Tiêu đề

Lịch công tác

Thông báo số 265/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 19/7-31/7/2018)
Mon, 23/07/2018 09:00 | GMT +7
Thông báo số 265/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 19/7-31/7/2018)

File đính kèm: /Thong bao so 265/TB-VPUB.pdf