Lịch tiếp dân

Tiếp công dân định kỳ tháng 12
Wed, 27/12/2017 14:00 | GMT +7

Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ, các ngày 24 hoặc 25 hàng tháng tỉnh Sơn La đều bố trí lịch tiếp công dân của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; tạo sự hài lòng trong quá trình tiếp công dân, góp phần vào thực hiện cải cách hành chính.

Tại buổi tiếp công dân tỉnh tháng 12 tỉnh Sơn La đã nghe và tiếp nhận một số khiếu nại, kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến việc tranh chấp đất đai, một số vướng mắc trong giải quyết vấn đề chế độ chính sách… Qua xem xét nội dung công dân phản ánh và xem xét ý kiến của các cơ quan liên quan, đại diện lãnh đạo Ban tiếp công dân tỉnh Sơn La đã trả lời, giải thích, giải quyết một số vấn đề liên quan đến các nội dung của công dân phản ánh.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51870048
Số người đang truy cập: 36