Tiêu đề

Lịch công tác

Thông báo số 298/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ 20/8 - 07/9/1018
Thu, 16/08/2018 10:00 | GMT +7
Thông báo số 298/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ 20/8 - 07/9/2018)

File đính kèm: Thong bao so 298/TB-UBND.pdf