dưới hình thức chỉ dẫn địa lý (Chè shan tuyết Mộc Châu; Xoài tròn Yên Châu; Cà phê Sơn La); 09 sản phẩm nông sản được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận (Chè Olong Mộc Châu, Sơn La; Rau an toàn Mộc Châu, Sơn La; Nhãn Sông Mã, Sơn La; Cam Phù Yên, Sơn La; Táo Sơn tra Sơn La; Bơ Mộc Châu Sơn La; Na Mai Sơn Sơn La; Chè Phổng Lái Thuận Châu Sơn La; Nếp Mường Và Sốp Cộp Sơn La); 02 sản phẩm nông sản được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu tập thể (Chè Tà xùa Bắc Yên, Sơn La; Khoai Sọ Thuận Châu, Sơn La). Chè Shan tuyết Mộc Châu đã được bảo hộ tại thị trường Thái Lan năm 2017.

Ước thực hiện năm 2018 tỉnh Sơn La xuất khẩu được 94.393 tấn nông sản các loại. Trong đó: Xoài: 3.500 tấn; Nhãn: 5.835 tấn; Chanh leo: 1.700 tấn; Chuối: 3.000 tấn; Mận hậu: 876 tấn; Thanh long: 200 tấn; Rau các loại: 1.000 tấn; Ngô giống: 40 tấn; Chè khô: 8.000 tấn; Cà phê nhân: 25.000 tấn; Tinh bột sắn: 30.000 tấn; Đường: 15.000 tấn; Tơ tằm: 02 tấn; Lõi ngô ép, than sinh học: 240 tấn.

Cơ cấu đàn vật nuôi của tỉnh chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; Năm 2018 đàn bò thịt: 279.805 con, tăng 5,4% so với năm 2016; Đàn bò sữa: 25.290 con, tăng 9,5% so với năm 2016; Đàn trâu: 141.651 con, giảm 2,7 so với năm 2016; Đàn lợn: 612.655 con, tăng 0,6% so với năm 2016; Đàn dê có 230.940 con, giảm 7,8% so với năm 2016; Đàn gia cầm: 6,56 triệu con, tăng 10,3% so với năm 2016; Sản lượng sữa tươi đạt 90,38 triệu lít, tăng 23,1% so với năm 2016; Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 66.890, tăng 13,9% so với năm 2016. Hiện nay, trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La có 266 trang trại (Trong đó: 249 trang trại chăn nuôi bò sữa, 02 trang trại gà, 15 trang trại lợn); Có 09 hợp tác xã chăn nuôi; 05 doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt được cấp giấy chứng nhận. Có 01 sản phẩm nông sản được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu tập thể (Mật ong Sơn La) được cấp văn bằng bảo hộ.

Lâm nghiệp bước đầu hinh thành nhiều mô hinh canh tác nông lâm kết hợp cho thu nhầp ôn định, bền vững. Năm 2016 tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,4%; Ước thực hiện năm 2018 tỷ lệ che phủ rừng đạt 44%.

Diện tích nuôi trồng thủy sản: 2.680 ha, tăng 0,4% so với năm 2016. Sản lượng thủy sản đạt 7.567 tấn, tăng 11,9% so với năm 2016 (Trong đó sản lượng khai thác đạt 1.152 tấn; Sản lượng nuôi trồng đạt 6.415 tấn). Tổng số lồng nuôi: 9.318 lồng.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51610963
Số người đang truy cập: 50