Tin Tức Sự Kiện

Thường trực HĐND, UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018
Mon, 28/05/2018 08:00 | GMT +7

Thường trực HĐND, UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018

Tại buổi tiếp, công dân ở xã Mường Bon huyện Mai Sơn và xã Hua La, thành phố Sơn La đã kiến nghị giải quyết một số nội dung liên quan đến việc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xem xét lại về giá đền bù đất và tài sản trên đất cho 54 hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Khu Công nghiệp Mai Sơn giai đoạn I; kiến nghị về việc sớm bồi thường đất, hoa màu trên đất cho các hộ gia đình do nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hồ chứa nước bản Mòng xã Hua La, Thành phố Sơn La đã thực hiện được 6 năm nhưng các gia đình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường hỗ trợ.

Lãnh đạo các sở, ngành, Thường trực UBND tỉnh đã có trả lời về những vấn đề mà người dân kiến nghị. Đối với những kiến nghị còn vướng mắc UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, xử lý theo đúng quy định; giao Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp tục theo dõi đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh tại các phiên tiếp công dân kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vụ việc, hạn chế công dân đi lại nhiều lần, khiếu kiện vượt cấp.

Phát biểu cuối buổi tiếp công dân, đồng chí Hoàng Văn Chất nhấn mạnh quy trình tiếp và giải quyết đơn thư của công dân phải phân định rõ những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản giao và hẹn rõ thời gian các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, tránh sự chồng chéo; đối với những trường hợp vượt quá thời gian trả lời theo văn bản giao hẹn thì tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh gợi ý báo cáo giải trình đối với người đứng đầu cơ quan đó; tham mưu các nội dung đề nghị chuyển trực tiếp cho cơ quan điều tra thụ lý, giải quyết sau khi tiếp công dân. Đồng chí Hoàng Văn Chất cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ thái độ chuẩn mực, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến của công dân sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, đồng chí Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 của UBND tỉnh. Dự cuộc tiếp công dân có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo UBND Thành phố.

Đồng chí Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 của UBND tỉnh

Tại buổi tiếp công dân, 4 công dân ở bản Khoang, xã Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La đề nghị giải quyết tranh chấp đất sản xuất liên quan đến đường địa giới hành chính giữa 4 hộ bản Khoang, xã Chiềng Ngần với các hộ bản Pùa, phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La. Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của công dân, đại diện lãnh đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Thành phố báo cáo kết quả giải quyết. Theo đó, ngày 15/11/2017, UBND Thành phố đã chỉ đạo tổ chức cuộc họp đối thoại chính giữa 4 hộ bản Khoang, xã Chiềng Ngần với các hộ bản Pùa, phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La. Căn cứ bản đồ địa giới hành chính và hồ sơ thuyết minh mô tả, quá trình các bước giải quyết nội dung tranh chấp và ý kiến của các thành phần dự họp, đã thống nhất giữ nguyên vị trí mốc giới 2X.2 (điểm đặc trưng từ vị trí mốc 2X.2 đến điểm đặc trưng số 25 đỉnh núi đán Đốm Cút và từ điểm vị trí mốc 2X.2 đến điểm đặc trưng số 26 đỉnh núi Huổi Tao); giữ nguyên hiện trạng các hộ gia đình bản Pùa, phường Chiềng Sinh đang canh tác sản xuất. Tiếp đó, ngày 22/11/2017, đại diện chính quyền, các phòng, ban của Thành phố, đại diện các hộ có đất giáp ranh thuộc bản Pùa thực hiện việc công khai cột mốc giới 2X.2 đã được xác định cắm mốc khôi phục tại biên bản ngày 01/7/2015...

Phát biểu tại cuộc tiếp công dân, đồng chí Bùi Đức Hải giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND Thành phố, các đơn vị liên quan và đại diện cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Ngần và phường Chiềng Sinh Thành phố Sơn La xác định công khai mốc giới 2X.2 và đường địa giới hành chính tại thực địa; đồng thời báo cáo chi tiết về việc giải quyết đơn của 4 hộ, bảo đảm công khai, đúng quy định.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51871342
Số người đang truy cập: 51