Lịch tiếp dân

Nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân
Thu, 23/08/2018 13:00 | GMT +7

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh công tác tiếp công dân; có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ và đột xuất; công khai Lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

2. Giao Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu kiện toàn Tổ công tác 1169, đưa vào chương trình công tác kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc tiếp công dân.

Chi tiết văn bản xem tại đây: Cong van so 2885/UBND-BTCD.pdf

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 50034830
Số người đang truy cập: 33