Tiêu đề

Lịch công tác

Thông báo số 161/TB-VPUB về lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 11/5 - 22/5/2018)
Mon, 14/05/2018 14:00 | GMT +7
Thông báo số 161/TB-VPUB về lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 11/5 - 22/5/2018)

File đínhl kèm: Thông báo số 161/TB-VPUB.pdf