Tiêu đề

Lịch công tác

Thông báo số 414/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ 17/11-27/11/2018)
Wed, 21/11/2018 15:00 | GMT +7
Thông báo số 414/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ 17/11-27/11/2018).

File đính kèm: Thong bao so 414/TB-VPUB.pdf