Tiêu đề

Lịch công tác

Thông báo số 330/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 13/9-3/10/2018)
Fri, 14/09/2018 15:00 | GMT +7
Thông báo số 330/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 13/9-3/10/2018)

File đính kèm: Thong bao so 330/Tb-VPUB.pdf