Lịch tiếp dân

Tiếp công dân định kỳ tháng 02/2018
Tue, 27/02/2018 09:00 | GMT +7

Tại buổi tiếp công dân tỉnh tháng 2, tỉnh Sơn La đã nghe và tiếp nhận một số khiếu nại, kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến việc tranh chấp đất đai, một số vướng mắc trong giải quyết vấn đề chế độ chính sách…

Qua xem xét nội dung công dân phản ánh và xem xét ý kiến của các cơ quan liên quan, đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh Sơn La đã trả lời, giải thích, giải quyết một số vấn đề liên quan đến các nội dung của công dân phản ánh. Việc tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; tạo sự hài lòng trong quá trình tiếp công dân, góp phần vào thực hiện cải cách hành chính.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51870070
Số người đang truy cập: 43