Lịch tiếp dân

Giao ban công tác tiếp công dân 9 tháng đầu năm 2017
Fri, 06/10/2017 17:00 | GMT +7


Giao ban công tác tiếp công dân 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017

Tại hội nghị đã đánh giá công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 9 tháng đầu năm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Theo đó, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, 9 tháng đầu năm đã tiếp 181 lượt công dân với 583 người; tiếp nhận 246 đơn, trong đó chủ yếu là đơn kiến nghị phản ánh của công dân. Nội dung tiếp công dân chủ yếu tập trung vào các vụ, việc đề nghị giải quyết chế độ, chính sách khi Nhà nước thu hồi đất tại địa bàn các huyện, thành phố thực hiện ác dự án đầu tư cơ sở hạ tầng; giải quyết tranh chấp đất đai, chế độ bảo hiểm xã hội, hỗ trợ đền bù di dân tái định cư Thủy điện Sơn La. Tại 12 huyện, thành phố, trong 9 tháng đầu năm đã tiếp 198 lợt với 282 công dân; tiếp nhận 367 đơn, trong đó có 317 đơn đủ điều kiện xem xét, xử lý. Nội dung chủ yếu là kiến nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tranh chấp địa giới hành chính, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình giao thông, tranh chấp đất sản xuất, đề nghị rà soát lại hộ nghèo, hỗ trợ sản xuất khai hoang ruộng nước....

Theo đánh giá của Ban Tiếp công dân tỉnh, công tác tiếp công dân được thực hiện theo quy định, cán bộ tiếp công dân thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục về tiếp công dân, đồng thời tuyên truyền, giải thích về chính sách, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn công dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình trong khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Đơn thư được xử lý kịp thời, chuyển đơn và hướng dẫn công dân gửi đơn đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổng hợp tình hình, khiếu nại, tố cáo, hạn chế trùng lặp. Chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết được nâng lên, việc giải quyết đúng trình tự, thủ tục, có sự phối hợp giải quyết giữa các cấp, các ngành.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm về công tác tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư trên địa bàn, trao đổi về quá trình triển khai phần mềm tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được trang bị. Đồng thời các đại biểu cũng đã thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân những tháng cuối năm như: giải quyết dứt điểm những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; quan tâm tới những lĩnh vưc nhạy cảm thường phát sinh khiếu nại tố cáo; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công dân về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân...; chỉ đạo giải quyết dứt điểm những phản ánh, kiến nghị và khiếu nại, tố cáo của công dân theo lĩnh vực và thẩm quyền.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51870738
Số người đang truy cập: 42