Tiêu đề

Lịch công tác

Thông báo số 08/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh (từ 10/01-20/01/2019)
Fri, 11/01/2019 14:00 | GMT +7
Thông báo số 08/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh (từ 10/01-20/01/2019).

File đính kèm: /Thong bao so 08/TB-VPUB.pdf