Tiêu đề

Lịch công tác

Thông báo số 430/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 05/12/2018-16/12/2018)
Fri, 07/12/2018 10:00 | GMT +7
Thông báo số 430/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 05/12/2018-16/12/2018).

File đính kèm: Thong bao so 430/TB-VPUB.pdf