Tiêu đề

Lịch công tác

Thông báo số 327/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 07/9-16/9/2018)
Mon, 10/09/2018 10:00 | GMT +7
Thông báo số 327/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 07/9-16/9/2018)

File đính kèm: Thong bao so 327/Tb-VPUB.pdf