NGƯỜI DÂN

Bắc Yên xây dựng đời sống văn hoá
Fri, 18/07/2014 14:00 | GMT +7
Bắc Yên là huyện vùng cao, nơi có truyền thống đoàn kết, với nhiều nét đẹp văn hoá của cộng đồng 7 dân tộc cùng sinh sống. Hôm nay trên vùng đất này những nét văn hoá truyền thống đó được nhân lên bởi phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", chung sức xây dựng bản mường đổi mới.
Bắc Yên là huyện vùng cao, nơi có truyền thống đoàn kết, với nhiều nét đẹp văn hoá của cộng đồng 7 dân tộc cùng sinh sống. Hôm nay trên vùng đất này những nét văn hoá truyền thống đó được nhân lên bởi phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", chung sức xây dựng bản mường đổi mới.
 
Nông dân bản Tà Xùa C, xã Tà Xùa (Bắc Yên) thu hái chè.

 

Khi chúng tôi đến bản văn hoá Cao Đa 1, xã Phiêng Ban (Bắc Yên) tìm hiểu về phong trào xây dựng đời sống văn hóa, ông Hoàng Văn Đại, Trưởng bản phấn khởi: Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã góp phần thúc đẩy bà con thi đua lao động sản xuất, phát huy nội lực vươn lên xoá đói giảm nghèo, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trang trại hiệu quả.  Bản có 220 hộ với hơn 900 nhân khẩu, trồng 40 ha ngô, hàng năm thu trên 150 tấn, thâm canh hơn 20 ha lúa nước, năng suất đạt 6 tấn/ha, cả bản có trên 5.000 con gia súc, gia cầm.  Bây giờ 100% số hộ có nhà kiên cố, các hộ được sử dụng nước sạch, điện lưới quốc gia, đời sống được nâng lên. Cùng với phát huy nội lực, Cao Đa 1 được Chương trình 30a hỗ trợ 40 con bò cho hộ nghèo trong bản, chương trình 135 đầu tư làm đường thông bản đi lại thuận tiện.

Ông Cầm Ngọc Quang, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện đánh giá: Tuy là huyện vùng cao có nhiều dân tộc, địa bàn rộng, kết cấu hạ tầng cơ sở, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào còn nhiều khó khăn, nhưng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" luôn được cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể quan tâm và nhân dân hưởng ứng tích cực. Ban Chỉ đạo cấp huyện đã xây dựng các chỉ tiêu cụ thể về gia đình văn hoá; bản, tiểu khu, xã văn hoá phù hợp với đặc thù và điều kiện địa phương; lồng ghép các nội dung của phong trào với thực hiện nội dung cam kết "5 có, 5 không" ở vùng đồng bào dân tộc Mông, các chương trình xoá đói giảm nghèo...

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo huyện, thông qua các nội dung của phong trào đã xây dựng được nếp sống văn minh, tạo môi trường văn hoá sạch đẹp, an toàn, đẩy lùi tệ nạn xã hội và mê tín dị đoan. Tại các bản, tiểu khu, cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể đã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, như: lễ hội tổ chức vui tươi, tiết kiệm; việc cưới thực hiện nếp sống mới, không thách cưới, không tổ chức linh đình; việc tang, không để người chết lâu ngày trong nhà, loại bỏ các hủ tục lạc hậu... Bắc Yên có 142 đội văn nghệ, 48 đội bóng đá, 52 đội bóng chuyền và 6 câu lạc bộ cầu lông thường xuyên hoạt động, phục vụ nhân dân. 8/16 xã, thị trấn có nhà văn hoá xã, 67/149 bản, tiểu khu có nhà văn hoá, 57% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá và 95 cơ quan, trường học được công nhận là đơn vị, trường học văn hoá, 96 bản được công nhận là bản, tiểu khu văn hoá.

Đặc biệt, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã đi vào cuộc sống, thể hiện ở nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo làm giàu chính đáng. Hàng năm, Trạm Khuyến nông huyện đã phối hợp các xã, thị trấn mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp nông dân trang bị thêm kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Các hộ tập trung phát triển trang trại vừa và nhỏ, lựa chọn giống mới, áp dụng kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm... đem lại hiệu quả kinh tế cao. Với 421 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi 2 năm (2009-2011). Điển hình như: gia đình các ông Mùa A Giao (Tà Xùa); Mùa A Dua (Hang Chú), Giàng A Thái (Xím Vàng); Mùa A Bông, Hoàng Văn Ké, Hoàng Văn Đán (Phiêng Côn); Đinh Công Phén, Đinh Văn Nghiêng (Chiềng Sại); Lò Đình Ún  (Chim Vàn), Hà Thị Yêu (Phiêng Ban)… thu nhập từ 50-100 triệu đồng/năm

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Bắc Yên đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Đây là kết quả từ sự đoàn kết, thống nhất của cấp uỷ, chính quyền và đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong huyện, là cơ sở để xây dựng huyện vùng cao Bắc Yên ngày càng phát triển bền vững.

 Theo Báo Điện Tử Sơn La


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40700189
Số người đang truy cập: 79