Tiêu đề

Lịch công tác

Thông báo sô 376/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 23/10-31/10/2018)
Tue, 23/10/2018 15:00 | GMT +7
Thông báo sô 376/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 23/10-31/10/2018)

File đính kèm: Thong bao so 376/TB-VPUB.pdf