Tiêu đề

Lịch công tác

Thông báo số 01/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh. (từ ngày 03/01/2019 - 20/01/2019)
Tue, 08/01/2019 08:00 | GMT +7
Thông báo số 01/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh. (từ ngày 03/01/2019 - 20/01/2019).

File đính kèm: Thong bao so 01/TB-VPUB.pdf