Doanh nghiệp

Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Sơn La năm 2019
Thu, 10/01/2019 14:00 | GMT +7
Ngày 08/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về xúc tiến thương mại tỉnh Sơn La năm 2019.

Mục đích Kế hoạch nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại để duy trì các thị trường hiện có; tìm kiếm mở rộng thị trường trong tỉnh, trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của tỉnh Sơn La; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm và doanh nghiệp; hỗ trợ triển khai xây dựng, duy trì và phát triển sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh, nhất là các chuỗi nông sản, thủy sản an toàn một cách hiệu quả và bền vững; đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm chủ lực, có tiềm năng xuất khẩu của Sơn La được thị trường trong và ngoài nước biết đến.

Nội dung Kế hoạch gồm xúc tiến thương mại tại thị trường trong nước và xúc tiến thương mại tại thị trường nước ngoài, bao gồm các hoạt động như công tác tuyên truyền, quảng bá khảo sát, tìm hiểu mở rộng thị trường; công tác tổ chức Hội nghị, Hội thảo; tổ chức các chuỗi các sự kiện Hội chợ, Tuần hàng; thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại; hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói nông sản; tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm; thu hút các doanh nghiệp nước ngoài nghiên cứu, đầu tư phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; thực hiện hiệu quả công tác phân tích, dự báo thị trường.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Công thương tham mưu giúp UBND tỉnh giám sát, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Sơn La năm 2019.

Sở Công thương là đầu mối chủ trì tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đề ra. Định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh; chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các Hội nghị triển khai kế hoạch xuất khẩu, Hội nghị kết nối cung cầu để tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La tại thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu; tiếp tục mời gọi, thu hút các nhà đầu tư lên nghiên cứu đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại như: chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, các sơ sở thu gom, bảo quản; các nhà máy chế biến nông sản…

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La xây dựng tin, bài, phóng sự, clip, tăng cường thời lượng tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, thông tin về thị trường hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của tỉnh; xây dựng các phóng sự tuyên truyền, biểu dương các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh thu mua nông sản, thực phẩm an toàn để xuất khẩu và cung ứng phân phối trên thị trường trong nước và trong tỉnh.

Chi tiết văn bản xem tại đây: Ke hoạch so 13/Kh-UBND.pdf

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51611788
Số người đang truy cập: 72