MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG

Thông báo số 456/TB-STTTT Công khai mua sắm tài sản tập trung năm 2018
Mua sắm tài sản công | 14-05-2018
Thông báo số 456/TB-STTTT Công khai mua sắm tài sản tập trung năm 2018
Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu và thông báo thỏa thuận khung mua sắm tập trung
Mua sắm tài sản công | 15-09-2017
Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu và thông báo thỏa thuận khung mua sắm tập trung

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 42031299
Số người đang truy cập: 50