Hoạt động của DN

Thông tin thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước Sơn La
Wed, 27/09/2017 14:00 | GMT +7
Thông tin thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước Sơn La.

File đính kèm :

01 - Bản công bố thông tin

02 - Quy chế bán đấu giá

03 - Đơn đăng ký mua cổ phần

04 - Giấy ủy quyền

05 - Quyết định phương án thoái vốn

06 - Công văn chấp thuận của UBCKNN

07 - Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

08 - Giấy chứng nhận ĐKKD

09 - Điều lệ

10 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

11 - Báo cáo tài chính năm 2016

12 - Báo cáo tài chính giữa niên độ đến năm 2017

13 - Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44289337
Số người đang truy cập: 94