Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào

Quyết định số 03/QĐ-BTC Thành lập và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'
Thông tin đối ngoại | 25-04-2017
Quyết định số 03/QĐ-BTC Thành lập và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'.
Quyết định số 959/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức các hoạt động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'
Văn bản chỉ đạo | 24-04-2017
Quyết định số 959/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức các hoạt động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'.
Hướng dẫn số 24/HD-BTGTU Tuyên truyền về ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào năm 2017'
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Hướng dẫn số 24/HD-BTGTU Tuyên truyền về ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào năm 2017'.
Kế hoạch số 01/KH-BTC Tuyên truyền, cổ động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'
Thông tin đối ngoại | 11-04-2017
Kế hoạch số 01/KH-BTC Tuyên truyền, cổ động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'.
Quyết định số 676/QĐ-UBND Về việc bổ sung thành viên Ban tổ chức các hoạt động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'
Văn bản chỉ đạo | 11-04-2017
Quyết định số 676/QĐ-UBND Về việc bổ sung thành viên Ban tổ chức các hoạt động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'.
Quyết định số 576/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức các hoạt động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào '
Văn bản chỉ đạo | 20-03-2017
Quyết định số 576/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức các hoạt động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào '.

THÔNG TIN CẢI CÁCH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 31551050
Số người đang truy cập: 64