Tiêu đề

Lịch công tác

Thông báo số 460/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 28/12/2018 - 13/01/2019
Tue, 08/01/2019 08:00 | GMT +7
Thông báo số 460/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 28/12/2018 - 13/01/2019.

File đính kèm: Thong bao so 460/TB-VPUB.pdf