Lịch tiếp dân

Tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2017
Thu, 26/10/2017 16:00 | GMT +7

Đồng chí Bùi Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân

Tại buổi tiếp dân đồng chí Bùi Đức Hải đã tiếp các công dân đến trình bày những vấn đề liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh… Qua xem xét nội dung công dân trình bày và ý kiến của các cơ quan liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời, giải thích và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng tham mưu làm rõ, giải quyết những vấn đề mà công dân phản ánh./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51870949
Số người đang truy cập: 53