LỊCH TIẾP DÂN

Quy định lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Fri, 18/07/2014 17:00 | GMT +7
Tại khoản 3 điều 38, chương IX về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp công dân được quy định trong Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016; Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh quy định:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải có lịch tiếp công dân; Phối hợp chặt chẽ với Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng, nếu ngày 25 trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo. Tuỳ theo yêu cầu của công việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí số lần tiếp dân trong tháng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thể uỷ nhiệm cho Phó Chủ tịch tiếp công dân nhưng ít nhất mỗi quý Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải bố trí thời gian để trực tiếp tiếp công dân 01 buổi.

Tải chi tiết Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 ban hành kèmQuyết định số 11/2011/QĐ-UBND trong tài liệu đính kèm

Thông tin liên lạc: Bà Lò Thị Duyên - Số điện thoại CQ: 0223.853.074  - Số di động: 0972.784.787 

 


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40699769
Số người đang truy cập: 63