Tiêu đề

Lịch công tác

Thông báo số 440/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ((từ ngày 14/12-23/12/2018)
Fri, 14/12/2018 14:00 | GMT +7
Thông báo số 440/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ((từ ngày 14/12-23/12/2018).

File đính kèm:.Thong bao so 440/TB-VPUB.pdf